Võru Instituudi üleskutsel valiti Euroopa keelte päevaks välja põnevaid võru keele sõnu. Kõige enam pakuti välja sõnu prõlla ja pudsunudsija. Sõnad saadetakse väljapanekule Friisimaale.

Võro instituut kutsus üles Euroopa keelte päevaks (26.09) esitama ja välja valima kõige põnevamaid võru keele sõnu. Üle 60 inimese pakkusid välja enam kui 200 sõna. Kümme kõige enam pakutud sõna olid prõlla oma variantidega (parhilla, prilla, põrõhõlla, põrõlt, põrõhõlt), pudsunudsija, hürrümürrü, mürre, tsuskma, kesev, õkva, pütäl, rüäjüväserbähtüs, hämmätüs. Mida need sõnad tähendavad, saab järele vaadata võru-eesti sõnaraamatust (http://synaq.org).

Välja valitud sõnad saadab Võru instituut väljapanekuks Friisimaale, 2018. aasta Euroopa kultuuripealinnas Ljouwertis (hollandi keeles Leeuwarden) toimuvale Euroopa keelelist mitmekesisust toetavale üritusele.

Info: Sulev Iva (sulev.iva@wi.ee) või Kadri Koreinik (kadri.koreinik@wi.ee)

Jagamine