• Eesti
 • English
 • Võro

Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ kuulutab 6. veebruaril 2020 välja käsitöötoodete konkursi teemal „Aigu om“. Konkursiga soovime laiendada valikut käsitöötoodetest, mis väljendavad Vana-Võromaa eripära ja pakuvad nii emotsionaalset kui praktilist väärtust siinset piirkonda külastavatele inimestele. Konkurss lõpeb 30. aprillil, võidutööd selguvad 6. mail.

Võrukeelne ütlus aigu om! väljendab võrokestele iseloomulikku elu- ja ajatunnetust: ei pea olema kogu aeg kiire – aega tuleb võtta ja siis jagub teda kõige olulise jaoks!

Võrokese isemoodi ajakulgemist ja sellest kantud mõtteviisi saab edasi anda käsitööesemete olemuses, materjalides, mustrikirjades ning kindlasti ka lugudes. Kiirustavate ja ajapuudusega kimpus olevate inimeste maailma võiksid hästi tasakaalustada käsitööna tehtud asjad, milles on meistri head soovid ja mis teeb meele rõõmsaks. Abi tooteideede märgotamisel võib olla lühikesest ajateemalisest lugemisest: aeg, aja-sõnad ja ütlemised.

Konkursile ootame töid, mida ei ole varasemalt avaldatud või juba müügiks toodetud. Oluline on läbi mõelda ka pakend, sest konkursi edukalt läbinud toodetele avanevad müügivõimalused Vana-Võromaa e-poes UmaPuut, laatadel, muuseumipoodides või suvepoodides üle Vana-Võromaa.

Konkurssi aitab läbi viia Rahvakultuuri Keskuse toetus Vana-Võromaa pärimuskultuuri meetmest. Käsitöövõrgustiku arendustööle annab hoogu Vana-Võromaa arendusprojekte toetus.

Konkursi kohta on info avaldatud ka MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü facebooki lehel: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft

Eelmisel aastal toimunud uue toote konkursi teemaks oli suitsusaun, konkursi tulemusena sündis ligi 30 erinevat uut toodet, millest kümmekond on jõudnud ka huviliste ostjateni.

Täpsemalt küsi:

Vilve Oja

 vilve.oja@gmail.com

tel 5541999

KONKURSIL OSALEMISE TINGIMUSED 

 • Konkursile võivad töid esitada nii ettevõtted kui ka eraisikud.

 • Konkursitöö(de) esitaja tegutseb Vana-Võromaal või on selle piirkonnaga seotud.

 • Töö ei tohi olla varem eksponeeritud, avaldatud või müügiks toodetud.

 • Konkursile esitatavate toodete hulk ühe esitaja kohta ei ole piiratud.

 • Toote hinnapiirangut pole.

 • Konkursile esitatavad tööd palume vormistada ja esitada juhiste järgi.

Ootame töid mis on: 

 • tehtud korrektselt ning on kvaliteetsed;

 • pakitud sobivalt ja seejuures pilkupüüdvalt või omapäraselt;

 • seotud konkursi teemaga. Konkursitöö juurde ootame eseme lugu: kas pärimuslikku seost, toote sündimise lugu või juhatusi kasutamiseks. 

Konkursitööle lisage kinnine ümbrik, mille sees on kirjas:

 • autori kontaktandmed (nimi, telefon, e-post) ja seotus Vana-Võromaaga;

 • eseme hind, millega meister seda müüb;

 • millises koguses on meister valmis sedasama toodet valmistama müügiks;

 • muu info, mida meister peab vajalikuks teada anda.

Ümbrikule kirjutage kindlasti konkursitöö märksõna või eseme nimetus.

Kui üks meister/ettevõte esitab mitu erinevat eset, palume kõik esemed eraldi vormistada.

Kui mitmed esemed moodustavad kokku tervikliku komplekti või seeria, võib need esitada koos ühe tootena.

Kui toode on valminud mitme meistri koostööna, palume selle kohta lisada teave (meistrite nimed) koos tööga esitatavasse kinnisesse ümbrikusse.

Tööde esitamine konkursile:

Konkursitöid saab esitada alates 27. aprillist kuni 30. aprillil kella 16-ni.

Tööd tuua/saata Võru Instituuti (Tartu tn 48 Võru) tööpäevadel 9-17.

Kontaktisikud konkursi asjus:

Täiendavat infot annab ja küsimustele vastab Vilve Oja vilve.oja@gmail.com, tel 5541999

Nõuanded sümboolika kasutamisel ning võru keele osas: Külli Eichenbaum, kylli.eichenbaum@gmail.com, tel 56611924

KONKURSI TÖÖDE HINDAMINE 

Põnevamad ja parimad tööd selgitatakse välja konkursile laekunud ja konkursi tingimustele vastavate tööde hulgast.

Vana-Võromaa uue toote konkursi võitjad valib välja MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü poolt kinnitatud viieliikmeline komisjon.

Konkursi tööde esitlus ning võidutööde väljahõikamine toimub 6. mail 2020. Eriolukorra tingimustes toimub sündmus  video vahendusel Vana-Võromaa Käsitüü FB lehe kaudu. Ürituse video postitatakse kell 14.

Konkursil osalejatele toimub tunnustusüritus  edaspidi, kui olud võimaldavad seda korraldada. Tööde tagastamine toimub vastavalt kokkulepetele.

Auhinnad ja tunnustamine 

Kahte silmapaistvamat tööd tunnustatakse auhindadega 200 euro väärtuses.

Hindamiskomisjon annab välja ka eriauhindu ja tunnustusi.

Hindamiskomisjonil on õigus auhinnafondi ümber jagada.

Hindamiskomisjoni liikme poolt esitatud tööd auhindu ei saa.

KONKURSITÖÖDE ESITLEMINE JA MÜÜGIVÕIMALUSED

Konkursitööde fotod koos meistrite ja tootjate nimedega avaldatakse peale konkursi tulemuste välja kuulutamist MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü facebooki lehel: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft

Konkursil tunnustusi ja tähelepanu saanud tööde meistritele/tootjatele pakub MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü võimalust tooteid reklaamida ning müüa Vana-Võromaa e-poes umapuut.ee, suvepoodides ning muuseumipoodides üle Vana-Võromaa.

„Aigu om“ temaatilised tooted saavad esitlemise ja müügivõimaluse novembris Tallinnas toimuval mardilaadal Vana-Võromaa käsitöö väljapanekus.

Konkursi järgselt lepitakse meistritega täpsemalt kokku edasine müügiga seonduv.

Konkursi korraldaja:

MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü

kontaktisik Vilve Oja