Võro Instituut ja Kauksi Ülle kõrraldasõq tähtpäävä puhul tiidüskonvõrendsi. Juubilarist kiräniku ja ütiskunnategeläsega kokko sobividõ teemadõ päält ommaq lubanu kõnõldaq Mart Velsker, Ave Mattheus, Ene Paaver, Andreas Kalkun, Taive Viiding, Marju Kõivupuu, Renate ja Karl Pajusalu, Heie Treier, Jaak Prozes, Nele Reimann, Urmas Kalla jt. Tiime hulgan ommaq kirändüs, tiatri, kunst, võro ja seto kiil, õdagumeresoomõ kiili välläkoolõtaminõ, kultuurilisõ allahiitmise poliitiga, rahvaluulõ ku kõgõ vanõmb kirändüs ja sündsä üllenpidämise tiijuht, etnofuturism ku kultuurilidsõ vahtsõstsündümise mõttõviis jpt küsümiseq.

 

Viil om võimalik konvõrendsilõ kõnõlama päsedäq, tuu jaos tulõ kirotaq kas Evar Saarõlõ saareevar@gmail.com) vai Tiia Allasõlõ (allas.tiia@gmail.com). Kiä hinnäst varõmb kirja pand, tuu mahus ettekandõga viil aokava sisse. Kiä ettekandõ pidä, noidõ käest küsüs Võro instituut perän konverentsi – nigu hariligult – artiklit pümme retsensiirmisega aokirä Võro Instituudi toimõndusõq 2023. a numbrõ jaos. Artikli või kirotaq, ei piäq. Ku ettekannõt ei piäq, tulõ hinnäst konvõrendsist osavõtjas kirja panda 1. septembris 2022.

 

Õdagist mängitäs lavastuisi Kauksi Ülle näütemängest „Nigu nõidus“ (Obinitsa Uus Teater) ja „Kolm hinnapakmist“(Tal´na Võro Seldsi trupp „Tungõl“). Õdagudsõl aol om ka Kauksi Ülle vastavõtt ja pidoõdak.

 

Konvõrendsi ettekandidõ osa toimus Obinitsa küläkeskusõn (koolimaja), õdagudsõ aśaq Seto Ateljee-Galeriin ja sääl lähkün. Päivä andas osavõtjilõ ka süvväq. Üümaja piät egä osavõtja hindäle esiq kõrraldama. Kõgõ ligõmb üümaja om Obinitsa puhkemaja. Ku kotussõq saavaq täüs, om võimalik kõrraldaq hindäle üümaja tõisin turismikotussin Obinitsa lähkün. Ku teil tulõ sääne varjants, ja olõ-i umma transporti, sõs võtkõ aiksahe kontakti konvõrendsi kõrraldajaga.

 

Konvõrendsi „Kauksi Ülle 60“ mõlõmbast ettekandõpääväst tetäs ka veebiülekannõ, üts kotus, kon taad kaiaq saa, om Facebook.

 

Publiku transpordis juubõlikonvõrendsilõ Obinitsa ja tagasi sõit 23. septembri hummogu kell 8 vällä buss Tal´nast. Buss võtt rahvast pääle ka Tartun. Tagasi sõitma nakkas seo buss pühäpäävä, 25. septembri hummogu.

 

Konvõrendsist ossa võtmisõs pallõmi hinnäst kirja pandaq siin.

 

Saamiq kokko Obinitsan!

 

 

Lisateedüst pallõmi küssüq Võro Instituudist:

 

Evar Saar, e-post saareeevar@gmail.com; evar.saar@wi.ee; tel +372 5621317

Tiia Allas, e-post allas.tiia@gmail.com; tiia.allas@wi.ee, tel +372 56916281

 

Jagamine