pulga-jaanJP vai nigu tedä sakõmbalõ kutsutas, Pulga Jaan´ , sündü 27. märdikuu pääväl 1947 Varstun, üles kasvi Kul´drin Miku külän. Timält om Võro kirändüs saanuq, Kauksi Ülle “Sängü” perrä, uma musterteksti – “Tsiapaha pääl”. JP omgi loonuq mitmid laulõ üten tekstegaq ja kirotanuq ka juttõ. JP hindä synnu perrä sündü Varstu sünnütüsmajan (midä inämb olõ-iq) “timä aol” niisamapalló latsi ku parhillaq Võromaa pääleq kokko. JP om elävä näüde taast, et maaelo om viil vyimalik, a ilmaparandajat olõ-iq tääst õigõt saanuq. Uma artikliq ja arvustuseq om JP inämbjaolt pääleq valmistkirotamist pliidi ette visanuq.

Haridüse om JP saanuq Kul´dri 8-kl. koolin, Valga 1. Keskkoolin, TRÜ-n, kon opse neli aastakka arstitiidüst, ja EPA-n, mink lypõt´ tsootehnikunaq.

JP om pidänüq päätsooqtehnigu ammõtit Kamara sovhoosin Mulgimaal ja Antsla sovhoosin. Sovhoosiao lõpust om JP Antsla vallan Oe külän talomiis´.

Kirotanuq om JP veidü, a ynnõ võro keelen. Laulutekste, midä om tettü “poiskesest pääleq”, om avaldet Tähtraamatiden 1997, 1998. Sääl nigu ka Võro lugõmikun om ilmunuq viil maal elole jäämise oppuisi, vai “eläjäsuguelo juttõ”. Kunst´kirändüsligõmbist juttõst om “Üts päiv ja üü Aruküla Antsu elust” ilmunu 1992 a tähtraamadun, neli tükkü helükasetil “Pini hind”. Pääleq telefilmi “Sügis Antslas” nõsõnuq larmi võtt´ JP mitmen lehen synna telemiihi kaitsõst. Muidoki om JP avitanuq alostaq ja kyrraldaq Kaika suvõülikuulõ jt. võro liikmisega seot tegemiisi, 1998. a lehekuu Keelen ja kirjandusen kirotas kiräviisiprobleemest. 2011. aastagal sai Sirje Penjam valmis Pulga Jaanist ülesvõtmise (DVD) “Valge aborigeen”, kon autur kõnelas es laulu “Tsiapaha pääl” saamisluku.

Looming:

Pini hind. Pulga Jaani mõnusaq jutuq helükasett Võro Instituut´ 1998

Aknõ. Pulga Jaani mõnusa jutuq ja lauluq. CD. Võru Instituut 2002

Hoitmise vägi. Pulga Jaani lauluq. CD. Võru Instituut 2004

Luulõtusõ kogomikun “Viie pääle” 2005

Timä kotsile:

Pm 11. X 1998

Pulga Jaani juttõ >>
Pulga Jaani luulõtuisi >>

Hääq sõbraq!

Hääq sõbraq!