jan-rahmanJan Rahman om sündünüq 30.07.1975 Võron. Opnu Loosi 8-klassilidsõn koolin (1982-1990), Võru I keskkoolin (1990-1993) ja vähä aigu ka Tartu Ülikoolin aokirändüst (aastil 1993-2004). Olnu Tartu Noorte Autorite Koondisen ja Võro Seltsin VKKF. Kõrraldanuq egäsugutsid võro keele ja kultuuri üritüisi (Kaika suvõülikooliq jm).

Kirotanuq (inämbüisi võrokeelitsit) luulõtuisi, näütemänge, arvustuisi ja niisama aolehejutukõisi Võro kiilde tõlknu luulõtuisi (Heli Laaksonen, Hasso Krull) ja draamat (Shakespeare „Suveöö unenäo“ käsitüüliisi stseene). Kirotanu laulõ ja laulusõnnu ansamblilõ Ummamuudu (Kõnõtraat, A mille, Kloostrivein, Mis uudist, Ummamuudu
liin), Jaak Tuksamile (Uni) ja ansamblilõ Viie pääle (Uni, Kuionu puu, Puu palas, Üü jt).

Raamatuq:

• Luulõtuisi kogo „Vasõst Vas’k“ (Eesti Kostabi $elts, Tartu 1997)
• Luulõtuisi ja tõlkidõ kogo „Maapuupäiv“ (üten Heli Laaksoneniga) (Sammakko ja Võro Selts VKKF, Võru-Turu 2000, Sammakko, Turu 2005 (kõrdustrükk)).
• Luulõkogomik ja CD „Viie pääle“ (üten Contra, Aapo Ilvese, Pulga Jaani ja Olavi Ruitlasega) (Väiku välläandja, Võru 2005).
• Latsiraamat „Vävvä“ (Võru 2005).

Luulõtuisi, juttõ, arvustuisi jms avaldanuq aolehin Töörahva Elu, Võrumaa Teataja, Koit, Viruskundra, Uma Leht, Sirp, Postimees, Eesti Päevaleht, aokirjun Vikerkaar, Tuli & Savu, Täheke, Teater. Muusika. Kino. Juttõ ja luulõtuisi om ilmunu ka kogomikõn „Hea raamat“ (NAK, Tartu 1998), „Emajõe kondor“ (NAK, Tartu 2002), „Sano, tuuli“ (Helsinki 2002). Luulõtuisi om avaldõdu Võro-Seto tähtraamatin. Laulu „Kõnõtraat“ sõnnu ommaq avaldanuq pall’oq laulikuq.

Jan Rahmani loomingu kotsile
Jan Rahmani luulõtuisi >>

Hääq sõbraq!

Hääq sõbraq!