Koolikiränik Johann Georg Schwartz sündü 13. VI 1793 Riian raeherrä pujana. Opsõ Riia Toomkoolin ja gümnaasiumin ni 1812-14 Tartu ülikoolin teoloogiat. Lõpueksamiq tekk` 1918. a. Tüüt` 1814 kodoopõtajana Lätimaal Ruhjan ja 6 aastat Vändra mõisan von Ditmari man.

1820 Põlva pastor (1838. aastagani ametlikult abipastor)

1840-1849 vaimulik koolirevident

1849-1852 Võrumaa praosti kt.

Emiteeru 1868.

Kuuli 19. III 1874 Põlvan. Matõt Põlva surnuaida.

Looming:

Toimõtanuq kooliraamatide seeriä “Koli ramat”(I-VII, Tartu 1852-61), millele Schwartz esiq kirot` edimädse jao “Lühhikenne õppetus öigest kirjotamissest” (1852), VI jao “Wisika ehk öppetus lodud asjade issewisidest ja wäggedest” (1855) ja VII jao, mia om aoluu- ja keriguluuõpik “Sündinud asjade juttustaminne” (katõn osan 1858 ja 1861).

“Saksakeele Õpimise-raamat” (Tartu 1866)

“Eesti Laste sõber” (Tartu 1873, 2. tr 1875) – lõunaeestikiilne lugõmik

Timä kotsilõ:

“Raamatu osa Eesti arengus” (Tartu 1935, J. Tork)

L. Andresen “Eesti rahvakoolid 19. sajandil” (1974)

“Eesti raamat 1525-1975” (1978)

L. Andresen “Eesti kooli vanem ajalugu” (1985)

Hääq sõbraq!

Võro Instituut
Uma Leht