Võro keele agent om julgõ inemine, kiä mõist võro kiilt ja om valmis võro keele nädäli aigu 1.-7. märdikuul 2021 härgütämä ka tõisi inämb võro kiilt pruukma. Agent või umma tüüd jakada ka päält võro keele nädälit, ku vunki jakkus.

Keelepruukmisõ härgütäjä „ammõdinimetüs“ om  VÕRO KEELE AGENT.

Ku tahat agendis naada, panõ uma tahtminõ kirja TAN.

Hindä nättäväs tegemises saa agent hindäle osta rõnnamärgi ja 25. rehekuul tulõva e-puuti Uma Puut müügile ka võro keele kõnõlõmise sõnomidega koti.

Agendi sälärõivas om tinavaasta pikki käüsidega T-hammõ, midä sai ette telli  kooni rehekuu 12. pääväni.  

T-hammõ rõnna pääl om kiri „VÕRO KEELE AGENT 002“ ja  sälä pääl om kiri „Kiildke vai är – ma iks kõnõlõ!“

Viil saa telli ütsikit suuruisi agendirõivast, kae umapuut.ee

Uma Poodist saat osta sõnomidega märke. 

Tellitü T-hammõ saa kätte alatõn 28. rehekuu tüüpäivil Võro Instituudist (Tartu 48, Võru)  vai e-poodi tellmisen üteld pakimassinast (või mõni päiv kavvõmb minnä).  

 

Küsü teedüst mano Toomõ Triinu käest telefoniga nr  5348 6982

vai e-postiga: vorokeeleagent@wi.ee

 

Edimese agendi (numbrega 001) naksi tüüle minevaasta võro keele nädäli aigu. Agente tsihis om, et  võro kiilt olõs inämb kuulda egäl puul – et taad kõnõldasi koton, tüü man, koolin, huvitsõõrin, seldsin, avaligult üles astõn jne. Agendis üles anda või hinnäst egäüts, kiä võro kiilt mõist ja julgus kõnõlda.

Tuu olõ-i tähtsä, kas tä tüütäs noil päivil mitmidõ inemiisi iin, uman väikun tüükotussõn vai peris kotun. Tõisilõ iinkujos saa olla ka näütüses telefoniga kõnõldõn vai sotsiaalmeediän võro keelen suheldõn.

Edimene agent 002 om Ilvesse Aapo.

Pildi tei Rahmani Jan

 

Jagamine