NAASTE KÜMME KILTI

ilm lätt külmäs tiidke toda
hääd ei olõq uuta
täämbä sulas hummon’ joba
kusi külmäs luuka

hummon’ ku om tähtsa võistlus
naaste kümme kilti
millest eski eurosport
kand üle umma pilti

sest ei tulõq otepääle
myni litsikari
ossa võtva paraguai
ja kuulus bente skari

stardipauk lask valla mõtsa
härmätünü tutiq
sääl om kiku ni ku tõsõq
sitapurujutiq
sääl om kiku ni ku…

et ei tulõss toping-uss jälq
hummõn trikoluuri
tulõ kikul täämbä anda
sada pissipruuvi

lisas kätte tulõ saiaq
nynast liitri tatti
kõrvast vaik ja tuti külest
kamalutäüs vatti

viil om jäänüq loetu tunniq
täämbädsest saa hummõn
külmetäs ja taivast satas
jälki valgõt lummõ

kiä tuu ruumas rata piten
mäkke niguq huur
kiä tuu tulõ mille täl
om ümbre trikoluur

kurb vinissikoridor kon
bente pedä pitu
pedägu yks armasta ma
ynnõ sinnu kiku

AGRAARPUNK

belarussiq kruusatii pääl võtva üles vunki
kulduurimajan üles astus uma külä bänd
üle hulga ao saa nätäq elotervet punki
sys ku kokko kogunõs mi hardkoor kettu käng

ütes üüss saa unõhtõt meid painanu hierarhia
puhvaikat sälän asõndasõq nahk ja rõngassärk
sjoo om puhas vabadus ja ynn ja om anarhia
sjoo ei olõq tiid mis võigas sadomasovärk

täämbä traktorist või võtta trepil agronoomi
kiä om seeniq hoitnu hinnäst sitapatareist
täämbä mi ei süstiq ja ei kasuda kondoomi
täämbä ei läeq ülekäte mitte kiäki meist

hummuguni olõ-i kotust tülüdel eiq tõrval
sys ku vällä pestäs meid kulduurimaja tarõst
vabadusõ tundõn olaq tõinõtõisõ kõrval
lõunamaalõ lindäse kuun luik ja künnivarõs

belarussiq kruusatii pääl võtva üles vunki
kulduurimajan üles astus uma külä bänd
ütskõrd aastan tulõ pandaq hummuguni punki
sys ku kokko kogunõs mi hardkoor kettu käng

ESÄ MAJAKÕNÕ

oh mu esä majakõnõ
tsirgupesä muudu
sääl om joba aastakümnit
ullimuudu juudu

oh mu esä majakõnõ
aknist mõtsaq oroq
valgõq ussõq – ärklitarõn
samagonnitoroq

oh mu esä majakõnõ
hapupiim ja kama
vahel miildüt mullõ – vahel
ajat ossõndama

JO VEREVÄNÄ PÄIV

jo verevänä päiv hind kistut’ äräq
üü lohnas’ sinnu hiussit hainapurru
maahäitsmidehe vaotit likõ sälä
vii piiril pervel inne laintõmurdu

es tihka puttu lahku süämen värrin
su esiq kiskse vasta umma lämmind
maq sun ruun pardsi tsiivatsärrin
ja kavvõn mõtsan petäi tegi larmi

jo ammuq päiv tuu verevänä kistu
jo kuud om üllen pall’u kõrdi nättü
tuu perve pääl iks olõ vahel istnu
sa-i tulõq inämb, ütlit õkva näkku

PERSEVEST

mul om üts’ vest
mis katt mu kõttu
mu perseq pall’as
om sjolletõttu
ja pallõ väägä –
et tetäs žest
mul annõtadõn
persevest

JÕULUVANALOITS

ärke tulkõ libakiilseq
jõuluvanaq maniakiq
kommionuq morsiretsiq
pehmesuitsõ pedetsejaq
vyyri latsi piidsutajaq
soomõ sepä sohilatsõq
lapi targa laisaq latsõq
päkäpikõ põhjustajaq
põh’apõdrul patustajaq
ärke tulkõ mesisuitsõ
kutsumada külästäjäq
latsõlastõ pilastajaq
pudisuustõ ilastajaq
pervaritest pedo. iliq
habõnaga nekro. iliq
habõnaga imbetsilliq
ruskõ rassireeturiq

