pulga-jaanJaan Pulk (JP) vai nigu tedä sakõmbalõ kutsutas, Pulga Jaan , sündü 27. märdikuu pääväl 1947 Varstun, üles kasvi Kuldrin Miku külän. Timält om Võro kirändüs saanu, Kauksi Ülle “Sängü” perrä, uma musterteksti – “Tsiapaha pääl”. JP omgi loonu mitmid laulõ üten tekstega ja kirotanu ka juttõ. JP hindä sõnnu perrä sündü Varstu sünnütüsmajan (midä inämb olõ-i) “timä aol” niisamapal’o latsi ku parhilla Võromaa pääle kokko. JP om elävä näüde taast, et maaelo om viil võimalik, a ilmaparandajat olõ-i tääst õigõt saanu. Uma artikli ja arvustuse om JP inämbjaolt pääle valmistkirotamist pliidi ette visanu.

Haridusõ om JP saanu Kuldri 8-kl. koolin, Valga 1. Keskkoolin, TRÜ-n, kon opse neli aastakka arstitiidüst, ja EPA-n, mink lõpõt tsootehnikuna.

JP om pidänü päätsootehnigu ammõtit Kamara sovhoosin Mulgimaal ja Antsla sovhoosin. Sovhoosiao lõpust oll JP Antsla vallan Oe külän talomiis.

Kirotanu om JP veidü, a õnnõ võro keelen. Laulutekste, midä om tettü “poiskesest pääle”, om avaldet Tähtraamatiden 1997, 1998. Sääl nigu ka Võro lugõmikun om ilmunu viil maal elole jäämise oppuisi, vai “eläjäsuguelo juttõ”. Kunstkirändüsligõmbist juttõst om “Üts päiv ja üü Aruküla Antsu elust” ilmunu 1992 a tähtraamadun, neli tükkü helükasetil “Pini hind”. Pääle telefilmi “Sügis Antslas” nõsõnu larmi võtt JP mitmen lehen sõnna telemiihi kaitsõst. Muidoki om JP avitanu alosta ja kyrralda Kaika suvõülikuulõ jt. võro liikmisega seot tegemiisi, 1998. a lehekuu Keelen ja kirjandusen kirotas kiräviisiprobleemest. 2011. aastagal sai Sirje Penjam valmis Pulga Jaanist ülesvõtmise (DVD) “Valge aborigeen”, kon autur kõnelas es laulu “Tsiapaha pääl” saamisluku. Perämädsel aol om JP olnu Uma Lehe kolumnist.

Looming:

Pini hind. Pulga Jaani mõnusaq jutuq helükasett Võro Instituut´ 1998

Aknõ. Pulga Jaani mõnusa jutuq ja lauluq. CD. Võru Instituut 2002

Hoitmise vägi. Pulga Jaani lauluq. CD. Võru Instituut 2004

Luulõtusõ kogomikun “Viie pääle” 2005

Muusigaalbom ” Litsmõtsa tango ja tõsõq lainatuq looq”. Võro Instituut 2021

Timä kotsile:

Pm 11. X 1998

Pulga Jaani juttõ >>
Pulga Jaani luulõtuisi >>

Hääq sõbraq!

Võro Instituut
Uma Leht