1.–3. klass

 

I kotus

Vaimu mu koolih

 

Elli-oll ütskõrd üts koolipoiss Timm. Tä oll laisk nigu saabas.

Ütskõrd juhtu nii, et kuul läts distantsoppusõ pääle. Timmi elo muutu viil laisõmbas.

A äkki ilmu Timmi kodo oppaja saadõt opmisõvaim Opikoll. Tä ilmu vällä egä ekraani pääl. Timm võtsõ puutri valla, et veidükese mängi. Õkva ilmu ekraanilõ Opikoll ja käskse kipõstõ opma nakada.

Timm tekse sis teleka vallalõ – jälki oll Opikoll platsih ja käskse kipõstõ opma nakada. Sis võtsõ Timm telefoni vällä. Säältki kai tälle Opikoll vasta ja käskse kipõstõ opma nakada.

Timmil õs jääki muud üle ku opma nakada. Opminõ nakas tälle eski miildümä ja tä sai nüüd kõik aig oppaja käest kittä.

Oppaja kutsõ Opikolli kuuli tagasi. A üte kuunolõgi aigu jäi oppajal kapiuss vallalõ. Opikoll linnas kapist välla ni nakas kõiki opilaisi kallistama. Tä ütel näile, et oppi om väega vaia.

Ku Opikoll viil väsünü ei olõ, sis kallistas ta koolilatsi täämbädse pääväni.

 

Kustas Kübar

Nõo põhikuul, 3. klass

Oppaja Helju Sarapuu

 

 

II kotus

Armsa Miisu

 

Mul om armas kassikõnõ,

nimes timäl Miisukõnõ.

Miisu nigu karvapall,

kaalan timäl valgõ sall.

 

Miisu om mu silmäterä,

miildüs timäle langakerä.

Ütenkuun mi müllämi,

muru pääl sääl hullami.

 

Karl Hainsoo

Mõnistõ kuul, 3. klass

Oppaja Asta Pazuhanitš

 

 

III kotus

Vaimu ja haldja mu koolih

 

Elli-olli kunagi kolm vaimu ja kolm haldjat. Nä olli mi kooli umas kodos valinu. Sääl koolih oll pallo latsi. Latsilõ väega miildü uma kuul ja miildü ka koolih kävvü.

Ütskõrd naksi koolih juhtuma imeliku asa. Latsõ tulliva kuuli ja oppaja tahtsõ kotoh tettüid töid üle kaia, a koton tettü tüü olli är kaonu. Latsõ oli segähüseh: nä olli jo tüü ilostõ är tennü.

Tõõsõl pääväl olli rõivahoiust jalavaro är kaonu. Kiäki es saa arvu, mis vallalõ om, kiä kül säänest vigurit tege. Vigurit teivä vaimu, kedä latsõ õs näe, selle et nä olli nägemäldä.

Koolimajja olli elämä tulnu ka kolm haldjat. Nimä tahtsõ kõik kõrda säädi, a näide võim es olõ vaimõ võimust üle. Nä mõtli ja mõtli, midä kül pääle nakata, et latsi avita. Lõpus tull mõtõ võluraamatust api otsi. Haldja leüdse säidse loitsu, midä pidi lausuma: „Sipsi-ripsi-abakadabra ja vaimu minku vaimudõmaalõ tagasi!“

Ku latsõ koolih käävä, siis saatva ja valvasõ haldja näid kõik aig.

 

Brigitta Pertmann

Nõo põhikuul, 3. klass

Jagamine