merca

Merca luulõtuisi

MIKITAMÄE 700

Kuulkõ, ti Vinne jo valitsus
korgõ herrä’ jo Kremlih
mis tiide mi maadega
mis ti kaotat mi küläsid
lüüdi rahva jo lahki
saet setokõsõ’ jo poolõs
kuulkõ ti vinne jo valitsus
korgõ herräq jo kremlih
tiil om pallo jo umma maadagi
sälä takah suur tsiberi
milles tiilõ viil tükükõnõ
milles tiile tsimärükõnõ
kuulkõ ti vinne jo valitsus
korgõ herrä’ jo Kremlih
ärgõ märkõ’ jo piire maaha
andkõ mii’ maa’ jo tagasi
päästki mii’ pääliin jo vallalõ
laskõ jo setoq üttekokko
laske jo veli vele manoq

*

Om tah tali & jumala kaonu.
Ei lövvä’ noid lumõ alt:
vahcõlt istutõt tammõ’ ni häönü
omma’ lacõki pyhäde mant
Kõllõ kalõhtas kinni’ mi tundõ
nigu häicmõki nurmi päält
õnnõ läbi mi unni
cirkõ hellü om kullõlda säält.

*

Tiiviirde istsõ maahha
kaie, no kaie tuut mõca
päiv pedäjist tei sulavaaha
kulda kultsõdõ latvõ oca
kui kerigo ristikõsõ’
kaie ladva’ jummala taiva
kinkõl kauõmbal märgi’ näüdsi’
kimmäst tumõdat noa laiva
sis mia näi, et ilm
om kõik üc suur katõdraal
kuldnõ jummala silm
vahtsõ taivast mi häicnõvat maad.

*

Innembä olliva esändä
egä kocõ pääl um herrä
provvakõnõ vai vana preili
üc oll hää& tõnõ hullõmp
olliva ingli vai saadana.
No’ olõ õi kotost, koh pakku mennä’
olõ õi koekilõ pagõda
üle riigi üte’ herrä’
pääle kunna üte’ provva’
üte’ rüütli’ egäl puul
üte’ bandõ’ kõgõ pääl
rahvas om vaenõ ni varada
sandi mi’ – saa õi no’ midä
tulõ õi tuu abi Euroopast
saagu’ saagu’ ma sajada

KAVER IIRI LAULU MOLLY MALONE PERRÄ

Tah Petseri liinah,
koh näioq nii kimmäq
yc tytrik mul selgehe
syämehe jäi
tä kelmistõ kaiõ
ku laado pääl saisõ
ja purikit-latikit
rahvalõ möi

Es tihanu minnäq
et kyssüq vai hinda
tä mano ja süä ullist
pesse mu seheh
ma saisõ ku mol´o
ja mõtli ku olõss
ma purik vai latik
tah vankrõh tä iih

Sõs aig tulli minnä
ärq kodo tast liinast
ma ycindä vankrõ pääl
jõi hinnäst täys
prõllaq purik vai latik
om õkvalt ku Kati
Lätt väghüsi kätte
ta tytriku näoss

Hääq sõbraq!

Võro Instituut
Uma Leht