Ku häste tiiät-tunnõt Vana-Võromaa rahvarõivit ni näide kandmisõ kombit?

Vana-Võromaa rahvarõivide nõvvukua välläpanõkist ja sääl olõvast rahvarõivide-mängust lövvät vastusõ  kõikile küsümiisile. Nõvvukoda om Võro liinan, Vana-Võromaa Kultuurikuan,  Katariina allee 11.

Kae perrä, kona om nõvvukoda valla:  https://wi.ee/muusoumi/rahvaroiva/

Jagamine