* Kõgõ parõmba ettelugõja 2.-4. klassi vannusõrühmän:

Kadri Kirschenberg (2. klass, Osola põhikuul, op Kristina Siska)

Britt-Marii Vija (4. klass, Vilustõ põhikuul, op Aasa Liiv)

Aleksandra Lepp (2. klass, Mõnistõ kuul, op Asta Pazuhanitš)

Võro instituudi eräpreemiä võro keele selge välläütlemise iist: Aale Lindenberg (4. klass, Mõnistõ kuul, op Asta Pazuhanitš)

Noorõmban vannusõrühmän võtsõ ettelugõmisõ pääväst ossa 18 opilast.

 

* Kõgõ parõmba ettelugõja 5.-7. klassi vannusõrühmän:

Liisbet Rõõmusoks (5. klass, Haani kuul, op Kersti Leit)

Elo Rahman (6. klass, Osola põhikuul, op Kristina Siska)

Karl Martin Kambek (5. klass, Kuldri kuul, op Hilja Varov)

Võro instituudi eräpreemiä: Maritte Arianne Plaado (5. klass, Vilustõ põhikuul, op Hedy Saar)

Põlva keskraamadukogo eräpreemiä: Madli Soon (7. klass, Osola põhikuul, op Kristina Siska)

Vanõmban vannusõrühmän võtsõ ettelugõmisõ pääväst ossa 10 opilast.

 

Hindajidõ kogon olli kultuurijuht ja näütlejä Helje Põvvat, raamadukogohoitja Aili Kolsar ja  9. klassi opilanõ Maara Parhomenko Põlva koolist.

Jagamine