• et
  • en
  • vo

Ohustatud kohalikud keeled digiajastu meedias

19.-20. oktoobril 2018 Võru instituudis (Tartu 48, Võru)

Väikese kõnelejaskonnaga keelte elavdamisel on meedia arendamine kesksel kohal. Digiajastule omast meediamaastiku muutumist võib selles kontekstis näha nii head kui halba tõotavana. Näiteks saab tuua tuhandeid uusi platvorme, mis võimaldavad igaühel luua ja jagada meediasisu, aga ka info üleküllust, mis ummistab meediatarbija niigi piiratud tähelepanuvõimet. Helsingi ülikooli emeriitprofessor Tom Moring on olukorra tabavalt kokku võtnud: traditsiooniline „vana meedia” on loonud online-teenuste platvorme keskkonnas, kus kõik konkureerivad kõigiga, uued rahvusvahelised tegijad Facebook, YouTube ja Twitter on tabanud hetke, meediatarbijad veedavad üha rohkem aega sotsiaalmeedias.

Eestis on ligi kakskümmend aastat toetatud riiklike programmide kaudu väikese kõnelejaskonnaga keelte kasutamist. Nende (nn murde)keelte oskajate arv jääb paarisaja ja seitsmekümne viie tuhande vahele (REL 2011). Tuge on antud põhiliselt võru-, seto-, mulgi- ja kihnukeelsele elektroonilisele ja trükimeediale. Eesmärgiks on olnud laiendada nende keelte kasutusvaldkondi, et eestlaste etnilistel rühmadel säiliks eesti ühiskeele kõrval ka sellest erinev (Lõuna-Eestis lausa sajanditepikkuse kirjakeele traditsiooniga) kohalik keel. Vaatamata eesmärkidele on väikesele kõnelejaskonnale suunatud meedia jäänud üsna traditsiooniliseks: kõige loetavamad on paberajalehed. Telesaadete regulaarset tootmist ja edastamist on peetud liiga kalliks ettevõtmiseks. Ent kas telesaadete regulaarne edastus on nüüdisajal üldse vajalik, kui sisu on järelvaadatav?

Samal ajal on Euroopast ja mujalt laiast maailmast võtta digimeedia võimaluste toel tehtud algatusi, mille eeskuju saaks rakendada ka Eestis. Konverentsi ettekannetega otsime vastuseid küsimustele: millised on digiajastu meedia võimalused ja kuidas erinevaid kogemusi väikeste ja ohustatud keelte elavdamiseks otstarbekamalt rakendada? Ettekanded aitavad kaardistada, millisel meediamaastikul need kõnelejaskonnad toimetavad, ja kajastada, kuidas ohustatud keelte kõnelejad on uutest võimalustest kinni haaranud.

KAVA

Konverentsil osalemiseks saab registreeruda 14. oktoobrini siin.

Konverentsi töökeeled on võru, eesti, soome ja inglise. Ettekandeid ei tõlgita.

Konverentsi osavõtumaks on 30 eurot, see tuleb tasuda ülekandega arvel märgitud kuupäevaks. Arve, mille alusel osavõtumaksu maksta, saadetakse registreerunud osalejale e-kirjaga. Tühistamisel osavõtumaksu ei tagastata.

Osavõtjatele korraldatakse toitlustamine. Ööbimise Võrus peab iga osaleja korraldama iseseisvalt.

 

Kõigi küsimustega palume pöörduda:

Võru Instituut, Tartu tn 48, 65609 Võru

e-post: wi@wi.ee,

tel +372 56213174 (Evar Saar, teadur)

või

tel +372 7828750 (Tuuli Abel, Võru instituudi sekretär)

 

Olete oodatud konverentsile!

 

Vaata konverentside ajalugu