TELETUPSUQ TIPP JA TÄPI

teletupsuq tipp ja täpi
karumõmmiq plüüsist
vabastiväq eeläq läti
ullmanise küüdsist

täpi ülirassõn joobõn
pinnse tõisilt salmi
klaabu parlamendihuunõn
palut’ viil napalmi

tupsuq lätsi familiaarsõs
läbi kätlüse
kuulutivä illegaalsõs
egäsugu lätlüse

AGENT

raudtiijaam – türi
saisa käen kohvri
olõ nührümiilsüse
ohvri

karmanin leping –
ustav režiimile
haabsaarõ – peking
astu dresiinile

isamaa avvus
ja eestimaa iloss
tassa mu silmäq
muutusõq piluss

ARVUDI

ostsõ liinast arvudi ma —
vastnõ hewlett-packard
küsüti mis tiit sa taaga
esiq sääne kakard

a ei tiiki midägist ma
las ta nukan sais
mullõ lihtsält miildüs timä
kõvaketta hais

KUNN JA LATIK

kunn visas’ sälgä olõkõrrõ
a esi mõtõl’ palgi
ja ütel’ helül mis oll’ tõrrõ
et olõ karibaldi

päält toda näi üts’ latik
ja parast’ kaien päält –
sa olõt kunnatatik
ja kunnatatis jäät

tuupääleq kunn läts’ tõrrõmbas
et mis tuu latik lälläs
ja tsusas’ olõkõrrõga
tuul kalal silmäq vällä

sõs kala põrut’ põh’ahaina
hind pedi tapõtus
ja põh’an nigu vasta saina
hind rämmse lapikus

sjoo ammu juhtu – esä ütel’
ku latik lüüdi lapikus
ku kunn es lasõq egälütel
hind kutsu tatikus

ku täämbä mynda audi vidä
ja mynda ynnõ sapik
yks olõss mõistlik tiidäq sjoda –
kunn kõvõmb om ku latik

HANSA

imä lüü köögin lärmi
jälq esäle pahas pandas
et tä temp praskalõ pärmi
mis nädäli peräst saa hansas

MA ARMASTA ÜTT PLIKAT

ma armasta ütt plikat
tä õigõs nimess mann’
tä iist om sitavikat’
ja takast kastokann’

alt seerist nii ku tikk
päältpõlvi tsipa jämmemb
tä om küll pipravitt
a mul om tä`ga lämmemb

mis sjoost et ütel’ kasiq
sa tõbras vällä lakast
yks järjest armastasiq
iist süämest ja takast

yks armastasiq plikat
kel õigõs nimess mann’
kiä iist om sitavikat’
ja takast kastokann’

KIÄ AIAN

kiä aian kiä aian
savisaar um aian
mis nimes mis nimes
edkär timä nimes
kõtt läbi lätt läbi
lätt läbi roosipõõsastõ
ja situq ütskyik kohe saat
a nükkä tõnõ sisse

ULL’

ma ütskõrd juuõn ullis
hind tävvelikult vasse
nii ollõn joonuq ullis
et rohkõmb olõs rassõ

ku mitte Volli-is olõs
tuud selges tennüq mul –
et inne ullisjuumist olõ-s
SA MIIS JOHT VÄHÄMB ULL’!

UNU UUNO (ma olõ terve)

Om unu uuno tuntu paratiidüste magistri
Tidä takan aja fbi ja kalmisturegistri
Tälle allus pornotüüstüs täl om vahemeren tankri
Tälle kuulus villa mexikon ja taivan väiku vankri

Ku unu uuno autu akna takan tege tuut-tuut
Sys om kindla et jäl üü om tulvil hengesid ja wuudut
Diividii päält nii astraalsõ ku mentaalsõ vahepalaq
Transs om käen ku lõpõtasõq haisamise uunu jalaq

Ku näütäsiq mul tasõt okultistilinõ tseier
Sys mul olõss uma pruut ja bmw ja miidiapleier
Ma süüs’ hummukidõ sinki ja praes õdakidõ munna
Ma es süüssi inämp sitta ja es topis suuhvõ kunna

VANAMIIS KÕRD…

vanamiis kõrd mänguhobõst kokko koton tinut’
parand’ latsi lemmikut – väikut tinast täkku
“omgi valmis” – õkvalt hindä ette käega virut’
mille pääleq linnas’ lavvalt saltsõr tälle näkku

ah sa rõibõq rüükse paps ja hyyrsõ käega silmi
visas’ näolõ vett ja nühkse kuivas tekiga
nüüd ma kae salamahti timä porno. lmi
kui tä seiklõs tarrõ müüdä – valgõ kepiga

JO-JO

kinkse hannõsõlõ jo-jo
nüüd om tä jo-jo-hannõs
midä sa yks mõistat
kokutajalõ

SAPIK
sõit massinamutel’
nimes om sapik
pardatsokin om putel’
tuud kutsutas lapik

sais lapikun rumm
a saisku vai konjak
nii kavvas ku um
hind tunnõ ku koljat

a tsõõriq om maan
ja oh sapikut saani
piä tulõ jo haani
ja sys tulõ plaani

nii sõida ja rämmi
ma rüübäten lapikust
a ku pääl nakkas lämmi
pää vällä lüü sapikust

