enno-piirEnno Piir om võrokiilse mõtsavelleluulõ luuja. Niisama om tä tähtsä kodoluu-alatside teosside toimõndaja ni välläandja.

Enno Piir (1936. aastagani Edgar) sündü 15. jaanuaril 1910 (vana kalendri perrä 2. jaanuaril 1910. aastagal) Võromaal Rõugõ kihlkunna Haani valla Kokõmäe külän Vihtla järve veeren Kusma talu suidsutarõn. Esä ja imä olli talupidäjä. 1918 alost Kokõ algkoolin, 1922 läts Võro keskkuuli, pidi tuu vaesusõ peräst poolõlõ jätmä. Perän tuud käve aastaga Väimela Põllutüükoolin. 1929-1932 opsõ Jäneda Põllutüükeskkoolin. Tüüt Võru-, Valga- ja Petserimaal Võru Põllumeeste Konvendi man Põllutüükuan maanuuri instruktorina. Samal aol oll ka aolehe ELU
põllumajandusosakonna toimõtaja. Abiellu 3. augustil 1935. Abielu pühitsedi taaralaisi hiien. Perre sündü tütär ja poig.

Illatsõmbal aol om olnuq Haani rahvaraamatukogu ja kohaliku kodomuuseumi juhataja. Haani Seltse Liidu juhatusõ abiesimiis. Enno Piir kuulu taaralaisi “Pühäjõe Hiide”. 1941 varjas hinnäst mõtsan, a 1942 juhat Munamäel lahut Vabadussya monumendi taastamist. Timä sulõst ilmu mälestüsalbum “Vabal Munamäel”.

1944 püünd paeda läände, a es õnnõstu ja nakas mõtsavelles.

1947 murõts võlsspassi ja nakas tüüle Viländin sordiarõtuspunktin.

27. mail 1952 võeti tüü man kinni ja Võru vanglan määräti 25 aastat tüüparanduslaagriin ja jäeti viies aastas viil õigusist ilma.

Karistust kand Enno Piir Inta vangilaagriin. Pidi laagripäivikid.

Vabas sai 2. sept 1957. Peränpoolõ tüüt Viljandi sovhoosin ja pensionipõlvõn tüütäs Jämejala Psühhoneuroloogiahaiglan tüüravi instruktorina.

Enno Piir kuuli  1. mahlakuu pääväl 2006.

Kirändüs

Alost kodokanti tutvustavide välläannõtõ koostaja ja toimõtajana.

“Haanja Munamägi – turistide Mekka” 1935
“Suur Munamägi piltides” (4-keelne voldik, 1935)
“Turistide Kodu Munamäel” 1937
“Võrumaa Põllumajanduse Aastaraamat I (1938)

Mõtsavellepäivil, mil tä varjas hinnäst Lõuna Eesti mõtsun, nakas tä võro keeli luulõtama.

Vangilaagrin pidi päivikid, koost vangõ loomingust kogomiku “Tormist pillatud”

Alost “Kalevipoja” indekssõnastiku koostamist.

Tegeli ka Viljandimaalt represseeritüide mälestüsraamatusarja kogoteossõ koostamisega.

Seeni ilmunu:

“Halliste kihelkond” 1991

“Kõpu kihelkond” 1993

“Paistu kihelkond” I ja II 1994

Tarvastu, Viljandi, Suure-Jaani jt. tulõman.

“Sunnitöölise Mekka” ilmu Viljandin 1994 (koostaja Viljar Ansko), mille edimäne jago “Kodo Ahivarrõl” (Metsavennaluulet 1945-47) om võrokiilne.

Enno Piiri luulõtuisi >>

Hääq sõbraq!

Võro Instituut
Uma Leht