artur-adson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laanõ Triinu (varrampa Laanejõe, 1993-2016 Ojar) sündü 6. lehekuul 1975. aastagal Võrol. Tan lõpõt ka Võro I  Põhikooli 1990. ja Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi saksa keele eriklassi 1993. aastagal.

Magistrikraadi sai 2018. aastagal Tartu Ülikoolist kultuurikõrraldusõ erialal lõputüüga „Võrukeelne laulu- ja rahvapidu Uma Pido – korraldusprotsessi ja vaimse kultuuripärandi kasutuse analüüs“.

  1. aastagast pääle tüütäs Triinu Laan Võro Instituudin – edimält sekretär-projektijuhina ja 2006-2021  projektijuhi ammõti pääl.

Aastil 2005-2013 oll MTÜ Võro Selts VKKF juhatusõ edemiis, 2015. aastagast juhatusõ liigõ.  Kaika suvõülikooli toimusiva Triinu iistvõttõl aastil 2000-2012.

  1. aastagast kooni 2017 om Triinu Laan kõrraldanu võrokeelist laulu- ja rahvapito Uma Pido, ollõn taa pääiistvõtja 2008.; 2010. ja 2013. aastagal.
  2. aastaga käivit tä Helüaida https://xn--helait-5ya.ee/, kost saa kullõlda võrokiilset kirändüst ni perimüst.

Para eläs Triinu Laan Põlva maakunnan Vardja külän Palli talon. Tä om viie latsõ imä ja viie (võrokeelitse) latsiraamatu autur.

  1. aastaga kujunõsi Laanõ Triinul jõvvulidselt mitundmuudu tulõkis kirändüste. Aokirän Täheke ilmu kolm timä juttu („Koer ja talv. Pini ja talv“, „Koer ja lumest naine. Pini ja lumõst naanõ“, „Koerale tuleb uus aasta. Pinilõ tulõ vahtsõnõ aastak“). Kogumikun „Kuldmuna“ näkse trüküvalgust lühkü näüdend latsilõ „Kuis siil hindäle nõglaq sai“, miä kirutõt üten tütre Ojari Eliisabetiga. Valmis sai edimäne raamat „Suur must pini. Suur must koer“ (kullõldav https://xn--helait-5ya.ee/suur-must-pini/), kon luu nii kirä- ku võro keelen. 2007. aastal ilmu ka Hasso Krulli mitmakiilne luulõkogo „Jatulintarha – Hussaid – Kiviring“, minka võrokiilse luulõtusõ omma Laanõ Triinu ümbre pant. Triinu toimõt üten Fastrõ Marikoga ka 2007. aastaga Võro-Seto tähtraamatut, midä tä tekse ka näütes 2005. aastaga ja 2008. üten Leelo Lauritsaga.

2016 näkse trüküvalgust võro- ja eestikiilne latsiraamat „Vana katskinõ kass. Vana katkine kass“ (kullõldav https://xn--helait-5ya.ee/vana-katskino-kass/).

  1. aastagal ilmu „Krutskiline tita. Päähäkääntäv tita“ (katskiilne latsiraamat, kirästüs Hea Lugu; kullõldav https://xn--helait-5ya.ee/heluraamat-krutskiline-tita-paahakaantav-tita/) ja 2020 „Luukere Juhani juhtumised“ (latsiraamat, kirästüs Päike ja Pilv; audioraamatuna olõman ka võrokiilsena https://xn--helait-5ya.ee/luukere-juhani-juhtumiso/).

Laanõ Triinu latsijuttõ lövvüs piä egan võrokiilsen Tähekesen 2007. aastagast alatõn. 2011. aastaga Võro-Seto tähtraamatun om pääväraamatu muudu novellisugõmidega jutt „Üleskirotuisi jumalihemineki aost“.

Laanõ Triinu latsiraamatu omma pälvnü mitmit tunnustuisi – näütes raamat „Suur must koer. Suur must pini“ oll  2008 Eesti Kultuurkapitali kirändüse tsihtkapitali aastaavvuhinna nominent 2007 latsikirändüse jaon.  Sama oll raamatuga „Vana katkine kass. Vana katskinõ kass“ 2017. aastagal, ku taa oll Eesti Kultuurkapitali kirändüse tsihtkapitali aastaavvuhinna nominent 2016 latsikirändüse valdkunnan.

  1. aastagal sai Triinu Laan Eesti Latsikirändüse Keskusõ Aasta Rosina preemiä raamatu „Vana katkine kass. Vana katskinõ kass“ iist.

2021 – Eesti Kultuurkapitali kirändüse tsihtkapitali aastaavvuhinna nominent 2020 latsikirändüse jaon raamadu  „Luukere Juhani juhtumised“ iist. „Luukere Juhani juhtumised“ tõi Triinu Laanõlõ ka 2021. aastaga Tartu Latsikirändüse preemiä (https://tartu.postimees.ee/7231908/kultuurihuviline-luukere-kippus-parast-naitusi-lasteraamatusse).

Timä raamatit om tõlgit ka mitmalõ võõrkiilde – nii nt ilmu 2008. aastal eesti ja vinnekiilsenä   „Suur must koer. Bolšaja tšjornaja sobaka“ ja 2017 korea keelen „Vana katskinõ kass“.

Laanõ Triinu loomingut om ka viisistet  – nt „Ma nakka puus!“ Mari Kalkuni esitüsen ja viie perrä (https://music.apple.com/ee/album/ma-nakka-puus/1518216551?i=1518216882&uo=4&app=music), nisamatõ „Naasõ ei jätä“ Triin Araku viisistüsen.

Laanõ Triinu loomingu kotsilõ om lukõ:

Palm, J. Loe-ära-loe! Eesti lastekirjandus 2007. Sirp, 14.III 2008

Loe-ära-loe! Eesti lastekirjandus 2007

 

  • Velsker, M. Kütioru asjade sumin. Looming 2/2015

https://www.looming.ee/artiklid/kutioru-asjade-sumin/ (Rmt: „Suur must koer. Suur must pini“. Päike ja Pilv 2007)

–       Triinu Laan kirjutas oma tütarde vempudest raamatu. Lõunaleht 25. V 2019 http://lounaleht.ee/?page=1&id=26712

 

  • Vaiksoo, J. Seitseteist kevadist hetke eesti lastekirjandusega. Sirp 19. III 2021

(Rmt: Laan, Triinu „Luukere Juhani juhtumised“. Pildi tsehkendänü Marja-Liisa Plats. Päike ja Pilv 2020)

Seitseteist kevadist hetke eesti lastekirjandusega

 

Hääq sõbraq!

Võro Instituut
Uma Leht