Peeter Lindsaar om uma võro- ja eestikiilsin jutõn kujutanuq Võromaad ja timä inemiisi.

Peeter Lindsaar (oll` kuni 1935. aastagani Lindseer) sündü 12. VII 1906 Urvastõ kihelkonnan Vastse-Antsla valla Kuldre külä Hansi talu peremehe pojana. Opsõ Vastse-Antsla vallakoolin 1915-1917, Otepää progümnaasiumin 1917-1922, Valga poiglatsi gümnaasiumin 1922-1927, Tartu ülikooli filosoofiatiidüskonnan 1937-1938 ja õigustiidüskonnan 1938-41. Korporatsioon “Ugala” liigõq aastast 1935. 1931 lõpõt` Tondil syakooli. Perän syakuulõ lõpõtamist oll` syaväeteenistüsen Talinan, Võrol ja Petserin. Pagõsi 1944 Läti kaudu Saksamaalõ, oll` syavangin USA tsoonin. 1948 läts` Saksamaalt Austraalialõ. Austraalian oll` tä Sydney syaväehaigla sanitar ja 1949-1951 aolehe “Meie kodu” tehniline toimõtaja, edesi 1951-1955 tegevtoimõtaja.

1955-1971 Sydney Mitchelli-nimelise riikligu raamatukogu ametnik.

Peeter Lindsaar kuuli 6. XI 1990 Sydneyn.

Looming:

“Vana hobune” 1950 Sydney (lühüjuttõ ja juttõ kogomik, kohati võrokiilne)
“Koduküla” 1954 Lund(lühüjutuq Võromaa vanaaolidsest küläelust)

Sõaväeromaanõ sari:

“…ja sõdurid laulavad” I-II (1959-1962) Lund
“Paelamehed” 1967 Lund
“Õrn armastus” 1970 Lund
“Härrad ohvitserid” 1974 Lund
“Värska” 1977 Lund

“Koolilinn Valga” 1984 Lund (kaasautor mälestüstekogomikun)
“Neptuun ilmus laevale” 1951 Sydney reisikiri
“Mardus kiljatas” 1964 Lund – mälestüisi kogo
“Kannatustee” 1983 Lund

Näütemängis tennüq jutu “Vana hobune” päälkiräga “Emaarmastus”.

Timä kotsilõ saa lukõq:

H. Eller “Peeter Lindsaar” (Lund 1970)
Peeter Lindsaare bibliograafia, Sydney 1987
Tulimuld 1951-1 (Raimond Kolk)
Kirjanikult lugejale (Lund 1952) – memuaariq
Tulimuld 1954-3 (Raimond Kolk)
Mana 1960-1 (A. Reinans)
“Minu noorusmaa” Lund 1964 mälestüseq
Bernard Kangro “Häitsmemehi ja pärlipüüdjaid I” (Lund 1978)
Tulimuld 1983-2
Reede 16. XI 1990 (nekroloog)
Looming 1990-12 (A. Valmas)
Keel ja Kirjandus 1991-3 (E. Teder)
Pioneer 1988-4 nekroloog

Hääq sõbraq!

Võro Instituut
Uma Leht