Võru Instituut ja Eesti Keele Instituut korraldavad 22. oktoobril 2020 Võrus konverentsi

„Perekonnanimede seosed teiste nimedega“

Koht: Võru instituut, Tartu 48, Võru

 

Perekonnanimede pärinemine teistest nimedest on hästi nähtav nende rahvaste juures, kelle perekonnanimede korpuse märgatavaim osa on välja kasvanud patronüümsest nimesüsteemist, nagu näiteks rootslased või venelased. Kõigi Läänemere regiooni rahvaste perekonnanimistu koosseis on siiski väga mitmekesine. Siin leidub keskajast saadik päritavate nimedega Ida-Soome ja leidub kohti, kus ametlikud perekonnanimed anti-võeti alles 20. sajandil. 19. saj alguses eesti ja läti talurahvale uuendusena nõutavaid perekonnanimesid pannes sai kasutada olemasolevaid talu- ja lisanimesid, kuid tihti tuli administreerival nimeandjal ka uusi nimesid välja mõelda. Tarbe korral valiti nimesid ka piiblist või maakaardilt.

 

Siinsete rahvaste nimistus leidub palju võimukeelte vene, saksa ja rootsi mõju. Soomet ja Eestit ühendab nimede soomestamisel ja eestistamisel valitud uute nimede suur osakaal perekonnanimistus, Soomet ja Lätit (erinevalt Eestist) ühendab perekonnanimede järjekindlam ümberkirjutamine kaasaegse keele kirjaviisi.

 

Perekonnanimi ei pruugi olla lõpp-punktiks nimeahelas. Seda näitab hästi Eestis tekkinud baltisaksa perekonnanimi Wrangell, mis on aluseks kohanimedele terves maailmas, Eesti Prangli perekonna- ja kohanimedele ning Prangli kooli kaudu ka eesti keele verbile pranglima ’peastarvutamises võistlema’.

 

Ootame konverentsile ettekandeid, mis käsitlevad perekonnanimede päritolu, eri keelte vahelist tüpoloogilist võrdlust, kuid ka perekonnanimede või nende muganduste järgi nimetatud kohti, tooteid ja nähtusi, perekonnanimedest pärinevaid slängiväljendeid ja muud perekonnanimedega seonduvat.

 

Kava

11.00-12.30 – Kogunemine, registreerumine

11.30-12.30 lõunasöök

12.45 konverentsi avamine

Juhatab Evar Saar

13.00-13.30 Terje Lõbu. Eestiga seotud teadlaste ja maadeuurijate nimed maailmakaardil

13.30-14.00 Fred Puss. Taaskasutatud perekonnanimed Eestis

14.00-14.30 Albert Ludwig Roine. Tehisintellektiga nimede kallale: nimede tuvastamine õigeusu kirikuraamatutest

14.30-15.00 paus

Juhatab Mariko Faster

15.00-15.30 Enn Ernits. Eesti juutide perekonnanimedest enne Teist maailmasõda

15.30-16.00 Evar Saar, Fred Puss. Vastseliina perekonnanimedest ja C.G.G. Masingu tegevusest nende andmisel

16.00-16.30 Urve Madar. Perekonnanimed Mollok ja Kollom

16.30-17.00 paus

 

Juhatab Evar Saar

17.00-17.30 Jaan Tagaväli. Ida-Harjumaa perekonnanimede päritolust

17.30-18.00 Sirkka Paikkala. Etunimi-sukunimi-asutusnimi, mutta missä järjestyksessä? (veebiettekanne)

18.00-18.30 Denis Kuzmin. Karjalaiset sukunimet

19.00-21.30 õhtusöök Võru linnas konverentsil osalejatele.

Konverentsil on välja pandud Juhan Koni stendiettekanne „Miu nimi om taivan kirja pantu“.

Buss soovijatele väljub Tallinnast Rahvusraamatukogu eest 8.00 ja Tartust Vanemuise alumisest parklast 10.30.

Reedel, 23. oktoobril toimub „Eesti perekonnanimeraamatu“ (EPNR) koostajate tööseminar.

Buss tagasi väljub 23.10 kell 14.15, eeldatav saabumisaeg Tartusse 15.20 ja Tallinna 18.00.

 

Konverentsil koha peal osalemise registreerimine on lõppenud. Registreerumata huvilisi (v.a. ajakirjanikud) ei saa me tänavusel konverentsil kahjuks saali lubada, inimeste arvu piiravad tervishoiunõuded. Küll on veel võimalik tulla osalema veebi kaudu Zoomi keskkonnas. Selleks on vaja küsida Zoomi koosoleku kutset teie poolt antud meiliaadressile. Endal on enne konverentsi tarvis registreeruda veebikoosoleku keskkonna Zoom kasutajaks (see on tasuta).

Zoomi koosoleku kutse saamiseks kirjutage Evar Saarele, saareevar@gmail.com.

