Käsitöökonkursi „Mõtsa poolõ“ võidutööd 

Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ pressiteade 04.05.2021

Täna, 4. mail 2021 kuulutati veebi vahendusel välja käsitöötoodete konkursi „Mõtsa poolõ“ tulemused. MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü poolt korraldatud konkursil sai peapreemia kasetüvele sarnaselt vilditud seinavalgusti „Veidü kõivu ja kõo kand“, autoriks Liilia Tann.

Heli Viksi käsitsi telgedel kootud vaip „Mõtsajärve marjamaa“ sai teise preemia. Eripreemiatega tunnustati keraamikatooteid: vaas koos männioksaga, autor Urve Konksi ning võitoos seeriast „Mine metsa“, autor Evi Laurits.

Konkurss kestis 11. veebruarist kuni 30. aprillini, kokku laekus 19 erinevat tööd, osales 7 autorit.

3.mail hindas töid viieliikmeline hindamiskogu, mille liikmeteks olid Kait Kabun (Võru linnavalitsuse arendusnõunik), Kristi Kahu (Põlvamaa turismikoordinaator Põlvamaa Arenduskeskusest), Meelis Kihulane (puukäsitöö meister), Kadri Moppel (Võrumaa turismikoordinaator Võrumaa Arenduskeskusest) ning Vilve Oja (Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ). Hindamiskogu tõi esile, et sel konkursil oli suurem osa töödest kallima hinnaklassi tooted, mille loomisel polnud meistrid kokku hoidnud ei aega, hoolt ega ilumeelt. Üllatuseks oli, et materjalidest oli kõige napimalt pruugitud puitu, kuigi konkursi teema andis selle kasutamiseks laialdasi võimalusi.

Konkursil osalenud toodetega saab tutvuda video ja fotode vahendusel Vana-Võromaa Käsitüü FB lehel: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft/

Korraldajad tunnustavad kõiki osalenuid tänukirjadega ning osa uutest toodetest jõuavad peatselt müügile või tellimisele Vana-Võromaa e-poe Uma Puut kaudu.

Konkursi auhinnafondile andis tuge Vana-Võromaa pärimuskultuuri toetusmeede.

Kuigi konkurss on lõppenud, võib jätkuvalt luua uusi ja omanäolisi käsitöötooteid, loodetavasti suve jooksul müügivõimalused laienevad ka laatadele. Vana-Võromaa Käsitüü kavandab osaleda sügisesel Tallinna Saku Suurhallis toimuval mardilaadal, kus on võimalused uusi tooteid esitleda.

Vana-Võromaa eripära esile toovate toodete konkursse on kavas jätkata. Järgmise konkursi teema on veel otsustamata – paku välja oma mõte!

Täiendav info:

Vilve Oja

vilve.oja@gmail.com

tel 5541999

MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü

Teate juures on pilt konkursi võidutööst.

Foto autor Vilve Oja.

————————————————————————————

Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ pressiteade 11. veebruar 2021

Vana-Võromaa käsitöökonkurss „Mõtsa poolõ“

Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ kuulutab 11. veebruaril 2021 välja käsitöötoodete konkursi teemal „Mõtsa poolõ“. Konkursiga soovime laiendada valikut käsitöötoodetest, mis on inspiratsiooni saanud metsast, kannavad endas Vana-Võromaa eripära, on praktilise väärtusega või pakuvad lihtsalt rõõmu. Konkurss lõpeb 30. aprillil, võidutööd selguvad 4. mail.

Eestlased ja võrokesed nende hulgas hoiavad oma hinges ikka metsa poole. Hallidest aegadest peale on mets maarahvast toitnud ja katnud, vajadusel peitnud ja kaitsnud.

Vanemal ajal on mets tähendanud kõike seda, mis jääb kodu või talu piiridest väljapoole, ehk siis on pisut salapärane, üsna ettearvamatu ja vahel ka ohtlik maailm. Kui inimese kohta mainiti, et tä om sääne ladvaga mõtsa poolõ, siis oli ta ilmselgelt oma kogukonnast teistmoodi mõtlemisega. Tänapäeval on selline mõtsa poolõ mõtlemine üsna hinnas. Nüüd küll öeldakse, et see on „kastist välja“ mõtlemine. Igatahes võib see viia uute avastusteni, kui kokku saavad eelmiste põlvede elutarkus, käsitööoskused ja teistmoodi mõtlemine.

Mets annab ainest käsitöös mustrite loomiseks, värvide valikuks ja muidugi leiab metsast materjali esemete loomiseks.

Käesolev aasta on Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu poolt nimetatud käsitöö meeste aastaks. Tahame oma tootekonkursiga seda teemat toetada ja julgustada käsitöömeistreid oma loomingut näitama. Tarvitades puud ja muud metsavara asjapärast ja mõistlikult, teeme austava kummarduse oma metsale.

Konkursile ootame töid, mida ei ole varasemalt avaldatud või juba müügiks toodetud. Oluline on läbi mõelda ka pakend, sest konkursi edukalt läbinud toodetele avanevad müügivõimalused Vana-Võromaa e-poes UmaPuut, laatadel, muuseumipoodides või suvepoodides üle Vana-Võromaa.

