Tüüplaan 2022

Lisa 1 Kinnitatud eelarve 2021

Lisa 2 Vana-Võromaa muuseumide tegevuskava 2022

Lisa 3 Vana-Võromaa muuseumide kogumiskava 2022

Lisa 4 Vana-Võromaa muuseumide kogude inventuurid 2022

Jagamine