Konvõrents „Kauksi Ülle 60“ 23.–24. süküskuul 2022 Obinitsan Setomaal

Võru Instituut ja Kauksi Ülle korraldavad tähtpäeva puhul teaduskonverentsi. Juubilarist kirjaniku ja ühiskonnategelasega seotud teemadel on lubanud kõnelda Mart Velsker, Ave Mattheus, Ene Paaver, Andreas Kalkun, Taive Viiding, Marju Kõivupuu, Renate ja Karl Pajusalu, Heie Treier, Jaak Prozes, Nele Reimann, Urmas Kalla jt. Teemade ringis on kirjandus, teater, kunst, võru ja seto keel, soomeugri keelte väljasuretamine, kultuuriline kolonialism, rahvaluule kui vanim kirjandus ja eetilise käitumise teejuht, etnofuturism kui kultuurilise taassünni mõtteviis jpt küsimused.

 

Veel on võimalik konverentsile ettekandega registreeruda, kirjutades kas Evar Saarele (saareevar@gmail.com) või Tiia Allasele (allas.tiia@gmail.com). Varem registreerujad mahuvad veel ajakavasse. Ettekandega esinenutelt küsib Võru instituut – nagu harilikult – artiklit eelretsenseeritava ajakirja Võro Instituudi toimõndusõq 2023. a numbrisse. On võimalus see artikkel avaldada. Ilma ettekandeta osalejaks registreerumise tähtaeg on 01.09.2022. Ka ettekande pidajatel on soovitav veebivormi kaudu registreeruda.

 

Konverentsi õhtutel mängitakse lavastusi Kauksi Ülle näidenditest „Nigu nõidus“ (Obinitsa Uus Teater) ja „Kolm hinnapakmist“(Tallinna Võru Seltsi trupp „Tungõl“). Toimuvad Kauksi Ülle vastuvõtt ja peoõhtu.

 

Konverentsi ettekannete osa toimub Obinitsa külakeskuses (koolimaja), õhtused üritused Seto Ateljee-Galeriis ja selle lähikonnas. Päevane toitlustamine on korraldatud. Ööbimise peab endale broneerima iga osaleja iseseisvalt. Lähim ööbimisvõimalus on Obinitsa puhkemaja. Kui kohad saavad täis, on võimalik korraldada endale öömaja ka teistes Obinitsa ümbruse turismiasutustes. Kui teil pole sellise variandi korral oma transporti, võtke aegsasti ühendust konverentsi korraldajaga.

 

Konverentsi „Kauksi Ülle 60“ mõlemast ettekandepäevast tehakse ka veebiülekanne, selle üheks jälgimiskohaks on Facebook.

 

Publiku transpordiks juubelikonverentsile Obinitsa ja tagasi väljub 23. septembri hommikul kell 8 buss Tallinnast, buss peatub ka Tartus. Tagasi sõitma hakkab see buss pühapäeva 25. septembri hommikul.

 

Konverentsil osalemiseks palume registreeruda siin.

 

Saamiq kokko Obinitsan!

 

 

Kõikide küsimustega palume pöörduda Võru Instituuti:

 

Evar Saar, e-post saareeevar@gmail.com; evar.saar@wi.ee; tel +372 5621317

Tiia Allas, e-post allas.tiia@gmail.com; tiia.allas@wi.ee, tel +372 56916281

 

Jagamine