hermann-julius-schmalzRäpinä miis H. J. Schmaltz om jutukiränik ja laululuuja, inämbüste om timä looming setoainõline.

Hermann Julius Schmalz sündü 16. aprillil 1870 Võromaal Räpinä vallan Kõnnu külä Maldsi talun Marie ja Jakob Malza mitmõlatsõlisen perren. Koolin om Schmalz käünü Tartun. Mõist mängi viiulit, klaverit, harmoonikat, bajaani, kitarri mandoliini. Tund noodikirja. Mõist võro (seto), eesti, saksa ja vinne kiilt. Opas pillimängmist tõisilõgi, oll rahvamuusik, juhat seto meeskuuri, and kontserte, laul ja näidel. Schmalz kuuli 16. novembril 1945 Räpinän ja om matõt Ristipalo kalmistu pääle.

Kirändüs

1894 “Ööbik Võhandu kaldalt ehk üürikese aja laululind” (33 luulõtust, eestikiilseq)

1899 “Töganitsa Höödo naisevõtmise ja tarõ palamise lugu” (seto keeli karskus-sisuline lugulaul).

1901 “Naljala laulik”
1904 “Alatarõ Hippo Peterbuura reis ja imelik unõnägo inne toda”
1906 “Miä tõmokraat tähendäs”
1912 “Kolm Setu naljajuttu”
1913 “Kae määrne hüä õnn”

Timä kotsilõ saa lukõ:

Vahtra, J. Noorusmaa II. Tartu 1939
Kolk, U. Sauna taga tiigi ääres. “Edasi” nr. 98, 26. IV 1970
Lukk, K. Võhandu ööbik. “Koit” nr. 41 (2941), 7. IV 1970
Ainelo, A. Räpinäst pärit kultuuritegelase H. J. Schmalzi elu ja looming (olümpiaaditöö), Räpina 1973
Pedjak, K. Ekskursioon Räpinä lähistel (noorgiidi referaat), Värska 1997
Kõivupuu, M Sauna taga tiigi ääres… Mäetagused 10

Setokõsõ sõitsivä (laul)

Setokõsõ sõitsivä
Võõbsult potikuurmaga.
-Vuhh, setokõsõ noore,
Mo velle!-

Looga kõrtsi kotsil na
Tii pääl tüllü püürsivä.
-Vuhh…

Ivvo naksi roosaga
Petrat takah ajama.
-Vuhh…

Petra parsil’ pagõsi,
Jala saine tugõsi.
-Vuhh…

Ivvo päsmre perägä
Naksõ Peträt nuhtlõmä.
-Vuhh…

Petra parsilt patsahti,
Nii et maa all matsahti.
-Vuhh…

Petra naksõ pallõma
Ivvot hallõ meelega.
-Vuhh…

Lepümi är hüväga,
Lääme ruuna kaema ka.
-Vuhh…

Seni oll ruuna mädänü
Kuurma kraavi vidänü.
-Vuhh…

Ruun oll kraavin sälülõ,
Jalakõsõ tilolõ.
-Vuhh…

Potü katski põranü,
Täütäl punn är’ karanu.
-Vuhh…

Võõbsu liina tsurasõ
Itsitivä pääleki:
-Vuhh…

Paras paras, tsäh, tsäh, tsäh,
Kiä käsk minnä kaklõma.
-Vuhh…

Hääq sõbraq!

Võro Instituut
Uma Leht