JOHANN CHRISTIAN QUANDT vanõmb

Hernhuutlik kiränik Johann Christian Quandt vanõmb kirot` vagajuttõ ja laulõ. Tä sündü 29. XI 1704 Wolfswendan Tüüringin. Opsõ teoloogiat Jena ülikoolin ni 1732. aastast nikagu surmani oll` Urvastõ pastor. Quandt võidõl` rahvakombide ja rahvaluulõ vasta. 1740 ast` velistekogodustõ. Kuuli 1750. a märdsikuu.

Looming:

1737 Talinan trükit lõunaeestikiilne vagatsõv juturaamat, kon ollõv kolm tõlgit juttu. Alalõ ei olõq.

1741 and vällä edimädse hernhuutliku lauluraamadu.

JOHANN CHRISTIAN QUANDT noorõmb

Noorõmb Quandt sündü 1733. aastagal ni jakas` esä tegevust.

Kirot` “Mõnne wastse Waimolikko Laulo” 1802 Barby ni and` vällä velistekogodusõ litaanijid ja liturgijid lõunaeesti keeli.

Quandtõ kotsilõ:

“Raamatu osa Eesti arengus” (1935 Gustav Suits)

Eesti Keel 1936-6 ja 1936-7 (Rudolf Põldmäe)

J. Hiiemets “Õpetaja Quandti rasked päevad” (Tartu 1940)

A. Vinkel “Eesti rahvaraamat” (1966)

Hääq sõbraq!

Võro Instituut
Uma Leht