KASSIRAISK

üts’ kassiraisk oll’ hukka lännü
ja koorõpütü ümbre käändnü
ja perän põrmandulõ sittõ
kyik kuuą oll’ lakja karvu piten

mi koton vihastimi tsias
ei olõq kassi niguq pias

ESÄ VARAST’

esä varast’ tüü mant üte üleliigsõ kellu
imä pandsõ rüükmä koton või oll’ jälle helü
sys tull’ miilits õkvalt esä külge tiksõ
veigi üten imä perän õdaguni iksõ

imä tull’ kõrd poodist näpuotsan lihamassin
unõtanuq massa olnuq miskiperäst sassin
miilits jälki tull’ ja kabla otsan lohist’ pinni
võtsõ imä üten pandsõ elos aos kinniq

esä kirot’ vangimajast – või om’ külmäq ilmaq
imä kirot’ vangimajast – ikva imä silmäq
mul oll’ hää ku astsõ esiq umahindä ellu
mul oll’ joba lihamassin kasutadu kellu

TULLI LIINAST….

tulli liinast kaubaq kotten
leib ja salaviin
kõrvaklappen rüükse Rotten
god save the queen

tii pääl polla nakas’ rüükmä
lubasi aresti
ütli miis sa ajat üükmä
ull’ ma tii kompressi

tulli liinast kaubaq kotten
leib ja salaviin
perän käve esiq Rotten
võtsõ üte viil

OH KUIS TAHAS LESBILIITU

oh kuis tahas lesbiliitu
natossõ ja kapossõ
aga innemb euruliitu
astus ma gestapossõ

teenis füürerit ni vaklu
arõndasiq huvvõ
pessäs ynnõ pähäq naklu
küüdsi alaq kruvvõ

innemb ihos umma mollu
vasta ussõpiita
ku ma sjoda umma ellu
äräq lasõs liita

TAIVATIGU

pärt suurõ sitapütüga
sõit sinikülä suunan
gas viiekümne ütega
ja tsiasitt om kuurman

lätt nelikümmend tunnin sõit
ja perän tüüd lätt peos –
tuud unu pärti kutsva kyik
siin vallan taivateos

LUMÕSULATAJA

istu persetpiten hangõn
takan sitamaja
olõ kuradima kangõ
lumõsulataja

pauk ni pakanõ ku talv
ümbre perseuru
aga kannikide all
om kats’ laiku muru

niguq hüljes liivi lahen
niguq eesti miss
häitses minu persevahen
kõllanõ närtsiss

KYIK TIIQ VEEVÄQ MEHIKUURMA

kyik tiiq veeväq mehikuurma
tulkõ iist tulkõ jalost
ma lää juuma
ma tulõ meerapalost

INEMISE SISU

inemise sisu om ku raamat
raamatit om häid ja saman sittu
nõstat kaasõ loet ja õnne naarat
egä lits kitt umahindä vittu

TÄDI SOHVI

eeläq üüse pandsõ takka
tädi sohvilõ
ja täämbä asõprokurö.
mu kutsõ kohvilõ

mul tull’gi üles tunnista
et pandsõ sohvilõ
sest jõhkra küüdsejäleq olliq
jäänüq krohvilõ

miis nuumsõ minnu tõsimeeli
ja perän saatsõ putsi –
et kuis su süä üldse võtsõ –
säänest vanamutti

viil küsse asõprokurör
et mille sohviga
ma vastassi et tahtsõ kõrdki
ollaq prohviga

JÕULUQ

neli küünält pandsõ kuusõlõ
ja üte persse
analgiiniga

hääd
vahtsõt
aastat

SUUHVTÕ

mullõ miildüs võtta suuhvtõ
sinu nimme – esämaa
vahel võta sys ku vaia
vahel võta niisama

vahel aga saadõn suhvtõ
mõtlõ milletõttu
pia ma topma suuhvtõ sjoda
mis ei täüdäq kõttu

aga yks ma võta suhvtõ
esiq anna mynõlõ
tühä kõtu ja täüs suuga
inämp tä ei kynõlõ

SUHE

mul ükskõrd käve suhe
üte elliga
kiä murdsõ mullõ truudust
elektridrelliga

ja ütel’ lõpus näkku
et keriq perse tõnu
et siemens kodumassinist
saa pall’u suurõmb mõnu

Hääq sõbraq!

Võro Instituut
Uma Leht