• Eesti
  • English
  • Võro

Konverentsikutse

Kalmunäio ja mõtsaveli

Võrumaa haualeiud teadmisi avardamas, kogukondade huvi ja tõekspidamised arheoloogia taustal.

25.–26. oktoobril 2019 Vana-Võrumaa kultuurikojas/Võru instituudis (Katariina allee 11, Tartu tn 48, Võru)

 

Humanitaarteaduste jaoks kujutab geograafiline perifeeria endast olulist kultuuri ja keele kontaktala. Perifeeria võib olla ka varjupaik, kuhu inimesed on vaenuajal sunnitud pakku minema. Suurte metsamassiividega ja piiriäärne Võrumaa on olnud paopaik ka viimase sõja ajal ja järel. Ent perifeeriasse võivad inimesi tuua ka ebatüüpilised rändeteed, nt pühapaikadesse suunduvad palverännakud, mille üks sihtkohti Eestis on olnud Vastseliina linnus. Paikkonna eluolust pildi saamiseks on üks võimalus lasta jutustada väljakaevatud elu- ja matmispaikadel. Arheoloogilistele väljakaevamistele lisanduvate tehnoloogiliste uuringute abil on võimalik tuvastada, millises keskkonnas maetud elasid, milliseid haigusi põdesid, mis põhjusel elu kaotasid.

Inimsäilmetega toimetamist korraldavad ühiskonnas mitmesugused tabud, sageli religioosse tagapõhjaga keelud ja käsud, nüüdisajal üha enam eetika, sh uurimiseetika. Samuti kaasnevad kaevamistega mitmesugused normid ja väärtusküsimused: kes on õigustatud kaevama, kuhu võib säilmed ümber matta, mida peale leiukonteksti väärtustada, säilitada või märgistada matmispaigast?

Konverentsi ettekanded käsitlevad üksteisest mitu sajandit erinevaid ajajärke: keskaegseid matuseid ja metsvendade matmispaiku. Nüüdisajal on arheoloogid ametis peamiselt pääste- ja avariikaevamistel, probleemkaevamisi saab teha väga vähe. Kas väiksema ehitustegevusega Lõuna-Eesti jääb kaevamiste vähesuse tõttu mõne aktuaalse probleemi uurimine soiku?

Saatsime mai lõpus konverentsikutse, nüüd saame esitada ürituse esialgse kava, milles kellaajad veel täpsustuvad.

25. oktoobril, reedel  alates 11.00 Võru instituudi saalis (Tartu tn 48).

Konverentsi avamine, kalmearheoloogia teema

Heiki Valk – Kalmearheoloogia: teadus ja traditsioonilised arusaamad

Anu Lillak – Naisematusest Urvaste muinasaja lõpu külakalmistus

Martin Malve – Vastseliina XVI–XVII saj ühishaua vägivallaohvrite luustikest

Lõuna

Metsavendluse teema

Mauri Kiudsoo – Arheoloogiaga Eestimaa metsades

Mari Pukkonen – Metsavendlus muutuvas ajas. Ants Aunver, 1941–1959

Arnold Unt – Nõukogude julgeolekuorganite salamatmispaikadest

Kohvipaus

Posternäituse „Arheoloogilised uuringud Eestis 2018“ ja metsavendlust Võrumaal käsitleva püsiekspositsiooni osa avamine Vana-Võromaa kultuurikojas

 

26. oktoobril, laupäeval orienteeruvalt kell 10.00–15.00

Bussiekskursioon alguse ja lõpuga Võru Instituudi juures

Reedopalo – Lükkä punker – Vastseliina linnus

Konverentsile saab veel erandkonnas registreeruda ka ettekandega, see on võimalik kuni 12. oktoobrini, selleks tuleb ühendust võtta korraldajatega. Osalemine on vaba, osavõtutasu ei ole. Teiste hulgas ootame kuulama ajalooõpetajaid ja ärksamaid õpilasi. Palume osavõtust, eriti just 26. oktoobri ekskursioonil osalemisest teada anda, registreerudes allpool märgitud kontaktidel hiljemalt 18. oktoobriks. See on väga oluline kohvipausi korraldamise ja ekskursioonibussi tellimise pärast. Konverentsile tulijad peavad ise leidma võimaluse käia lõunal Võru linnas ja vajadusel korraldama endale ööbimise.

Ettekande pidajatel ja ka teistel lähedaste teemadega tegelevatel uurijatel on võimalus avaldada artikkel eelretsenseeritava ajakirja Võro Instituudi toimõndusõq 2020. aasta temaatilises numbris, artikli esitamise tähtajaks on 1.02.2020.

Registreerumise ja kõigi muude küsimustega palume pöörduda:

Võru Instituut, Tartu tn 48, 65609 Võru

e-post: wi@wi.ee,

tel +372 56213174 (Evar Saar, teadur)

või

tel +372 56297354 (Mirja Ots, Vana-Võromaa muuseumide peavarahoidja)

 

Olete oodatud konverentsile!

 

Vaata konverentside ajalugu