• Eesti
  • English
  • Võro

Võru Instituudi 3.12.2014 vastu võetud põhimäärus

Võro Instituudi muuseumiosakonna 30.12.2014 kinnitatud põhimäärus