Käsitöökonkursi „Kirjun om väke“ võidutööd selgunud

 5. mail 2022 kuulutati välja käsitöötoodete konkursi „Kirjun om väke/Vana-Võromaa mustrivägi“ tulemused. MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü poolt korraldatud konkursil sai peapreemia Helve Alla töö „Kindamustri ränne“. Pere pärimusloost sündisid meistri kätetööna trendikad õlakotid, mille mustrites on vanad Urvaste ja Hargla kindakirjad, aga põhimaterjaliks vildikanga ülejäägid. Kahest eripreemiast ühe sai Virve Niilisk, kes oli loonud seeria Vana-Võromaa vöökirjadega randmesoojendajaid, mis on kootud koerakarvaga lõngast. Teise eripreemia pälvinud töö on ainest saanud nii vanaemalt pärinevast kindast kui ka loodusest: Sirje Hainas on väga peenelt kudunud ning roosinud sõrmkindad „Kivilill“. Ergutuspreemiaga tunnustas hindamiskogu triiburiidejääkide ja puidu taaskasutusest sündinud liblikaprosse, mille loojaks on Talvo Kont.

Konkurss kestis 10. veebruarist kuni 30. aprillini, kokku laekus 17 erinevat tööd, osales seitse üksikautorit ja üks autorite kollektiiv. Konkursile laekunud töid hindasid Kait Kabun (Võru linnavalitsuse arendusnõunik), Taisto Uuslail (Eesti Rahvakultuurikeskuse Põlvamaa rahvakultuuri spetsialist), Heli Torop (käsitöömeister ja -õpetaja), Heli Viks ning Vilve Oja (mõlemad Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ). Hindamiskogult üsna üksmeelselt vaid kõrgeimaid punkte saanud peapreemia tööst lausa õhkus arhailist väge ja oma lugu: heegeldatud pärimuslikud kirjad annavad ilu ja erilisust, taaskasutus viitab võrokestele omasele alalhoidlikkusele. Komisjoni hinnangul olid kõik tööd väga heal tasemel ja põhinesid Vana-Võromaa pärimuskirjadel-lugudel. Esemete ilu kõrval pidasid hindajad tähtsaks ka tööde praktilist väärtust. Esemete pakendid olid hästi läbimõeldud ja maitsekad. Liblikaprosside puhul tundus pakend lausa omaette pilkupüüdev toode olevat ja pross selle sees justkui põnev üllatus.

Võimast väge kumas Tallinna Võro Seltsi käsitüütsõõri Nopõnäpu ühistööna valminud uhkest seinavaibast, kus maitsekas kooskõlas on kindakirjad igast Vana-Võromaa kihelkonnast.

Tänukirjad ning tunnustused konkursil osalenutele anti üle 5. mai pealelõunal Võru Instituudi saalis. Samas olid vaatamiseks välja pandud kõik konkursile esitatud vägevate kirjadega esemed. Konkursil osalenud toodetega saab tutvuda fotode vahendusel Vana-Võromaa Käsitüü FB lehel: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft/

Osa uutest toodetest jõuavad peatselt müügile või tellimisele Vana-Võromaa e-poe Uma Puut kaudu. Augustis Võrus avataval käsitöönäitusel saavad huvilised enamust konkursi toodetest ka ise lähemalt silmitseda.

Konkursi auhinnafondile andis tuge Vana-Võromaa pärimuskultuuri toetusmeede.

Mustriväge väljatoonud konkurss on küll lõppenud, aga jätkuvalt ootame lugusid ning pilte võrokeste kappides, kirstudes ja aitades peidus olevast esivanemate käsitööpärandist.

Vana-Võromaa eripära esile toovate toodete konkursse on kavas jätkata. Järgmise konkursi teema anname teada 2023. aasta alguses.

Täiendav info:

Vilve Oja

vilve.oja@gmail.com

tel 5541999

MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü

 

 

Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ kuulutas 10. veebruaril 2022 välja käsitöötoodete konkursi teemal Kirjun om väke / Vana-Võromaa mustrivägi“. Konkursiga soovime laiendada valikut käsitöötoodetest, mis on inspiratsiooni saanud meie esivanemate loodud mustritest, kannavad endas Vana-Võromaa eripära, on praktilise väärtusega või pakuvad lihtsalt inimestele rõõmu. Konkurss lõpeb 29. aprillil 2022, võidutööd selguvad 5. mail 2022.

Konkursi teema kõneleb Vana-Võromaa pärandilistest mustritest, mida võiks taas ja taas korrata tänapäevaste esemete kaunistamisel ja sellega esemetele väge juurde anda. Teemat avab konkursi korraldaja Vilve Oja: „Mustrid, mille kohta võru keeles öeldakse kirä (kirjad), ümbritsevad meid erinevatel viisidel ja paikades, aga kas oskame ka nende salakeelt „lugeda“ või seda lahti seletada? Näiteks tänapäeval rahvarõivaid tehes kordame esiemade kasutatud mustreid tunnetades nendes peituvat väge ja kaitset.“

Aitamaks Vana-Võromaalt üles leida seni varjul olnud käsitööpärandit, kuulutame algaval tootekonkursil välja eripreemia tootele, mille loomisel on autor ainest saanud vanavanaemade rõivakirstudest leitud mustritest või aitades hoiul olnud vanadest käsitööna tehtud esemetest.

Idee pärandmustrite teemaliseks tootekonkursiks kasvas välja Võru linnavalitsuse poolt juhitava Võru-Pihkva koostööprojekti BestNest raames toimunud ühisseminaridest, kus tutvustati vastamisi Vana-Võromaa ja Pihkvamaa ajaloolisi mustreid ja tänapäevast käsitööd. BestNesti projekti rahastab Eesti-Vene piiriülene koostööprogramm 2014-2020 (www.estoniarussia.eu).

Konkursile ootame töid, mis pole osalenud teistel konkurssidel, ei ole varasemalt avaldatud või juba müügiks toodetud. Soovitame mõelda ka eseme pakendile, sest konkursil tunnustatud toodetele avanevad müügivõimalused Vana-Võromaa e-poes Uma Puut, laatadel, muuseumipoodides või suvepoodides üle Vana-Võromaa.

Lisaks loetletud pakkumistele saab valik konkursile esitatud töid võimaluse osalemiseks käsitööesemete näitusel, mis toimub augustis-septembris Võru „Kandles“. Näituse ja toodete pildistamise korraldavad Võru linnavalitsus koostöös Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ-ga.

Konkursi täpsemad tingimused ja täiendavad lisamaterjalid on avaldatud siinsamas allpool ja ka MTÜ Vana- Võromaa Käsitüü facebooki lehel: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft

Konkursi tunnuspildi on loonud kunstnik Epp Margna.

Fail konkursi infoga (pdf-fail) on siin: VANA-VÕROMAA MUSTRIVÄGI

Lisamaterjali teema kohta (pdf-fail) loe siit: VÄEST JA MUSTRITEST

Konkurssi aitab läbi viia Eesti Rahvakultuuri Keskuse toetus Vana-Võromaa pärimuskultuuri meetmest. Käsitöövõrgustiku arendustööle annab hoogu Vana-Võromaa arendusprojektide toetus.

Varasemalt on Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ korraldanud tootekonkursse teemadel Savvusann, Aigu om! ja Mõtsa poolõ.

Täpsem info:

Vilve Oja

Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ

vilve.oja@gmail.com

tel 5541999

 

Jagamine