Jaan Lattik om võrokiilse proosakirändüse klassik. Timä Karula-kandi poiskõisi elust kirotõt jutuvara om hinnat ja tulõ esitlemiste ka täämbäidsi koolilatsi siän.

Jaan Lattik sündü 22. viinakuu pääväl 1878 Karula vallan Mägiste talon rentnigu pujana. Säälsaman kasvi tä ka üles. Uma kasvukotust om Lattik esiq eläväs kirotanuq uma noorilõ märgit jutõn, esiqeränis “Meie noored”,“Minu kodust” ja “Mets”. Lattiku esä Taavet oll´ viil innembi Luttik, a täl ynnõstu valla as´amehenä u-täht´ a-s tetäq. Pääle Karula kohalikkõ kuulõ opsõ J. Lattik 1893-94 Tartun H. Treffneri erägümnaasiumin, 1896-1902 Tartu kroonugümnaasiumin ja 1902-1908 Tartu ülikooli usutiidüskonnan, mille tä lõpõt´ kandidaadikraadiga. 1909-1944 oll´ Lattik Viljandi maakogudusõ pastor, 1909-1912 ka säälse progümnaasiumi juhataja.

Lattik oll´ Eesti Vabariigi Asutava Kogu ja I-IV Riigikogu liigõq, kristligu eräkonna asutajid ni juhtõ kah.

Haridusministre oll´ tä 1926-1927 ja välisministre 1928-31.

1939-40 oll´ Lattik Eesti Vabariigi saadik Leedun.

Pidi 1944 aastani Kamja kihlkunna Mutiko tallu. Kirot´ aolehile.

Lattiku üts tütär Helga Alice läts´ mehele Pätsi pojalõ ja saadõti timäga üten Siberihe.

J. Lattik pagõsi 1944 Ruutsi, kon tüüt´ pastorinaq. Reise ka Kanadan, USAn ja Saksamaal. Jaan Lattik kuuli 27. juunil 1967 Stockholmin.

Kirändüs:

Lattikul om hulga võrokiilsid vai tugõva Võromaa rahvaluulõ ni müstilis-religioossõ mõotusõga juttõ.

1907 “Meie noored” noortõjutu
1921 “Minu kodust” noortõjutuq
1924 “Surnu pruut ja Katkised käed” juturaamat
1928 “Surnu pruut”
1924 “Martin Luter”-biograafia
1925 “Lõunamaalõ” -reisikiri
1928 “Koolipoisid” jutustusõq. 1988 kõrdustrükk
1928 “Mets” -jutustusõq
1932 “Elavad söed” jutlusõq
1946 “Räägi mulle üks jutt” – muistendiq ja lühküq jutuq
1988 “Viljandi kirikumõis kõneleb” – mälestüseq, 1993 kõrdustrükk
1950 “Teekond läbi öö” I – mälestüseq saandi algusõst Eesti allutamiseni
1951 “Mõrsjapärg” – jutustusõq
1952 “Meie noored” – kogomik raamatist “Meie noored”, “Minu kodu”, “Mets”
1952 “Teekond läbi öö” II – mälestüseq Eesti allutamisest ja II ilmasyast
1953 “Talupoja laul” jutustusõq
1955 “Teekond läbi öö” III mälestüseq, USA-Kanada reis
1958 “Teekond läbi öö” IV mälestüseq Rootsist, Saksamaalt
1960 “Minu album” mälestüseq
1961 “Tulge vee juurde” jutlusõq
1964 “Teda ei ole siin” -romaan
1998 “Kui meil veel püksa ei olnud” Hando Runneli koostõt valikkogu Lattiku jutõst

Timä kotsilõ või lukõq:

Jaan Lattikule 80.sünnipäeval Stockholm 1958
Looming 1938-8 (J. Parijõgi)
Eesti Kirjandus 1938-11 (Marta Sillaots)
Varamu 1938-9 (M. Jürma)
Eesti Sõna 23.X 1943 (intrervjuu)
Post 24. X 1943 (J. Roos)
Eesti kirjanikud paguluses (Lund 1973)
Sirp ja Vasar 3.III 1989 (M. Liivamets)

Jaan Lattiku juttõ 1 >>
Jaan Lattiku juttõ 2 >>

Hääq sõbraq!

Võro Instituut
Uma Leht