• et
  • en
  • vo

Kutse konverentsile

Ohustatud kohalikud keeled digiajastu meedias

19.-20. oktoobril 2018 Võru instituudis (Tartu 48, Võru)

Väikese kõnelejaskonnaga keelte elavdamisel on meedia arendamine kesksel kohal. Digiajastule omast meediamaastiku muutumist võib selles kontekstis näha nii head kui halba tõotavana. Näiteks saab tuua tuhandeid uusi platvorme, mis võimaldavad igaühel luua ja jagada meediasisu, aga ka info üleküllust, mis ummistab meediatarbija niigi piiratud tähelepanuvõimet. Helsingi ülikooli emeriitprofessor Tom Moring on olukorra tabavalt kokku võtnud: traditsiooniline „vana meedia” on loonud online-teenuste platvorme keskkonnas, kus kõik konkureerivad kõigiga, uued rahvusvahelised tegijad Facebook, YouTube ja Twitter on tabanud hetke, meediatarbijad veedavad üha rohkem aega sotsiaalmeedias.

Eestis on ligi kakskümmend aastat toetatud riiklike programmide kaudu väikese kõnelejaskonnaga keelte kasutamist. Nende (nn murde)keelte oskajate arv jääb paarisaja ja seitsmekümne viie tuhande vahele (REL 2011). Tuge on antud põhiliselt võru-, seto-, mulgi- ja kihnukeelsele elektroonilisele ja trükimeediale. Eesmärgiks on olnud laiendada nende keelte kasutusvaldkondi, et eestlaste etnilistel rühmadel säiliks eesti ühiskeele kõrval ka sellest erinev (Lõuna-Eestis lausa sajanditepikkuse kirjakeele traditsiooniga) kohalik keel. Vaatamata eesmärkidele on väikesele kõnelejaskonnale suunatud meedia jäänud üsna traditsiooniliseks: kõige loetavamad on paberajalehed. Telesaadete regulaarset tootmist ja edastamist on peetud liiga kalliks ettevõtmiseks. Ent kas telesaadete regulaarne edastus on nüüdisajal üldse vajalik, kui sisu on järelvaadatav?

Samal ajal on Euroopast ja mujalt laiast maailmast võtta digimeedia võimaluste toel tehtud algatusi, mille eeskuju saaks rakendada ka Eestis. Konverentsi ettekannetega otsime vastuseid küsimustele: millised on digiajastu meedia võimalused ja kuidas erinevaid kogemusi väikeste ja ohustatud keelte elavdamiseks otstarbekamalt rakendada? Ettekanded aitavad kaardistada, millisel meediamaastikul need kõnelejaskonnad toimetavad, ja kajastada, kuidas ohustatud keelte kõnelejad on uutest võimalustest kinni haaranud.

Konverentsil on oodatud ettekanded, mille fookuses on väikese kasutajaskonnaga keeled ja:

nende nähtavus digiajastu meedias
traditsioonilised meediaplatvormid: ajalehed ja ajakirjad;
reklaam ja sisuturundus;
virtuaalsed keelemaastikud;
sisuloome, ajakirjanduslikud ja toimetaja valikud (sh tõlkimine);
meedia- ja auditooriumiuuringud: loetavus, kuulatavus ja vaadatavus;
ristmeediastumine;
sihtrühmade vajadused ja huvid;
parimad meediapraktikad ning
teised sarnased teemad.

Plenaaresinejad:

Claudia Soria, regionaal- ja vähemuskeelte projekti “The Digital Language Diversity Project” koordinaator, Istituto di Linguistica Computazionale „A. Zampolli“, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Pisa, Itaalia

Ragne Kõuts-Klemm, Tartu Ülikooli ajakirjandussotsioloogia lektor

Registreerumine ja muu korralduslik info

Konverentsil osalemiseks saab registreeruda siin. Registreerumise tähtaeg on 15. september 2018. Kui soovite esineda ettekandega, lisage kohe registreerudes ka ettekande esialgne pealkiri. Võimalik on nii 20 minuti pikkune suuline ettekanne kui ka esinemine vaatmikuga. Ettekannetega registreerunutelt ootame teese ühes konverentsi töökeeles 15. septembriks 2018.

Konverentsi töökeeled on võru, eesti, soome ja inglise. Ettekandeid ei tõlgita, soovitav on teha läänemeresoome keeltes ettekannetele ingliskeelsed slaidid.

Konverentsi osavõtumaks on 30 eurot, see tuleb tasuda ülekandega arvel märgitud kuupäevaks. Arve, mille alusel osavõtumaksu maksta, saadetakse registreerunud osalejale e-kirjaga. Tühistamisel osavõtumaksu ei tagastata.

Osavõtjatele korraldatakse toitlustamine ning transport Tallinnast/Tartust Võrru ja tagasi. Tallinn-Tartu-Võru bussi väljumise täpsed ajad ja kohad teatatakse septembri ringkirjas, eeldatavasti väljub konverentsi buss Tallinnast 19. oktoobri kell 8.00 ja jõuab tagasi Tallinna 20. oktoobril kell 19. Ööbimise Võrus peab iga osaleja korraldama iseseisvalt. Lähimad konverentsi toimumise kohale on Tamula ja Georgi hotell ning Ränduri külalistemaja.

Järgmine konverentsi ringkiri koos esialgse kavaga saadetakse registreerunutele septembris.

Kõigi küsimustega palume pöörduda:

Võru Instituut, Tartu tn 48, 65609 Võru

e-post: wi@wi.ee,

tel +372 56213174 (Evar Saar, teadur)

või

tel +372 7828750 (Tuuli Abel, Võru instituudi sekretär)

 

Olete oodatud konverentsile!

 

Vaata konverentside ajalugu