KEELEPESÄ KOOLITÜSPLAAN 2016/2017 opiaastal

SEPTEMBRI
24.09 Koolituspäiv Vana-Võromaa Kultuurikoan (8 ak tundi)
Vahtsidõ ja vannu oppajidõga tutvassaaminõ, aastaplaani tutvastegemine
Vahtsõ raamadu „Mino Võromaa” näütämine – Mariko Faster MA eesti keele erialal
Võro keele tunn – Mariko Faster MA eesti keele erialal
„Mõtsa perimüs”- Vahtsõ võrokeelitse muusõumi programmi tutvustus – Egle Vodi muuseumipedagoog
Logopeedilise mängo latsilõ – Kertriin Paabo MA

OKTOOBRI
21.10 Opireis koolituspääväna Põlva Talurahvamuusõumi (12 ak tundi)
Põlva Talurahvamuusõumiga tutvassaaminõ
Opitarõ „Ütskõrd ammu, ammu”
Pizza Olive (süümine)
Maantiimuusõumin ringkäük giidiga
Alle-Saija Teatritaloga tutvassaaminõ

NOVEMBRI
26.11 Koolituspäiv Antsla Lusti latsiaian (8 ak tundi)
Latsiaiaga tutvassaaminõ
Võro keele tunn – Mariko Faster MA eesti keele erialal
Mõtlõmist arendava mängo latsilõ – Kadri Rebane eripedagoog
Keraamika-Rahavala ateljee – Annika Kõrvoja keraamik

VEEBRUAR
04.02 Koolituspäiv Sõmmerpalo latsiaian (7 ak tundi)
Keelekümmelüs – Annika Pasanen FT keeletiidläne, Janne Saarikivi FT keeletiidläne

18.02 Koolituspäiv Võro latsiain Päkapikk (8 ak tundi)
Latsiaiaga tutvassaaminõ
Võro keele tunn – Mariko Faster MA eesti keele erialal
Eesti Vabariik 100. Ma ja „Kalevipoig”. „Kalevipoig” latsiaian – Aimi Hollo Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi juhataja
Perimusmängü ja tandsu – Kadri Mähar latsiaia muusiga oppaja

MÄRTS
11.03 Koolituspäiv Mammastõ latsiaian (8 ak tundi)
Latsiaiaga tutvassaaminõ
Võro keele tunn – Mariko Faster MA eesti keele erialal
Rahvarõiva ja mustri

MÄRTS/APRILL
Opireis koolituspääväna Tartu keelekümmelüs latsiaida (12 ak tundi)
Hummugutsõõr, latsiaiaga tutvassaaminõ

APRILL
08.04 Koolituspäiv Lasva latsiaian (8 ak tundi)
Latsiaiaga tutvassaaminõ
Võro keele tunn – Mariko Faster MA eesti keele erialal
Söögi tegemine latsiaian
Lõuna-Eesti käsitüü
Viitorni galerii

MAI
Opireis Setomaalõ (12 ak tundi)
Värska latsiaiaga tutvassaaminõ
Seto muusõum
Värska Vesi
Tsäimajan süümine
Miiskunnatüü: Mäng „Aardejaht”

NB! Kavan või ette tulla muudatuisi
Projekti vidävä Võro Instituudi projektijuhi:
Evely Lindsalu, Triin Toom
evely.lindsalu@gmail.com, triin.toom@gmail.com
tel 53458727, tel 5120772

Jagamine