 

Kõigi küsimustega palume pöörduda:

Võru Instituut, Tartu tn 48, 65609 Võru

e-post: wi@wi.ee

tel (+372)782 8750 (Annika Teppo, sekretär)

tel (+372)562 13174 (Evar Saar, onomastika teadur)

Vaata konverentside ajalugu

 

Võron Instituutti ja Viron Kielen Instituutti järjestävät 22. lokakuuta 2020 Võrolla konferenssin

„Sukunimien yhteyksiä muuhun nimistöön“

Paikka: Võru instituut, Tartu 48, Võru, Viro

 

Sukunimien juontuminen muista nimistä näkyy hyvin kansoilla, joilla huomattava osa sukunimistä on kehittynyt patronyymeistä – näin on esimerkiksi ruotsalaisilla ja venäläisillä. Kaikkien Itämeren alueen kansojen sukunimistön rakenne on silti monimuotoinen. Siihen kuuluvat yhtäältä keskiajalta saakka periytyneitten nimien Itä-Suomi, mutta toisaalta myös alueita, joilla viralliset sukunimet otettiin käyttöön vasta 20. vuosisadalla. Kun virolaisilta ja latvialaisilta talonpojilta alettiin 19. vuosisadan alussa vaatia sukunimiä, moni sai sellaisen tilansa nimestä tai lisänimestänsä, mutta myös monelle hallintoviranomaisten piti keksiä aivan uusi nimi. Tarpeen vaatiessa nimi haettiin vaikka kartalta tai Raamatusta.

 

Täkäläisestä nimistöstä löytyy paljon valtakielten venäjän, saksan ja ruotsin vaikutusta. Suomea ja Viroa yhdistää uusien nimien iso osuus nimiä suomalaistettaessa ja virolaistettaessa, Suomea ja Latviaa taas Viroon verrattuna johdonmukainen sukunimien kirjoitusasun nykyaikaistaminen.

 

Sukunimi ei ole aina ollut viimeinen linkki nimistön kehityksen ketjussa. Vaikkapa Virossa syntynyt baltiansaksalainen sukunimi Wrangell edustuu paikannimissä ympäri maailmaa, Virossa sukunimenä ja paikannimenä Prangli, sekä Pranglin koulun kautta myös viron verbissä pranglima ’kilpailla päässälaskemisessa’.

 

Toivomme konferenssiin esitelmiä, joitten aiheena on sukunimien alkuperä, kieltenvälinen typologinen vertailu, ääntäminen ja taivutus. Esitelmien aiheiksi sopivat myös sukunimien mukaan nimitetyt tai sukunimistä muokkautuneet paikkojen, tuotteiden ja ilmiöiden nimet, murre- ja slangi-ilmaukset tai muut sukunimiperäiset ilmiöt.

 

Aikataulu

11.00-12.30 – Kogunemine, registreerumine

11.30-12.30 lõunasöök

12.45 konverentsi avamine

Juhatab Evar Saar

13.00-13.30 Terje Lõbu. Eestiga seotud teadlaste ja maadeuurijate nimed maailmakaardil

13.30-14.00 Fred Puss. Taaskasutatud perekonnanimed Eestis

14.00-14.30 Albert Ludwig Roine. Tehisintellektiga nimede kallale: nimede tuvastamine õigeusu kirikuraamatutest

14.30-15.00 paus

Juhatab Mariko Faster

15.00-15.30 Enn Ernits. Eesti juutide perekonnanimedest enne Teist maailmasõda

15.30-16.00 Evar Saar, Fred Puss. Vastseliina perekonnanimedest ja C.G.G. Masingu tegevusest nende andmisel

16.00-16.30 Urve Madar. Perekonnanimed Mollok ja Kollom

16.30-17.00 paus

 

Juhatab Evar Saar

17.00-17.30 Jaan Tagaväli. Ida-Harjumaa perekonnanimede päritolust

17.30-18.00 Sirkka Paikkala. Etunimi-sukunimi-asutusnimi, mutta missä järjestyksessä? (veebiettekanne)

18.00-18.30 Denis Kuzmin. Karjalaiset sukunimet

19.00-21.30 õhtusöök Võru linnas konverentsil osalejatele.

Konverentsil on välja pandud Juhan Koni stendiettekanne „Miu nimi om taivan kirja pantu“.

Buss soovijatele väljub Tallinnast Rahvusraamatukogu eest 8.00 ja Tartust Vanemuise alumisest parklast 10.30.

Reedel, 23. oktoobril toimub „Eesti perekonnanimeraamatu“ (EPNR) koostajate tööseminar.

Buss tagasi väljub 23.10 kell 14.15, eeldatav saabumisaeg Tartusse 15.20 ja Tallinna 18.00.

 

Konverentsil koha peal osalemise registreerimine on lõppenud. Registreerumata huvilisi (v.a. ajakirjanikud) ei saa me tänavusel konverentsil kahjuks saali lubada, inimeste arvu piiravad tervishoiunõuded. Küll on veel võimalik tulla osalema veebi kaudu Zoomi keskkonnas. Selleks on vaja küsida Zoomi koosoleku kutset teie poolt antud meiliaadressile. Endal on enne konverentsi tarvis registreeruda veebikoosoleku keskkonna Zoom kasutajaks (see on tasuta).

Zoomi koosoleku kutse saamiseks kirjutage Evar Saarele, saareevar@gmail.com.

 

Kysymykset ja lisätietoja antaa

Võru Instituut, Tartu tn 48, 65609 Võru

sähköposti: wi@wi.ee

puh (+372)782 8750 (Annika Teppo, sihteeri)

puh (+372)562 13174 (Evar Saar, nimistöntutkija)