Järjekõrran tõist Kaika suvõülikooli matkapäivä peetäs 8. põimukuul Vana-Võromaa lõunatipun. Päivä alostadas registriirmisega kell 10 Mõnistõ Talorahvamuuseumi man. Kell 10.30–11.30 peetäs sääl saman loengit Hargla kihlkunna jõõnimmist, ristipuiõst ni vanõmba ao kadsoaastidõst. Kella 13-st alostadas sõitu matka alostuspaika. Tii pääl peetäs mõnõn paigan kinni, et kõnõlda karstist, langatusleikuist, mõisast, mõtskunnast, pargist, liivakuupaist, kalkkivikaivandusõst ja kalkkivimüürüst.

 

Lõunatippu naadas matkama Naha küläst kell 15. Päivä lõpõtas kell 18 Mõnistõ Talorahvamuuseumin nakkav kultuuriprogramm, kon lauldas ütenkuun vannu ja vahtsit võrokeelidsit laulõ.

 

Teedüst saa mano kodolehe voroselts.ee päält vai Pandi Annika käest e-postiga pant.annika@gmail.com.

 Kava

 

Jagamine