Esimees: Kaido Kama – MTÜ Võro Selts VKKF;
Aseesimees: Karl Pajusalu, PhD – Tartu Ülikool;
Aare Hõrn – MTÜ Setomaa Valdade Liit;
Arvi Tavast, PhD – Eesti Keele Instituut;
Indrek Park, PhD – keeleteadlane;
Jüri Viikberg, PhD – Tallinna Ülikool, Eesti Keele Instituut;
Kalvi Kõva – Võru Linnavalitsus;
Kätlin Kõverik – Haridus- ja Teadusministeerium;
Marju Kõivupuu, PhD – Tallinna Ülikool;
Mikk Järv – Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Kanepi Vallavalitsus;
Mirjam Rääbis – Muinsuskaitseamet;
Monika Rogenbaum – Valga Vallavalitsus;
Paul Hagu, PhD – Tartu Ülikool;
Peeter Päll, PhD – Eesti Keele Instituut;
Tiit Toots – SA Võrumaa Arenduskeskus.

Jagamine