Mino Võromaa“ 34. võrukeelsete kirjatööde võistlusele saadeti 70 tööd.

Paremad kirjatööd valis välja žürii, kuhu kuulusid Aimi Hollo Kreutzwaldi muuseumist, Helle Laanpere Võru lasteraamatukogust, Uma Lehe peatoimetaja Jan Rahman, võrokesest õpetaja Helju Sarapuu Nõo põhikoolist ja Hellä Iva Tartu Waldorfi gümnaasiumist.

Paremad võistlustööd pannakse 10. maiks 2021 üles Võru instituudi kodulehele. Auhinnad toimetatakse parematele kirjutajatele kätte maikuu jooksul.

 

Paremad kirjutajad

1.–3. klassi vanuserühmas

I Els Aaspere, „Armastust otsman“ (Kääpa põhikool, 3. klass, juh Jana Kähr)

II–III Ilo Laan, „Kõgõ parõmb kingitüs“ (Tilsi põhikool, 3. klass, juh Eve Hütt)

Marleen Länik, „Kõgõ parõmb kingitüs“ (Mõniste kool, 3. klass, juh Asta Pazuhanitš)

Eripreemiad:

Karoliine Lutsar, „Kevväi“ (Tilsi põhikool, 1. klass, juh Astrid Lind)

Teele Lindenberg, „Mu kassikõnõ“ (Mõniste kool, 3. klass, juh Asta Pazuhanitš)

 

4.–6. klassi vanuserühmas

I Maritte Arianne Plaado, „Kodustõt kitsõtall“ (Viluste põhikool, 6. klass, juh Hedy Saar)

II–IV Ernst Jaak Liivat Uba, „Mille kahru talvõund makassõ“ (Haanja kool, 4. klass, juh Kersti Leit)

Liisbet Rõõmusoks, „Keväjät otsman“ (Haanja kool, 6. klass, juh Kersti Leit)

Lisanna Henning, „Tervüseretsept“ (Võru Kreutzwaldi kool, 5. klass, juh Helena Linnamäe)

Eripreemiad:

Erik Hendrik Liivat Uba, „Lumi ja lump“ (Haanja kool, 4. klass, juh Kersti Leit)

Kerdo Murde, „Elevant tekse pallo nalla“ (Parksepa keskkool, 4. klass, juh Ene Kärg)

Tanel Reiljan, „Kiri oppajalõ“ (Võru Kreutzwaldi kool, 5. klass, juh Helena Linnamäe)

Ralf Veri, „Kõik om hää, mis häste lõpõs“ (Võru Kreutzwaldi kool, 5. klass, juh Helena Linnamäe)

Emma Meri, „Tulõvigu värehtin“

Ell Juhani, „Lipp lipi pääl, lapp lapi pääl, ilma nõkla tsuskmalda“ (Tallinna Mustamäe gümnaasium, 4. klass)

Marten Sirendi, „Õgal tsirgul uma laul“ (Mikitamäe kool, 6. klass, juh Vello Jüriöö)

 

7.–9. klassi vanuserühmas

I Taavi Vegner, „Andsak uni“ (Viluste põhikool, 9. klass, juh Hedy Saar)

II Hendri Toobre, „Kõgõ parõmb kingitüs“ (Värska gümnaasium, 7. klass, juh Tiina Purik)

III Leenu Priks, „Kuis ma hinnäst tõpi vasta kaidsa“ (Värska gümnaasium, 7. klass, juh Maret Vabarna)

Eripreemiad:

Kleer Vodi, „Ma ja mõts“ (Haanja kool, 7. klass, juh Kersti Leit)

Ragnar Ilves, „Kodominek“ (Viluste põhikool, 9. klass, juh Hedy Saar)

Kevin Vissel, „Kardohka-suurmapudõr“ (Viluste põhikool, 9. klass, juh Hedy Saar)

Toni-Marten Riik, „Kõgõ parõmb kingitüs“ (Värska gümnaasium, 8. klass, juh Tiina Purik)

 

10.–12. klassi vanuserühmas

I Melany-Regle Langus, „Ikkõ vai naarda – inämp ei tiiäki“ (Vastseliina gümnaasium, 12. klass, juh Tiia Allas)

II Hanna-Liina Kunnus, „Veskilkäük“ (Vastseliina gümnaasium, 12. klass, Tiia Allas)

III Karmen Kauss, „Kõgõ parõmb kingitüs“ (Vastseliina gümnaasium, 12. klass, juh Tiia Allas)

Eripreemia:

Hanno-Laur Kunnus, „Elost hindäst“ (Vastseliina gümnaasium, 12. klass, juh Tiia Allas)

 

 

 

Jagamine