Teesivihk

KAVA

7.30 konvõrendsi buss lätt vällä Tal’nast Mere pst 5 (Vene Kultuurikeskus) iist

10.05 buss lätt vällä Tarton Vanemuisõ alomadsõst parklast

10.40 kohvi ja kirjapandminõ

11.00 konvõrendsi alostus

11.05–13.00

Pikne Kama (Valga muusõum) – Eesti haldusjaotuse sünnist ja arengust muinasajal Kagu-Eesti näitel

Aldur Vunk (Pärnu muusõum) – Pärnumaa muinaskihelkonnad ja vakused keskaja lõpuni

Arthur Ruusmaa (Võro Instituut) – Võru maakonna loomisest 1780. aastatel.

Ene Hiio (Auluumuusõum) – Valdade liitmine Eestimaal ja Põhja-Liivimaal 1890. aastatel.

13.00–13.30 lõunavaih

13.30–15.15

Milvi Hirvlaane – Vanade kihelkondade kultuurilooline hingus Kanepi näitel

Maris Veski (Karilatsi muusõum) – Karilatsi ja Kähri valla ajaloost

Taavi Pae (Tarto ülikuul) – 1930. aastate haldusreform Võrumaal ja Eestis

Liivi Uuet (Rahvusarhiiv) – Eesti haldusjaotuse suurim muutus – 1950.a. haldusreform

15.15–15.30 kohvivaih

15.30–17.00

Sirkka Paikkala (Soomõ Kodomaa kiili keskus) Suomen hallintoalueet ja niiden nimet

Vita Strautniece (Läti geoinfo agõntuur) – Viimädseq haldusreformiq Lätin ja haldusütsüisi nimeq (kõnõlõjat tõlgitas)

Andra Zubko-Melne (Läti geoinfo agõntuur) – Haldusreformiq Hummogu-Lätin Latgalen 1917–2016 (kõnõlõjat tõlgitas)

17.00–17.15 kohvivaih

17.15–18.35

Jānis Prangels – Piiri ajaminõ ja haldusreformiq Vana-Laitsna vallan

Elvi Sepp – Tõmbekeskused ja haldusreform

Toomas Kiho (Akadeemia) – Mis om liin ja mis om külä? / Mis on linn ja mis on küla?

18.35–19.05 konvõrendsi lõpõtus ja õdagusüük

19.10 buss lätt tagasi Tarto ja Tal’na poolõ

NB!

Bussiga saava üten ni pikä ja teedüst täüs päävä joosul süvvä õnnõ neo, kiä pandva hinnäst kirja kullõjis. Et bussi kotussit mitte rohkõmb vällä lupa ku mahus, sõs pääle ammõtliku kirjapandmisõ lõppu süküskuu kesken saa hinnäst nüüt kirja panda õnnõ Võro instituudi telefoni 7828750 pääl vai sõs pääe tüüaigu 56213174 (Evar Saar). Osavõtumass 15 € om mõtõld päämädselt söögi iist ja kirjapandmist om vajja, et tiiäs süüki telli. Osavõtumassu saa mässa kotussõ pääl sularahan vai kaardiga.

 

 

 

Jagamine