Oodatakse Hindätiidmise Avvuhinna kandidaate

28 jaanuar, 2016

aastast alates annab Võru Instituut koostöös Põlva ja Võru maavalitsusega lasteaedadele, koolidele ning kultuuriasutustele, -ühingutele ja -seltsidele välja Hindätiidmise Avvuhinda. Auhinna mõte on hoida võrokeseks olemist au sees. Tänavugi on võimalik auhinnale esitada lasteaed, kool ja/või kultuuriasutus, -ühing, -selts, kes hoolib Vana-Võrumaa keele- ja kultuuriväärtustest kõige enam. Auhinna väljaandmisel arvestatakse: – kuidas võrokese identiteeti ja […]