Vana-Võrumaa kaart

MIS ON KEELEPESA?
Keelepesa on lastehoiurühm, lasteaiarühm või terve lasteaed, mis töötab täielikul keelekümblusmeetodil ja seal kasutatakse lastega suheldes igas olukorras kogu aeg vaid oma maa põlist piirkonnakeelt – Vana-Võromaal võru keelt.
Keelepesa eesmärk on tutvustada lastele oma kodukandi põlist keelt, kultuuri ja kombeid ning julgustada täiskasvanuid lastega oma kodukandi keelt kõnelema ning neile oma kodukandi kultuuri edasi andma.

VÕRU KEELEPESA
Võru keelepesal on oma logo, tunnuslause, keelepesätsirk (-lind) ja linnuemakostüüm.
Keelepesa õpetajad saavad endale võrukeelsed õppematerjalid ja raamatud ning võimaluse osaleda koolitustel ja õppereisidel, mida korraldab Võru Instituut. Õpetajatele on toeks Võru Instituudi spetsialistid.
Keelepesarühm saab võimaluse osa võtta võrukeelsetest üritustest, mida Võru Instituut korraldab või aitab korraldada.

MISSIOON
• Suurendada oskusi ja eeldusi võru keele kui koduse keele kasutamiseks Vana Võrumaa peredes, säilitades sel moel oma kodukandi keelt, kultuuri ja pärimust.
• Aidata kaasa laste üldisele arengule, sest keelepesa-kogemused ja erinevad uuringud maailmas näitavad, et kakskeelsed ja omakultuuri õppivad lapsed on erksama ning avatuma mõtlemisega, oskavad paremini erinevate olukordadega kohaneda, on leplikumad ning saavad võõrkeelte õppimisega paremini hakkama.

KOOLITUSED ÕPETAJATELE
Võru Instituut korraldab õppeaasta jooksul üheksa koolituspäeva võru keele ja kultuuri õpetajatele, kes töötavad lasteaias.

KEELEPESA MEEDIAS

KEELEPESARÜHMAD VANA-VÕROMAA LASTEAEDADES
Lusti LA
Hargla Kooli LA
Kuldre LA Sipsik
Lasva LA Pargihaldjas
Orava Kooli LA
Põlva Lõunakaare LA Mesimummi maja
Põlva Põhjakaare LA Pihlapuu maja
Rõuge LA, Rõuge rühm
Rõuge LA, Viitina rühm
Veriora LA Õnneseen
Võru LA Päkapikk
Võru LA Sõleke 2 rühma
Väimela LA Rukkilill

Keelepesa arengukava 2020-2030

Keelepesaspetsialistide KONTAKTID