Mino Võromaa“ 34. kirätöie võistlusõlõ tull 70 tüüd.

Parõmba kirätüü valisi vällä hindajidõ kogo, kon olli Aimi Hollo Kreutzwaldi muusõumist, Helle Laanpere Võro latsiraamadukogost, Uma Lehe päätoimõndaja Jan Rahman, võrokõsõst oppaja Helju Sarapuu Nõo põhikoolist ja Hellä Iva Tarto Waldorfi gümnaasiumist.

Võistlusõ parõmba tüü pandas 10. lehekuus 2021 vällä instituudi kodolehe pääle. Avvuhinna tallitadas parõmbidõ töie kirotajilõ kätte lehekuu joosul.

 

Parõmba kirotaja

1.–3. klassi vannusõrühmän

I Els Aaspere, „Armastust otsman“ (Kääpä põhikuul, 3. klass, juh Jana Kähr)

II–III Ilo Laan, „Kõgõ parõmb kingitüs“ (Tilsi põhikuul, 3. klass, juh Eve Hütt)

Marleen Länik, „Kõgõ parõmb kingitüs“ (Mõnistõ kuul, 3. klass, juh Asta Pazuhanitš)

Eräpreemiä:

Karoliine Lutsar, „Kevväi“ (Tilsi põhikuul, 1. klass, juh Astrid Lind)

Teele Lindenberg, „Mu kassikõnõ“ (Mõnistõ kuul, 3. klass, juh Asta Pazuhanitš)

 

4.–6. klassi vannusõrühmän

I Maritte Arianne Plaado, „Kodustõt kitsõtall“ (Vilustõ põhikuul, 6. klass, juh Hedy Saar)

II–IV Ernst Jaak Liivat Uba, „Mille kahru talvõund makassõ“ (Haani kuul, 4. klass, juh Kersti Leit)

Liisbet Rõõmusoks, „Keväjät otsman“ (Haani kuul, 6. klass, juh Kersti Leit)

Lisanna Henning, „Tervüseretsept“ (Võro Kreutzwaldi kuul, 5. klass, juh Helena Linnamäe)

Eräpreemiä:

Erik Hendrik Liivat Uba, „Lumi ja lump“ (Haani kuul, 4. klass, juh Kersti Leit)

Kerdo Murde, „Elevant tekse pallo nalla“ (Parksepä keskkuul, 4. klass, juh Ene Kärg)

Tanel Reiljan, „Kiri oppajalõ“ (Võro Kreutzwaldi kuul, 5. klass, juh Helena Linnamäe)

Ralf Veri, „Kõik om hää, mis häste lõpõs“ (Võro Kreutzwaldi kuul, 5. klass, juh Helena Linnamäe)

Emma Meri, „Tulõvigu värehtin“

Ell Juhani, „Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõkla tsuskmalda“ (Tallinna Mustamäe gümnaasium, 4. klass)

Marten Sirendi, „Õgal tsirgul uma laul“ (Miktämäe kuul, 6. klass, juh Vello Jüriöö)

 

7.–9. klassi vannusõrühmän

I Taavi Vegner, „Andsak uni“ (Vilustõ põhikuul, 9. klass, juh Hedy Saar)

II Hendri Toobre, „Kõgõ parõmb kingitüs“ (Verska gümnaasium, 7. klass, juh Tiina Purik)

III Leenu Priks, „Kuis ma hinnäst tõpi vasta kaidsa“ (Verska gümnaasium, 7. klass, juh Maret Vabarna)

Eräpreemiä:

Kleer Vodi, „Ma ja mõts“ (Haani kuul, 7. klass, juh Kersti Leit)

Ragnar Ilves, „Kodominek“ (Vilustõ põhikuul, 9. klass, juh Hedy Saar)

Kevin Vissel, „Kardohka-suurmapudõr“ (Vilustõ põhikuul, 9. klass, juh Hedy Saar)

Toni-Marten Riik, „Kõgõ parõmb kingitüs“ (Verska gümnaasium, 8. klass, juh Tiina Purik)

 

10.–12. klassi vannusõrühmän

I Melany-Regle Langus, „Ikkõ vai naarda – inämp ei tiiäki“ (Vahtsõliina gümnaasium, 12. klass, juh Tiia Allas)

II Hanna-Liina Kunnus, „Veskilkäük“ (Vahtsõliina gümnaasium, 12. klass, Tiia Allas)

III Karmen Kauss, „Kõgõ parõmb kingitüs“ (Vahtsõliina gümnaasium, 12. klass, juh Tiia Allas)

Eripreemiä:

Hanno-Laur Kunnus, „Elost hindäst“ (Vahtsõliina gümnaasium, 12. klass, juh Tiia Allas)

 

Jagamine