Võru Instituut ja Dr. Fr. R. Kreutzwaldi memoriaalmuuseum korraldavad 29. oktoobril 2021 Võrus konverentsi

 

Vaade Kreutzwaldile ristimetsade kaitsmise ajal

Koht: Võru Instituut, Tartu 48, Võru

Sel aastal saab 95 aastat Fr. R. Kreutzwaldi monumendi ja 80 aastat majamuuseumi avamisest Võrus. „Eesti rahva ennemuistsete juttude“ ilmumisest täitub tänavu 155 aastat ja „Kalevipoja“ terviku sünnist 160 aastat. Tähtpäevadest olulisem on küsimus, kas Kreutzwald kui looja ka tänapäeval inimesi kõnetab. Kreutzwald kui eestlaste kõige tuntum rahvavalgustaja ja rahvuseepose autor – kummaks teda siis pidada: kas kuiv ratsionalist või ennekõike ikka poeet? Või on tema kohta juba kõik ära öeldud, ära kirjutatud, suures osas isegi enne tänaste humanitaarteadlaste sündi?

Siiski, iga uus aeg nõuab uusi tõlgendusi, vaatenurk muutub ja me loeme suurkuju tegevusest välja midagi, mis on oluline praeguses ajas. Inimesed tunnevad, et aja kulg järjest kiireneb. Isegi Võrumaa matustel pole enam aega lahkunu mälestuseks ristimetsas peatust teha ja puusse risti lõigata. Muutuste ulatus, hingeliste vajaduste eiramine ja hirm ebakindla tuleviku ees paneb inimesi elus pettuma ja veidraid teooriaid uskuma. Kreutzwaldi tasakaalukas lähenemine võib siin olla eeskujuks, kuigi ühiskondlikud arusaamad ebausust, eelarvamustest ja elu takistavast vanameelsusest 1840ndatel, 1930ndatel ja 2020ndatel ei ole omavahel võrreldavad.

Konverentsile on oodatud ettekanded, mis haakuvad Fr. R. Kreutzwaldi tegevusega, tema ajaga, pühendusnimega, temast loodud kuvandi mõjuga Eesti ühiskonnale ja Võru linnale ning on kantud uudsest lähenemisest tema loomingule ja vaimsele pärandile.

 

Praeguseks on andnud nõusoleku ettekandega osaleda:

kirjandusteadlane Ave Mattheus, didaktilisest kirjandusest kui kirjanduse varase ajajärgu suurest ja mitmekesisest alaliigist;

folkorist Andreas Kalkun, „Kuidas Kreutzwald setosid (ja teisi võõraid rahvaid) eestlastele tutvustas“;

arst ja emeriitdotsent Mai Maser, „Toidust ja joogist doktor Kreutzwaldi õpetuse järgi“;

keeleuurija Urmas Kalla, „Sibula Jaani võrukeelne vastukaja „Kalevipojale“: Võhu lood ja laulud“;

filosoofiaõppejõud Eduard Parhomenko, „Vaeslapse käsikivist Heideggeri käega“.

 

Registreerumine ja muu korralduslik info

Konverentsi töökeeled on eesti, võru, soome ja inglise keel. Ettekandeid ei tõlgita.

Konverentsil osalemiseks saab registreeruda siin. Registreerumise tähtaeg on 15. september 2021. Kui on soovi esineda ettekandega (20 min esituseks ja 10 min diskussiooniks), tuleb registreerudes lisada ettekande esialgne pealkiri (seda võib hiljem muuta). Ettekannetega registreerunutelt oodatakse teese ühes konverentsi töökeeles hiljemalt 15. septembriks 2021.

Osavõtumaksu ei ole. Söök ja soovi korral ööbimine Võrus on osaleja enda korraldada. Kohvi- ja teepausid on konverentsi korraldajate poolt. Registreerunud osavõtjal on võimalus tulla 28. oktoobril konverentsile tellitud bussiga. Buss väljub kell 17 Tallinnast ja peatub ka Tartus.

Praegu traditsioonilisel kujul kavandatud konverentsil saab osaleda ka veebi teel.

 

Järgmine konverentsi ringkiri koos esialgse kavaga saadetakse registreerunutele oktoobri alguses.

 

Kõigi küsimustega palume pöörduda:

Võru Instituut, Tartu tn 48, 65609 Võru

e-post: wi@wi.ee

tel (+372)782 8750 (Annika Teppo, sekretär)

tel (+372)5691 6281 (Tiia Allas, projektijuht)

tel (+372)5621 3174 (Evar Saar, onomastika teadur)