Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ kuulutas 14. veebruaril välja käsitöötoodete konkursi teemal „Minkastki midägi“. Millestki millegi tegemine lubab vägagi loovalt konkursi teemale läheneda, samas peaks konkursitöö olema seotud Vana-Võromaa ja siinse kultuuripärandiga. Konkursiga soovime laiendada valikut käsitöötoodetest, millest paistab Vana-Võromaa eripära ja mis pakuvad nii emotsionaalset kui praktilist väärtust siinset piirkonda külastavatele inimestele.

Konkurss lõpeb 30. aprillil, võidutöödest anname teada 8. mail.

Kultuuririkkuse teema-aasta andis idee seekordse konkursi teemaks – toome esile meie käsitöö rikkuse, kus minkastki om saanu midägi.

Võrokeste alalhoidlik mõtteviis ja mitteraiskav elulaad on läbi aja ärgitanud eluks vajalike asjade tegemisel kasutama käepäraseid ja saada olevaid materjale, ise välja nuputama vajalikke lahendusi ja nippe. Ummamuudu lahendused ja lähenemised on taas laiemalt moodi läinud, sest segased ajad maailmas ja majanduselus sunnivad aina enamaid inimesi mõtlema säästlikkusele ja taaskasutusele – kuidas vähemaga ja lihtsamalt toime tulla.

Uued tooted võiksid rõõmustada inimesi, kellele ei ole antud kätt ise asju luua, aga kes hindavad käsitööna loodut.

Konkursile ootame töid, mis pole osalenud teistel konkurssidel, mida ei ole varem avaldatud või juba müügiks toodetud. Soovitame mõelda ka eseme pakendile, sest konkursil tunnustatud toodetele avanevad mitmed müügivõimalused: Vana-Võromaa Käsitüü esinduspoes, e-poes Uma Puut, laatadel, muuseumipoodides või näitus-müükidel. Lisaks sellele on konkursitöödel võimalus osaleda suvisel näitusel Võru Ideekojas Vana-Võromaa käsitööesinduses.

Teadet saab edasi jagada Facebooki-lehel: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft.

Tänavune konkurss on järjekorras kuues, varem on Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ korraldanud tootekonkursid teemadel „Savvusann“, „Aigu om!“, „Mõtsa poolõ“, „Kirjun om väke“ ja „Latsõlik ja lustiline“.

Pressiteatele on lisatud konkursi tunnuspilt, pildi autor on Epp Margna.

 

Täpsem info:

Vilve Oja

Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ

vilve.oja@gmail.com

tel 554 1999

 

KONKURSIL OSALEMISE TINGIMUSED 

 • Konkursile võivad töid esitada nii juriidilised kui ka füüsilised isikud.
 • Konkursitöö(de) esitaja tegutseb Vanal Võromaal või on selle piirkonnaga seotud.
 • Töö ei tohi olla varem eksponeeritud, avaldatud või müügiks toodetud.
 • Konkursile esitatavate toodete hulk ühe esitaja kohta ei ole piiratud.
 • Toote hinnapiirangut pole.
 • Konkursile esitatavad tööd palume vormistada ja esitada juhiste järgi.

Ootame töid, mis on:

 • tehtud korrektselt ning on kvaliteetsed;
 • pakitud sobivalt ja seejuures pilkupüüdvalt või omapäraselt;
 • seotud konkursi teemaga. Konkursitöö juurde ootame eseme selgitavat lugu: kas pärimuslikku seost, toote sündimise lugu või juhatusi kasutamiseks.

Konkursitööle lisage kinnine ümbrik, mille sees on kirjas:

 • autori kontaktandmed (nimi, telefon, e-post) ja seotus Vana-Võromaaga;
 • eseme hind, millega meister seda müüb;
 • millises koguses on meister valmis sedasama toodet valmistama müügiks;
 • muu info, mida meister peab vajalikuks teada anda.

Ümbrikule kirjutage kindlasti konkursile esitatava töö märksõna “____” (see ei tohiks olla selges seoses meistri või tema ettevõtte nimega).

 • Kui üks meister/ettevõte esitab mitu erinevat eset, palume kõik esemed eraldi vormistada.
 • Kui mitmed esemed moodustavad kokku tervikliku komplekti või tooteseeria, võib need esitada koos ühe tootena.
 • Kui toode on valminud mitme meistri koostööna, palume selle kohta lisada teave (meistrite nimed) koos tööga esitatavas kinnises ümbrikus.

Tööde esitamine konkursile:

Konkursitöid saab esitada alates 15. aprillist kuni 30. aprillini (kaasa arvatud) 2024. Tööd saab tuua  tööpäeviti  kell 10-15  Vana-Võromaa Käsitüüesindusse, mis asub Võru linna Ideekojas (Kesklinna kooli hoovimajas Vabaduse tn 12), hoone esimesel korrusel. Sisse pääseb maja mõlemast uksest.  Eelnevalt kokku leppides võib töö tuua/saata ka muul ajal, aga kindlasti  enne konkursi tähtaja lõppemist.

Kontaktisikud konkursi asjus:

Täiendavat infot annab ja küsimustele vastab Vilve Oja vilve.oja@gmail.com, tel 5541999

Nõuanded võru keele ja pärimuse osas: Külli Eichenbaum, kylli.eichenbaum@gmail.com, tel 56611924

 KONKURSI TÖÖDE HINDAMINE

Põnevamad ja omanäolisemad tööd selgitatakse välja konkursile tähtajaks laekunud ja konkursi tingimustele vastavate tööde hulgast.

Vana-Võromaa uue toote konkursi võitjad valib välja MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü poolt valitud ja kinnitatud viieliikmeline komisjon. Komisjoni koosseisu ja hindamisjuhendi kinnitab ühingu juhatus hiljemalt 5 päeva enne konkursi lõpptähtaega.

Konkursi tööde esitlus ning võidutööde väljahõikamine toimub 8. mail 2024  Vana-Võromaa Käsitüüesinduses kell 14-16 ja peale sündmuse lõppemist ka pressiteates ning veebikanalites.

 Tööde tagastamise või näitusele jätmise osas võetakse iga autoriga ühendust ja lepitakse kokku.

Auhinnad ja tunnustamine

Auhinnafond on kokku 450 eurot, mille jagunemine selgub pärast hindamiskomisjoni tööd.

Hindamiskomisjoni liikme poolt esitatud tööd auhindu ei saa.

KONKURSITÖÖDE ESITLEMINE JA MÜÜGIVÕIMALUSED

Konkursitööde fotod koos meistrite ja tootjate nimedega avaldatakse pärast konkursi tulemuste väljakuulutamist MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü facebooki lehel: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft

Konkursil tunnustusi ja tähelepanu saanud tööde meistritele/tootjatele pakub MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü võimalust tooteid reklaamida ning müüa Vana-Võromaa Käsitüü esinduspoes, e-poes umapuut.ee, võimalusi on toodete müügiks muuseumipoodides ning näitusmüükidel. Lisaks sellele on konkursitöödel võimalus osaleda suvisel näitusel Võru Ideekojas Vana-Võromaa käsitööesinduses.

Konkursi järgselt lepitakse autoritega täpsemalt kokku edasine müügi ning näitustega seonduv.

Konkursi korraldaja:

MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü

kontaktisik Vilve Oja

Konkursi tingimused on kinnitatud Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ juhatuse otsusega (veel on kinnitamata).

Täpsämb teedüs:

Vilve Oja

Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ

vilve.oja@gmail.com

tel 5541999

Jagamine