Võro Instituut kuulutas vällä 36. latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlusõ “Mino Võromaa”.

Oodami võistlusõlõ kõiksugutsit kirätöid: juttõ, luulõtuisi, nalajuttõ, näütemängõ, katõkõnnit, märgotuisi, laulõ jne. Timahava saava latsõ ja noorõ valli kuvvõ teema hulgast. Kimmäle või kirota ka vabal teemal. Hinnatas vannusõrühmi perrä (I–III, IV–VI, VII–IX ja X–XII klass).     

Mino Võromaa” 36. võistlusõ teema omma:

  1. Mink üle ma naara
  2. Olli ku Kuu päält alla sadanu
  3. Sõast ja rahust
  4. Minkast mõtlõs kärbläne saina pääl
  5. Meil om neli aastaaigo
  6. Mullõ miildüs (mille?) … maik

Oodami võistlustöid urbõkuu 5. pääväs (5.03.2023) meili pääle kaile.kabun@wi.ee.

Üts kirotaja või saata võistlusõlõ kooni kolm tüüd. Ku tüüd kuigi meili pääle saata ei saa, või käsikirä tuvva/saata Võro Instituuti (Tartu 48, 65609 Võro).

Parõmbilõ kirotajilõ avvuhinna!

Lähembält saa võistlusõ kotsilõ küssü tel 525 3215 (Kaile Kabun).

 

Jagamine