Võro Instituudi üleskutsõl valiti Euruupa kiili pääväs vällä põnõvit võro keele sõnno. Kõgõ inämb pakuti vällä sõnno prõlla ja pudsunudsija. Sõna saadõtasõq keelenäütüsele Friisimaalõ.

Võro Instituut kutsõ üles Euruupa kiili pääväs (26.09) vällä pakma kõgõ põnõvampi võro keele sõnno. Päält 60 inemise paki (nii instituudi Facebooki lehe pääl ku telefoniga) kokko vällä päält 200 sõna.

Kümme kõgõ inämb pakutut sõnna olli: prõlla üten ummi variantõga (parhilla, prilla, põrõhõlla, põrõlt, põrõhõlt), pudsunudsija, hürrümürrü, mürre, tsuskma, kesev, õkva, pütäl, rüäjüväserbähtüs, hämmätüs. Midä naa sõna tähendäse, saa perrä kaia võro sõnaraamatust (http://synaq.org).

Vällä validu sõna saat Võro instituut Friisimaalõ, 2018. aastaga Euruupa kultuuripääliinan Ljouwertin (hollandi keelen Leeuwarden) Euruupa keelekirivüse tugõmisõs kõrraldõdulõ ettevõtmisõlõ.

Teedüs: Jüvä Sullõv (sulev.iva@wi.ee) vai Koreinigu Kadri (kadri.koreinik@wi.ee)

Jagamine