1. aastast alates annab Võru Instituut lasteaedadele, koolidele ning kultuuriasutustele, -ühingutele ja -seltsidele välja Hindätiidmise Avvuhinda. Auhinna mõte on hoida võrokeseks olemist au sees. Algusajal tunnustati paikkondlike väärtuste hoidjaid koos Põlva ja Võru maavalitsusega, 2018. aastast on auhinna väljaandmise partneriteks Põlva- ja Võrumaa omavalitsused.

Tänavugi on võimalik auhinnale esitada lasteaed, kool ja/või kultuuriasutus, -ühing, -selts, kes hoolib Vana-Võrumaa keele- ja kultuuriväärtustest kõige enam.

Auhinna väljaandmisel arvestatakse:
– kuidas võrokese identiteeti ja enesest lugupidamist välja näidatakse;
– kuidas võrokese identiteet ja enesest lugupidamine väljaspool kodu silma hakkavad;
– kuidas võrokese identiteeti ja enesest lugupidamist noortele edasi antakse.

Auhinna statuudi ja esitamise vormi leiab Võru Instituudi kodulehelt (link). Ettepanekud palume saata Võru Instituudile aadressil Tartu 48, 65609 Võru või e-postiga wi@wi.ee 22. veebruariks 2018. Auhinnad antakse kätte emakeelepäeval, 14. märtsil 2018.

Esimese auhinna pälvisid 2012. aastal Orava kool, Sõmerpalu lasteaia keelepesa rühm ja Haanjameeste nõukoda. Teise auhinna said 2013. aastal Haanja kool, Põlva lasteaia Mesimumm Meelespea rühm ja Krabi külateater.

Kolmanda auhinna pälvisid 2016. aastal Mammaste Lasteaia ja Kooli keelepesä rühm, Mammaste Lasteaia ja Kooli kauane võru keele ja kultuuri õpetaja Marju Lepasson, Orava Kool ja Võrumaa Spordiliit.

Jagamine