Võru Instituut kuulutab välja 36. laste ja noorte võrukeelsete kirjatööde võistluse “Mino Võromaa”.

Ootame võistlusele igasuguseid kirjatöid: jutte, luuletusi, naljajutte, näitemänge, kahekõnesid, mõtisklusi, laule jne. Tänavu saavad lapsed ja noored valida kuue teema hulgast. Kindlasti võib kirjutada ka vabal teemal. Hinnatakse vanuserühmade järgi (I–III, IV–VI, VII–IX ja X–XII klass).

 „Mino Võromaa” 36. võistluse teemad on:

  1. Mink üle ma naara
  2. Olli ku Kuu päält alla sadanu
  3. Sõast ja rahust
  4. Minkast mõtlõs kärbläne saina pääl
  5. Meil om neli aastaaigo
  6. Mullõ miildüs (mille?) … maik

Ootame võistlustöid 5. märtsiks (5.03.2023) meiliaadressil kaile.kabun@wi.ee.

Üks kirjutaja võib saata võistlusele kuni kolm tööd. Kui tööd siiski meiliga saata ei saa, võib käsikirja tuua/saata Võru Instituuti (Tartu 48, 65609 Võru).

Parematele kirjutajatele auhinnad!

Rohkem infot saab võistluse kohta tel 525 3215 (Kaile Kabun).

Jagamine