NH om sündünüq 31. lehekuu pääval 1978 Põlvan kunst´nigu ja oppaja peren. 1980. a-gal kolisi perega Võro liina. Peris liinalats´ tää joht olõ-i – varatsõmb latsõpõl´v läts müüdä Misson imä vanembide puul. Hildämbki om NH egäl vyimalusõl umma latsõpõlvõkodo külästänuq.

Pääleq null´klassi Võro 3. pyhikoolin opsõ NH 1985-1996 Võro 1. Keskkoolin inglisõ keele klassin. Kooliaigu võtse NH osa ka kunsti- ja balletiringi tüüst. 1996 a-gast opp´ tää Tartu Ülikoolin Norra kiilt ni kirändüst, 1997. a-gast Avatu Ülikoolin flamencokultuuri.

NH om tüütanu sekretärinäq, norra, taani ja inglise keele tylk´janaq, oppajanaq,tüüd om tää saanuq ka Võro kodoluumuuseumin, Võro Instituudin. NH om Skandinaaviamaie seldsi “Sleipnir” liigõ.

1993. aastagal esit´ NH nuuri Soomõ-Ugri rahvidõ konverendsil Izhevskin (Udmurdimaa) ettekandõ võro keele kotsilõ.

Kirätöiega tegeles NH kah jo nuurusõst pääleq. Et tää uma peris imäkeeles pidä võro kiilt, om tää palló kyrdi vytnuq osa Mino Võromaa võistluisist. Õga osalõt kõrd sai NH avvuhinna kah. NH om avitanu tetäq 9. Mino Võromaad ja Julius Ungru raamadut “Paganamaa-mehe mälestused” (Võro Instituut´ 1996). Viil om tää tylk´nuq norra keele Trysdili murdõst võro kiilde Einar Skjæraaseni ja Tor Jonssoni luulõt.

NH kirätöid om ilmunuq:

Mino Võromaa 2 – 9
Viruskundra veebruar 1995
Viruskundra juuni 1955
Meie Meel
Lauluisa radadel (Võro 1. Keskkuul´ 1996)

Hääq sõbraq!

Hääq sõbraq!