Õdagumeresoomõ konvõrentsi

Rahvidõvaiheliidsõ õdagumeresoomõ konverõntsi omma kultuuri- ni keelekonvõrent­si, midä Võro Instituut üten Tartu Ülikooli ja tõisi asotuisiga om kõrraldanu 1996. aastagast pääle. Konvõrentsel kõnõldas õdagumeresoomõ rahvide keelist, aoluust, kirändüsest, rahvaluulõst, ütiskunna muutuisist.

Konvõrentsi teedäs ku ütte õdagumeresoomõ ja ka tõisi väikurahvide uurjide tähtsät sündmuist, miä tuu kokko eri riike ja uurmisalade tiidläisi. Konvõrentselt om alostust ja huugu saanu väikuide kiili tugemise vai elolõ avitamise ettevõtmise mitmal maal ja rahva man.

2016. aastagal oll katõkümnes  konvõrents, miä toimu Võro liinan kultuurikeskusen “Kannel”.

Kae lühküt ülevaadet:  20 aastakka õdagumeresoomõ konverentse

Jagamine