lauri-sommerSommeri Lauri sündü 2. mahlakuu (aprilli) pääväl 1973. aastagal Jämejala külän Viländi küle all. Tä es ütles jutun ”Latsõpõli Sännäh” nii: ”Mino elo om ärq määränüq kats paika – edimält, Viländi küle alonõ Jämmejala uma aia ni pargiga. Sääl ma elli nelli edimäst eloaastakka. Ja tõsõs, Võromainõ Sännä, koh olli latsõpõlvõh 70ndite lõpu ni 80ndide suvõq ni mõnõq koolivaheaoq ni nädälivahetusõq muiel kuil.”

Parhillaki eläs Sommeri Lauri kas Sännä-lähküdsen Räestü külän Võromaal vai sõs Tarton Toomõmäel.
Sommeri Lauri luulõtas, kirotas juttõ jm, minkast paljodõl om selge lõunõeestiline kumõhus. Tä kuulus kirändüsütistüste Erakkond. Magistrikraadi kirändüsen sai 2003. aastagal, uurin Uku Masingu kogo ”Saadik Magellani pilvedest” tagapõhjo.

Muusiga ni lauluga lüü tä üten punden Kago, Liinatsuraq ja Ytsiotsõ. Sommeri Lauri om tennü vai säädnü laulõ ka uman keelen.

Klassikaraadion om tä tennü saatit murdõluulõst (Lättemäe, Baturin).

2011. aastagal kirotas kodokotussõraamatut Juhan Jaigi elo ni loominguga köüdüssen.

Looming

Luulõkogo:

“Laurila” (1998)

“Raagraamis poiss” (2000)

“Nõidade õrnus” (2004)

“K., L. ja N.” (2008)

“kunagi” (2015)

Tõlknu Guillauime APOLLINAIRE´i seto kiilde Ninniku 2004 nr 6

Tõlknu ja kirotanu peräsõna: Richard Brautigan “Hanguga elavhõbedat pildudes” (2007)

Kokko pannu ja peräsõna kirotanu: Andres Allan “Öötrükid” (2009)

Tõlknu Brautigani romaani “Et tuul seda ära ei puhuks” (2010)

Matsuo BĀSHO haikuvalimik (kaudtõgõ) Tiivaalune 2011

Proosa:

«Ka pungi tee jätab jälje» Vikerkaar 2007, nr 6

«Lapsepõlv haigla taustal» Looming 2007, nr 5

«Tsalga rahvas» Sirp 15. VIII 2008

”Kylaskäik” Vikerkaar 2008, nr 6, lk 32-45

”And” Looming 2009, nr 6, lk 744-763

“Kolm yksiklast” (2010)

“Räestu raamat” (2012)

“Sealpool sood” (2014)

“Lugusid lõunast” (2016)

Artikli:

Ymberlaulatus [Kauksi Ylle luulõkogost “Nõsõq rõõmu mõrsija”] Looming 2002, nr 3

Latsõpõli Sännäh. Peko Helü 2006, nr 1 ja 2, lk 22- 24; lk 28-30

Eha Lättemäe seisab mitme kultuuri veerel. Sakala 20.II 2008, lk 6

Laulan, kuni elan – kuugu, kooni koolõ [ Laulmisest kui olemise viisist, Eesti rahvalaulust]. Epifanio 2008, nr 9, lk 10-11

Sinivalla serval – Nikas luuletajana (raamatun «Retked avarilmadest – mõtisklusi Nikolai Baturini loomingust» EKS, 2009)

Lõuna-Eesti märgid Bernard Kangro loomingus. Sirp 5. XI 2010, lk 6-7

Uku hilisluule elutundest. Inimesepoeg Valgel laeval: Uku Masing 100. Tartu, 2010. Lk 354-371

Mida ta näidanud on: Jaan Kaplinski 70. Looming 2011, nr 1, lk 96-104

Raadiosaatõ:

http://arhiiv.err.ee./otsi/lauri%20sommer

Timä loomingu kotsile om lukõ:

Matsin, P. Mõningaid kohtumisi, lende ja nokatäisi Sommeriga. Sirp 11. IV 2008.

Kaus, J. Voolavus ja ekstaas. Sirp, 26.II 2010

Kaints, H. Lugemisaasta lugemisi. Eestikeelne proosakirjandus 2010. Looming 2011 nr 3, lk 407

Vikergallup. Eesti kirjandus 2010. Vikarkaar 2011 nr 3, lk 118- 128

Vint, T. [Lauri Sommer. Kolm yksiklast]. Eesti Ekspress 11. III 2010, lk 34

Helme. P. [Lauri Sommer. Kolm yksiklast]. Eesti Ekspress 25.III 2010, lk 28

Jürna, A. Lugu üksildusest ja armastusest. [Lauri Sommer. Kolm yksiklast] Eesti Päevaleht 12.II 2010

Õnnepalu, T. Uus tase uues dokumentaalproosas. http://blog.varrak.ee/?p=2556

Klemet, M-L. Mis on kodu, kus on kodu, kus on kodukoht? [Lauri Sommer. Räestu raamat] Sirp 9.VIII 2012

Ala, J. Räestu rä-rä-rä-rägastikud. Vikerkaar 2012, nr 10–11, lk 179.

Melts, B. Loominguline aruanne lõunakaarest. Sirp 25.XI 2016

http://kirjandusjakeel.blogspot.com/2010/05/lauri-sommer-kolm-yksiklast.html

Intervjuu jms

Üksinduse vaatleja. Sommeri Lauri käest küsüs timä loomingu kotsile Jan Kaus. Sirp 19. XI 2010, lk 8

Sibrits, H. Lauri Sommer: iga elu on jutustus. Postimees 2. XI 2016.

Hääq sõbraq!

Võro Instituut
Uma Leht