Keelepesälaulikus sisalduvad võrukeelsed originaallaulud lastele. Need on võru keelepesaga seotud õpetajate ühislooming. Lasteaiaõpetajate soovil valmisid laulud vastavalt teemadele, mida lasteaedades käsitletakse.

Fonogrammid on teinud Jaan Randvere.

Projekti on toetanud Eesti Kultuurkapital ja Võru Instituut.

 

1.Pesäpäiv

Sõnad ja noodid on siin

 

2.Päävätsõõri laul

Sõnad ja noodid on siin

 

3. Sünnüpäävälaul

Sõnad ja noodid on siin

 

4. Kevväi

Sõnad ja noodid on siin

 

5. Munakoks

Sõnad ja noodid on siin

 

6. Imäpääväs

Sõnad ja noodid on siin

 

7. Pesäst vällä. (Laul lõpupääväs)

Sõnad ja noodid on siin

 

8. Mõts om hää

Sõnad ja noodid on siin

 

9. Matkalaul

Sõnad ja noodid on siin

 

10. Värviline süküs

Sõnad ja noodid on siin

 

11. Tsihka-tsahka, jõulud’ omma’ käen

Sõnad ja noodid on siin

 

12. Päkäts jõuluaol

Sõnad ja noodid on siin

 

13. Memme – taadu laul

Sõnad ja noodid on siin

 

14. Käänä’ ringi uma pää

Sõnad ja noodid on siin

 

15. Mul om kümme kanna kotun

Sõnad ja noodid on siin

 

16.Kaalkirägu laulumäng

Sõnad ja noodid on siin

Jagamine