Conference

Natives and Migrants, Residents and Settlers, Relationships and Influences

Võru, Võru Institute. October 27th–28th, 2023

 

This year, the traditional Võru Institute’s autumn conference explores the topic of migration. The focus is primarily on the nations and ethnicities of Finnic speakers, as well as other indigenous peoples and indigenous language communities around the Baltic Sea and further.

 

Friday, October 27th

9.00–9.30 Registration, opening

9.30–10.00 Janne Saarikivi. Keelte levimine läänemeresoome aladel – kas migratsioon või keelevahetus? Mõnda meie esiajaloo rändelainetest

10.00–11.00 Kristiina Tambets. Ränded Eesti alade asustusloos arheogeneetika vaates ja rõhuga Lõuna-Eestil

11.00–11.30 Coffee break

11.30–12.00 Karl Pajusalu. Lõunaeesti ja liivi keele kontaktalad

12.00–12.30 Heiki Valk. Kääparahva kadumine: asustuse järjepidevuse(tuse) küsimus Ida-Võrumaal 9.–13. sajandil

12.30–13.00 Evar Saar. 16.–17. sajandi Võrumaale tulijad ja nende jäljed nimedes

13.00–14.00 Lunch (umal käel Võro söögikotussin)

14.00–15.00 Mari Sarv, Kati Kallio. Sisuelementide rändemustrid läänemeresoome regilaulude korpuses

15.00–15.30 Denis Kuzmin. Venäläisperäinen maastoterminologia Tverin Karjalan murteissa

15.30–16.00 Coffee break

16.00–16.30 Rainer Kuuba. Midä näütäse 2011. ja 2021. a rahva ülelugõmisõ võrokõisi rändämise kotsilõ

16.30–17.00 Liina Lindström, Helen Plado, Maarja-Liisa Pilvik, Triin Todesk, Annika Kängsepp. Võro ja seto keele kasutamine 20. ja 21. sajandil

17.00–17.30 Jüvä Sullõv. Võrokõisi rändämine ja võro võrgosõnaraamadu pruukmisstatistiga

17.30–18.00 Kadri Ugur.Millega sa nakkama sait, et pidit ärh Võrolõ kolima?” Autoetnograafiline kaehus üte tagasituleki pääle

18.15 dinner and concert (free for presenters, but for other participants it costs 15 euros)

 

Saturday, October 28th

Bus excursion and visiting Lindora fair, the bus starts at 9 am at Võru institute

Võru-Lindora

Lindora-Vastseliina linnus-Küläoro-Kaagu-Tissi-Puutli-Loosi-Toborna petäi-Kütiorg-Holopi-Verijärv-Võru, arrival by 2 pm.

 

Registration and Organizational Information

 

You can register here to participate in the conference.

 

There is no entry fee to participate at the conference. Lunches and overnight stays in Võru are organized by the participants. Coffee and tea breaks are provided by the conference organizers. It is possible to participate in a conference dinner and concert on the evening of October 27th. It is free for presenters, but for other participants it costs 15 euros.

 

There is a bus free of charge for the excursion on October 28. We will be back in Võru by 2pm.

 

If you have any questions, please contact:

Võru Instituut, Tartu tn 48, 65609 Võru

e-post: wi@wi.ee

phone (+372)782 8750 (Tuuli Abel, secretary)

phone (+372)5621 3174 (Evar Saar, researcher in Onomastics)

Jagamine