• et
  • en
  • vo

Mõniste Talurahvamuuseum

on Eesti vanim vabaõhumuuseum, kus saad rännata kiviajast tänapäeva ja külastada legendaarset  Mõniste Tarwitajate Ühisuse kauplust.

Vana-Võromaa kultuurikoda

Vana-Võromaa kultuurilooga tutvumiseks on kultuurikoda parim paik – siin on ajas tagasi vaatav püsiväljapanek ning galeriis vahetuvad kunstinäitused.

Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum

Kreutzwaldi muuseum tutvustab Eesti rahvuseepose “Kalevipoeg” looja ning omaaegse Võru linnaarsti Fr. R. Kreutzwaldi (1803–1882) elu ja loomingut.

Põlva Talurahvamuuseum

Vabaõhumuuseumis Postitee ääres Karilatsi külas on sajandivanused vallakeskuse ja koolitalu hooned, pilku püüab tuuleveski.

 

 Elamusõpe muuseumis

Muuseumitunnid ja kultuuripärandi õpe lasteaialastele ning kooliõpilastele. Programmid ja teemapäevad 2018/2019 õppeaastal Vana-Võromaa muuseumites.

Vaata veel:

Vana-Võromaa turismikaart

Vana-Võromaad tutvustav voldik-kaart annab nii tekstide kui piltidega lühiülevaate võrokeste kultuuriruumi peamistest eripäradest: võro keel, suitsusaunakombestik, lõõtspillitava, kohalik toit Uma Mekk ning teised võrokeste uma asjad.

Turismikaart on ka inglise ja soome keeles ning läti ja vene keeles.

 

Savvusann

Õige saun on võrokese jaoks ikka traditsiooniline suitsusaun.

UMA PUUT

Vana-Võromaa e-poes pakutav pole masstoodang, iga ese on omanäoline autorilooming.

Eesti-võro sõnaraamat

Eesti–võru ja võru-eesti veebisõnaraamat on abiks võru keele huvilisele. Veebiraamatust saad võrukeelseid sõnu ka kuulata. Paberil eesti-võru sõnaraamatu saad osta Uma poest.

Vana-Võromaa turismiinfot vaata:

visitpolva.ee

visitvoru.ee

kotus.ee