Jaan Vahtra om võro kirändüse jaoss tähtsä timäaigsõ rahva elo kujutajana ni setokiilse nallaraamadu kokkosäädjänä.

Kiränik ja kunstnik Jaan Vahtra sündü 23. mail 1882 Moostõ valla Kaaru külä Kitsõ talun käsitüülise ja talurentniku pojana. 1893-96 opsõ Vahtra Koiola valla Vanakülä koolin, 1896-99 Räpinä kihlkunnakoolin. Edesi opsõ esi.

1911 käve Riia kunstikoolin, 1913 ast Peterburi Kunstõ Edendämise Seltsi kunstikuuli, mink lõpõt 1916 maali, joonistamise ja kunstipedagoogika ala pääl.

1916 ast Peterburi Kunstiakadeemialõ, kohe jäi 1918. aastagani.

1900-1901 tüüt kantseleiammõtniguna Räpinä ja Miikse vallan

1901-1902 oll kuulmeistre Parapalu küläkoolin

1902-1909 kuulmeistre Peri valla Mõtstõ koolin

1910-1911 tüüt aolehe Viljandi Teataja toimõtusõn

1915-1917 Petrogradin aolehe Pealinna Teataja toimõtusõn

1918 “Eesti Päevaleht Peterburis” toimõtusõn

1917-1918 joonistamise oppaja Peterburi Jaani kerigu eestikiilsen koolin

Eesti Töörahva Kommuuni aigu 1918. a oll Vahtra Võrun tekev kunstivaradõ kaitsmisel ja säilitämisel

1918-1921 joonistusopõtaja Võru tütärlatsi gümnaasiumin

1921-1924 joonistusopõtaja Võru Õpetajate Seminarin

1924-1925 joonistusopõtaja Tartu kommertsgümnaasiumin

1924-1926 joonistusopõtaja Tartu tütärlatsi gümnaasiumin

1926-1933 ja 1935 Pallassõ kunstikooli oppõjõud

1936-1940 Noor-Eesti Kirästüse kunstiline konsultant

1940 määräti Võru maakonna keskkultuurimaja direktoris

1944 asut aolehe Töörahva Elu ja oll 1944-1945 tuu edimäne toimõtaja.

Kõik aig teguts kunstniguna. Maali ja vabagraafika kõrval loonu hulga raamadugraafikat (J. Barbarusõ, A. H. Tammsaarõ, L. Koidula, V. Ridala, A. Jakobsoni, J.Jaigi ja tõisi raamatile)

J. Vahtra kuuli Võrun 27. jaanuaril 1947, matõt om tä Põlva surnuaida.

Kirändüslikku tegotsõmist alost 1900. aastagal. Aolehin avald luulõtuisi, lühüjuttõ, tõlkid vene, saksa, soomõ kirotajilt.

Raamadu

“Seto nali” 1905 (Tartu) võrokiilne raamat, kost või lukõ rahvanalandid.

“Tõrre talu tagatoas” 1914 (Viljandi) ilmu var’onime Anni Paluoja all

“Minu noorusmaalt” I-III (Tartu 1934, 1935, 1936) – tan om kujotõt kiränigu ello 1918. aastani

“Laane kurus” 1935 (Tartu)

“Ohvrikivi” 1937 (Tartu) om rahvaperimüisi kogo

“Kuldne laev” 1938 (Tartu)

“Metsajärv” 1940 (Tartu)

“Taevaskoja ja Valgemetsa” 1940 (Tartu)

“Õngitsemas” 1946 Tallinn

“Noorusmaa” 1947 – avaldas vahtsõst mälestüisi algusosa

“Valitud tööd” 1961 (koostajaq T. Huik ja Ü. Poots) memuaari ja publitsistika

Tõlknu om J. Verne’i romaani “Draama Liivimaal” 1937 Tartu

Jaan Vahtra kotsilõ saa lukõ:

J. Barbarus, Jaan Vahtra (Tartu 1933)

Eesti Kirjandus 1934-12 (A. Palm)

Sirp ja Vasar 1. II 1947 (nekroloog)

Keel ja Kirjandus 1971-5 (E. Ploom)

Keel ja Kirjandus 1982-5 (E. Teder)

Looming 1982-11 (K. Laane)

Hääq sõbraq!

Võro Instituut
Uma Leht