• Estonian
  • English
  • Võro

Kõrraldajaq: Võro Instituut ja Eesti Keele Instituut

Aig: 22. rehekuu (oktoobri) 2020

Kotus: Võro instituut, Tartu uulits 48, Võru

 

Oodami konvõrendsilõ ettekandit, kon teemas om perekunnanimmi peritolu, tüpoloogilinõ võrdlõminõ eri kiili vaihõl; kuis perekunnanimmi järgi om nimmi annõt kotussilõ, kaupulõ vai nättüisile, kuis nimmist om tegünü slängisõnnu jne.

 

Konvõrendsi tüükeeleq ommaq eesti, võro, soomõ ja inglüse. Konvõrentsist ommaq lubanu ossa võttaq mõnõ aastaga peräst valmis saava Eesti perekunnanimeraamadu autoriq.

Pikembat teedüst kae tast