• Eesti
  • English
  • Võro

Administratsioon

Rainer Kuuba, MSc – direktor, rainer.kuuba@wi.ee, 78 28751, 5645 1444, vastuvõtuaeg tuleb telefoni teel eelnevalt kokku leppida

Tiina Kahr, MA – finantsjuht, tiina.kahr@wi.ee, 782 8755

Annika Teppo – sekretär, annika.teppo@wi.ee, 78 28750

Tuuli Abel – sekretär, (lapsehoolduspuhkusel)

Teadus- ja arendusosakond

Külli Eichenbaum, MSc – teadus- ja arendusosakonna juhataja , kylli.eichenbaum@wi.ee, 78 28752, 5661 1924

Triinu Laan, MA – projektijuht, triinu.laan@wi.ee, 78 28756

Merike Tigas – projektijuht, merike.tigas@wi.ee, 78 28752

Kaile Kabun, MA – projektijuht (võru keel ja kultuur), kaile.kabun@wi.ee, 78 28753

Tiia Allas, MA – projektijuht (võru keel ja kultuur), tiia.allas@wi.ee, 78 28753

Sulev Iva, PhD – grammatika teadur, sulev.iva@wi.ee, 5554 3727

Helen Plado, PhD – grammatika teadur, helen.plado@wi.ee

Evar Saar, PhD – onomastika teadur, evar.saar@wi.ee, 78 28757

Mariko Faster, PhD – sotsiolingvistika teadur, mariko.faster@wi.ee, 78 28757

Kerli Kirch Schneider, PhD – etnoloogia teadur, kerli.kirchschneider@wi.ee

Urmas Kalla, MSc – spetsialist (võru keel), urmas.kalla@wi.ee, 5360 3012

Triin Nagel –  sptsialist (keelepesa), triin.nagel@wi.ee (lapsehoolduspuhkusel)

Evely Lindsalu – spetsialist (keelepesa), evely.lindsalu@wi.ee, 7828754

Triin Toom – spetsialist (keelepesa), triin.toom@wi.ee, 7828754

Muuseumiosakond

Reet Roop – osakonnajuhataja kt,  reet.roop@wi.ee, 797 0310, 521 0671

Mirja Ots, MA – peavarahoidja, mirja.ots@wi.ee, 5629 7354

Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum

Aimi Hollo – juhataja, aimi.hollo@wi.ee, 782 1798, 5629 7242

Malle Avans – koguhoidja, malle.avans@wi.ee, 782 1798

Marika Sepp – tegevusjuht, marika.sepp@wi.ee, 782 1798

Tuuli Hass – aednik

Heli Raudsik – külastusjuht

Ene Sokk – külastusjuht

Mõniste Talurahvamuuseum

Hele Tulviste – juhataja, hele.tulviste@wi.ee, 789 0622, 525 7027

Romet Pazuhanitš – tegevusjuht, romet.pazuhanitš@wi.ee

Mare Tamtik – külastusjuht

Urmas Tulviste – majandusspetsialist

Karilatsi Vabaõhumuuseum

Reet Roop – juhataja, reet.roop@wi.ee, 797 0310, 521 0671

Tiiu Niinemägi – koguhoidja, tiiu.niinemagi@wi.ee, 5663 0973

Marge Luude – muuseumipedagoog, marge.luude@wi.ee, 797 0310, 5801 8601

Maris Veski – arendusspetsialist, maris.veski@wi.ee, 797 0310, 516 6954

Janek Hämelane – majandusspetsialist, 797 0310, 5631 0784

Vana-Võromaa kultuurikoda

Tiia Haug – juhataja, tiia.haug@wi.ee, 56297243

Karin Tohvri – koguhoidja, karin.tohvri@wi.ee

Jana Huul – galerist, jana.huul@wi.ee, 782 1939

Lagle Lindenberg – muuseumipedagoog (lapsehoolduspuhkusel)

Airi Rüütli – muuseumipedagoog, airi.ryytli@wi.ee

Eike Koemets – külstusjuht

Irina Taro – külastusjuht

Minni Arujõe – külastusjuht (lapsehoolduspuhkusel)

Terje Kivioja – külastusjuht