Jutukõnõlamisvõistlusõ võitsõ Rõugõ koolipoisi puugiteo-lugu

Juhan Jaigi nimelidse III jutukõnõlamisvõistlusõ kõgõparõmbas tunnist hindamiskogo Rõugõ Põhikooli opilasõ Artur Trummi video, kon tä kõnõlas Henn-Hillar Kalkuni luu „Kuis ma puuki tei“.

„Artur oll umma rolli õkva ku elokutsõlidselt sisse elänü – paigan olli nii kõnõlamise tempo, helikujundus, kostüümivalik – kõik,“ kitse hindamiskogo edemiis, Von Krahli teatri näütleja  Markus Truup. Timägä koon kai kõiki võistlusõlõ esitet katsat videot ütsä erinevä jutu ja 14 esitäjäga Võro Institituudi võro keele ja kultuuri spetsialist  Triin Nagel, kiä sõnast egalõ jutukõnõlõjalõ kittüse ja tuu, midä edespiten tasusi viil parõmbalõ tetä.

„Seo jutuvõistlusõ võitja omma kõik, esieränis võro kiil ja kultuur,“ ütles Võromaalt peri näütlejä  Truuba Markus uman kokkovõtvan videon https://www.youtube.com/watch?v=3DqvVjZuvqU . „Kiä oll inämb tüüd tennü helüga, kiä montaažiga, kiä kostüümiga, a ma näi paljodõn hindä tulõviku tüüseldsiliisi, kinkaga koon tetä kas filmi, raadiotiatret vai näüdeldä.“

Rõugõ Põhikooli 1. klassi opilasõ võidutüüd juhendiva Anneli Nagel ja Janek Trumm.

Hindajitel jagusi erikittüst kõigilõ videotöiele. Haani Kooli opilasõ Liisbet Rõõmusoks ja Märt Viidu saiva hää selge esitüse ja keele eripreemiä. Nä kõnõliva üten videon kattõ erinevät luku, a esitüsele oll ant lavastuslinõ Jaigi-loominguga olõmisõ raam. Haani opilaisi juhend Kersti Leit.

Võro Kreutzwaldi kooli opilanõ Joonas Koreinik sai paigavaimu nättäväs-kõnõnõlamisõ eripreemiä, tedä juhend Helena Linnamäe.

Raadiotiatri eripreemiä pälvsevä Harglõ Kooli opilasõ Robert Truks, Siim Järve ja Mikk Järve koon oppaja Urve Suleviga, kiä oll ümbre pandnu ja kohandanu Tiia Toometi jutu “Ahvipoeg, kes ei tahtnud areneda” võrokiilses luus “Arotaminõ elo üle”.

Kokkomängu eripreemiä saiva Marten Kinna ja Friida Volman Kääpä koolist, naid juhend Jana Kähr.

Ilosa ja selge jutukõnõlamise iist pälvse tunnustusõ Mõnistõ Kooli opilanõ Ralf Piirjõe, Marleen Länik sai ilosa võro keele eriavvuhinna. Mõnistõ latsi juhend oppaja Asta Pazuhanitš. Julgusõ ja mängulusti iist saiva kittä Parksepä Kooli opilasõ Laura Potter ja Kerdo Murde, kedä utsit oppaja Ene Kärg.

Kõki võistlusõlõ esitet töid saa kaia Juhan Jaigi nimelidse kanali päält https://www.youtube.com/channel/UCx1AmakVosBwH3Rehv_ENvQ/videos.

Võro Instituut tennäs kõiki oppajit ja latsõvanõmbit, kiä seo ilosa tegemisega üten tulliva, ja vällendäs suurt tenno Eesti Kultuurkapitali abiga täüdet kingikottega.

 

 

Lähkümp teedüs:

 

Tiia Allas, Võro Instituudi projektijuht, 5691 6281

Triin Nagel, Võro Instituudi võro keele ja kultuuri spetsialist  5531 700

 

Jagamine