Konkursi täpsemad tingimused on lugeda  allpool, kogu info on avaldatud MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü facebooki lehel: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft

Fail konkursi infoga (pdf-fail) on siin: MÕTSA POOLÕ

Lisamaterjali teema kohta (pdf-fail) loe siit: MÕTSAST

Konkursi tunnuspildi on loonud kunstnik Epp Margna.

Eelmisel aastal toimunud uue toote konkursi teemaks oli Aigu om!, konkursi tulemusena sündis ligi 30 erinevat uut toodet, millest kümmekond on jõudnud ka huviliste ostjateni.

Täpsem info:

Vilve Oja

vilve.oja@gmail.com

tel 5541999

 

KONKURSIL OSALEMISE TINGIMUSED 

 • Konkursile võivad töid esitada nii juriidilised kui ka füüsilised isikud.
 • Konkursitöö(de) esitaja tegutseb Vana-Võromaal või on selle piirkonnaga seotud.
 • Töö ei tohi olla varem eksponeeritud, avaldatud või müügiks toodetud.
 • Konkursile esitatavate toodete hulk ühe esitaja kohta ei ole piiratud.
 • Toote hinnapiirangut pole.
 • Konkursile esitatavad tööd palume vormistada ja esitada juhiste järgi.

Ootame töid mis on: 

 • tehtud korrektselt ning on kvaliteetsed;
 • pakitud sobivalt ja seejuures pilkupüüdvalt või omapäraselt;
 • seotud konkursi teemaga. Konkursitöö juurde ootame eseme lugu: kas pärimuslikku seost, toote sündimise lugu või juhatusi kasutamiseks. 

Konkursitööle lisage kinnine ümbrik, mille sees on kirjas:

 • autori kontaktandmed (nimi, telefon, e-post) ja seotus Vana-Võromaaga;
 • eseme hind, millega meister seda müüb;
 • millises koguses on meister valmis sedasama toodet valmistama müügiks;
 • muu info, mida meister peab vajalikuks teada anda.

Ümbrikule kirjutage kindlasti konkursitöö märksõna või eseme nimetus.

Kui üks meister/ettevõte esitab mitu erinevat eset, palume kõik esemed eraldi vormistada.

Kui mitmed esemed moodustavad kokku tervikliku komplekti või seeria, võib need esitada koos ühe tootena.

Kui toode on valminud mitme meistri koostööna, palume selle kohta lisada teave (meistrite nimed) koos tööga esitatavasse kinnisesse ümbrikusse.

 

Tööde esitamine konkursile:

Konkursitöid saab esitada alates 26. aprillist kuni 30. aprillil kella 16-ni.

Tööd tuua/saata Võru Instituuti (Tartu tn 48 Võru) tööpäevadel 9-17.

 

Kontaktisikud konkursi asjus:

Täiendavat infot annab ja küsimustele vastab

Vilve Oja vilve.oja@gmail.com, tel 5541999

Nõuanded sümboolika kasutamisel ning võru keele ja pärimuse osas:

Külli Eichenbaum, kylli.eichenbaum@gmail.com, tel 56611924

 

KONKURSI TÖÖDE HINDAMINE 

Põnevamad ja parimad tööd selgitatakse välja konkursile laekunud ja konkursi tingimustele vastavate tööde hulgast.

Vana-Võromaa uue toote konkursi võitjad valib välja MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü poolt kinnitatud viieliikmeline komisjon.

Konkursi tööde esitlus ning võidutööde väljahõikamine toimub 4. mail 2020 Võru Instituudis kell 14-16 või piirangute korral otseülekandena MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü FB-i lehel : https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft

 Peale ürituse lõppu saavad osalenud oma tööd tagasi.

 

Auhinnad ja tunnustamine

 Auhindadega 200 euro väärtuses tunnustatakse kahte silmapaistvamat tööd.

Hindamiskomisjon annab välja ka eriauhindu ja tunnustusi.

Hindamiskomisjonil on õigus auhinnafondi ümber jagada.

Hindamiskomisjoni liikme poolt esitatud tööd auhindu ei saa.

 

KONKURSITÖÖDE ESITLEMINE JA MÜÜGIVÕIMALUSED

Konkursitööde fotod koos meistrite ja tootjate nimedega avaldatakse peale konkursi tulemuste välja kuulutamist MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü facebooki lehel: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft

Konkursil tunnustusi ja tähelepanu saanud tööde meistritele/tootjatele pakub MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü võimalust tooteid reklaamida ning müüa Vana-Võromaa e-poes umapuut.ee, võimalusi toodete müügiks suvepoodides ning muuseumipoodides üle Vana-Võromaa. Mõtsa poolõ temaatilised tooted saavad esitlemise ja müügivõimaluse novembris Tallinnas toimuval mardilaadal Vana-Võromaa käsitöö väljapanekus.

Konkursi järgselt lepitakse täpsemalt kokku edasine müügiga seonduv.

 

Konkursi korraldaja:

MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü

kontaktisik Vilve Oja