Rõugõ vallan Hino külän 29.III 1913 sündünü Võro luulõtaja Johannes Siska latsõpõlvõkodo oll Siberin. Sattu sinnäq tuuperäst et timä esä läts edimädse ilmasõa aigu rinde asõmal Kaug-Itta. Tagasi tull pereq 1921. aasta sügüse, kui luulõtaja oll 8 aastanõ.

Peräst kar’asõpõlvõ tull hindäle esiq leibä tiini, esialgu kütjanaq laiva pääl. 33. a. tiinse sundaigu Eesti Vabariigi mereväen.

1940 a. lõpõt tä eksternina gümnaasiumi Tallinnan. Tuusama aasta ast Tallinna Tehnikaülikuuli. Korõmba haridusõ sai TPI õdakudsõn sektorin masinaehitüsen.Tüüt mitmide laivu pääl.

Siska kirot võrokiilsid luulõtuisi ja aolehile artiklid. Tä oll kirävahetusõn Artur Adsoni ja Hella Keemaga.

Heino Sika andmil um täl korat 24 luulõtust, a noid või inemisi käen viil lisas ollaq. Siska um suuvnu uma võrokiilse kogu välläandmist. Päälkirigi um olõman: “Kodoväreti’”

Kuuli 13. mail 1973 infarkti Talina Meremuuseumin, kos tä valvurina tüüt. Matõt Rõugõlõ Jaani-Peebu kalmistulõ.

Looming

“Kodoväreti'” (Võro Instituut 2008)

Hääq sõbraq!

Hääq sõbraq!