kauksi-ulleKauksi Ülle sündü 23. septembril 1962 Võro haigõmajan. Üles kasvi tä Pärlijõõ veeren Saarlasõ külän vanaimä Kauksi Elisabethi hoolõ all. Suguvõsast ja kotusõst um kuigivõrd juttu novellikogon “Säng”.

Kauksi Ülle lõpõt Rõugõ 8-klassilise kooli, Võro I Keskkooli ummõlusõklassi. 1981. ast Tartu ülikooli aokirändüse osakonda, mink lõpõt 1986.

1997 ast Tartu ülikooli võrdlõva rahvaluulõ oppõtooli mano magistrantuuri.

1986-1987 oll Kauksi Ülle aokirä Kultuur ja Elu korrespondent, 1987-1990 Kirjanikõ Liidu Tartu osakonna metoodik, 1990. aastagast um tä Eesti Kirjanikõ Liidu liigõ.

1991-1993 tüüt Võru Raadio päätoimõtajana ja perän tegevdirektorina. Tekk sääl võrokiilsid latsisaatid ja toimõt seto saadõt. Muut Võro raadio suurõn osan võrokiilses.

1993. aastagast alatõn oll Kauksi Ülle Sihtasutusõ Fenno-Ugria Tartu osakonna sekretär, 1998 -2004 juhataja.

1994. aastal kõrrald rahvusvaihelidse Soome-Ugri Noorte Loojate I konverentsi ja 1999. aastal Soomeugri Noorte Loojate III Etnofuturismikonverentsi, 1997. aastal Soome Ugri Rahvaste VII Folkloorifestivali Eestin (üten Jaak Prozesega), 1999. aastal Hõimurahvaste Lastefolkloorifestivali “Suveharja Ilo” (üten Ahto Raudojaga).

1998-1999 –  Võro Kirjandüse Aasta 1999 loominguline juht: Juhan Jaigile pühendet konverentse sari Talnan, Tartun ja Võrol jaanuarin 1999, niisamatõ tõisi kiränike juubelite tähistämise ja ilokiränduse avaldamine.

Kõrrald ja juhat Kaika Suvõülikuuli (1993 Urvastõ kihlkunnan Sulbin ja 1996 Rõugõ kihlkunnan Viitinän, 2022 matkapäivä Rõugõn)

1990-2000 – Eesti Kostabi Seltsi asutajaliigõ ja juhatusõ liigõ

Võro Keele ja Kultuuri Fondi asutajaliigõ

2001. aastagast ansambli “Lõkõriq” manager (ilmunu CD “Süä kisk” ja “Undsõn ilman”)

2005. aastagast Seto Kongressi Vanembite Kogo liigõ

1998-2001 – Soome-Ugri Kirjanike Assotsiooni juhatuse liigõ

2005. aastagast MTÜ Seto Ateljee Galerii juhatusõ liigõ

Toimõtas aokirjä Peko Helü (nr 1-8 2005-2016)

2015. aastagast aolehe Setomaa päätoimõndaja

 

Kauksi Ülle looming ja retseptsioon (vastavõtt)

Kauksi Ülle kodolehekülg´ >>

Kauksi Ülle loomingut:

Lucretia Southern >>
Kalmuneiu (Seto ooper) >>
Avaldamata luulõtusi >>
Luulõtuisi >>

Hääq sõbraq!

Võro Instituut
Uma Leht