jaan-rappoJaan Räppo om võro kirändüse laulumeistrede siän klassik uma “Haani mehe” ni seto hümniga.

Jaan Räppo (Rjappo) sündü 11. aprillil 1880 Võromaal Kasaritsa valla vaesõ talunigu pojana. Oppõ Sammuka vallakoolin ja Võro liinakoolin.

1898 läts` Peterburgi ja lõpõt` eksternina gümnaasiumi.

1904-09 oppõ Peterburi ülikooli aoluu-keeletiidüskonnan, lõpõt` idamaa kiili ja hiina filosoofia alal. Ku Räppo läts` 1898 Peterburgi, sys tüüt` tä sääl piduritehasõn.

1908 pässi tä tsaarivalitsusõ Hiina missiooni tõlgis ja tä läts` reismä (Konstantinoopol .- Tseilon – Singapur – Nagasaki – Peking).

1910 pidi tä revolutsiooni tegemise peräst pagõma Poola.

Poolan abiellu tä Lõuna -Ukrainast peri opõtajanna Anfissa Hromõhhiga. 1914 läts` naasõga Lõuna -Ukrainalõ Nikolajevi liina.

1915 mobiliseeriti Räppo tsaariarmeesse, 1917 valiti Nikolajevi kohaliku liinanõukogu esimehes.

1917-20 punatside juht ja syaväe kõrraldaja

1920 Odessa kubermangu syakomissar

1921-28 Ukraina NSV haridusõ rahvakomissari asõtäütjä

1922-27 toimõt` pedagoogilist aokirja

Oll` ka oppõjõud Harkovi korgin koolõn

1941 kõrrald` Ukraina latsi sya iist ärq saatmist Baškiirialõ

1943 läts` Ufaast Moskvalõ Ukraina kooliraamatid vällä andma

1944-48 oll` Kiievin Ukraina NSV Haridusministeeriumi metoodikakabineti direktor.

Jaan Räppo kuuli 14. IV 1958 Kiievin. Havva pääle om mälestüsmärk pant, niisama Võromaal sünnikotusõn Räpo külän (1970).

Kirändüs

Võru ja seto kirändüisi jaoss om Räppo tähtsä tuuperäst, et om loonuq võrokiilsid rahvalikkõ laulõ.

1897 “Haani miis` vidi lubjakivve…” om avaldõt lendlehe pääl ja perän rahvasuun lühenemist saanuq rahvalikus laulus

1909 “Katõ ilma veere pääl” ilmu Petseri Postimehen, perän Seto lugõmikun, ildamb sai rahvasuun seto hümnis.

Räppo tõlksõ Lermontovi, Pushkinit ja tõisi.

Jaan Räppo alostas üten naasega 1936 “Kalevipoja” tõlk`mist ukraina kiilde. Anfissa Räppo lõpõtas tõlkmise 1967. aastal. “Kalevipoig” ilmus 1981. aastal.

Räppo kirot` as`aarmastajide jaoss neli näidendit.

Reisikiräq ilmuvaq Tartu aolehin ja lisadõn “Elu”1908 III kvartal, Postimees 1908 sept-okt, 1910 jaan, mai ja 1911 jaan – veebr.

Timä kotsilõ saa lukõq:

Õigus (Tallinn 28.IV 1908)

Päevaleht 8.VI 1921

Edasi 11. I 1976 (Elmo Ploom, Rudolf Põldmäe)

Sirp ja Vasar 11. IV 1980 (Elmo Ploom)

Rahva Hääl 11. IV 1980 (R.Oras)

Edasi 22. IV 1980(V. Pütsep)

Keel ja Kirjandus 1980-4 (Elmo Ploom)

Ukrainskaja sov. entsikl. 9 (Kiiev 1983)

Kullõq: Haani miiss Ummamuudu esitusen >>

Hääq sõbraq!

Hääq sõbraq!