Raamat „Krutskiline tita. Päähäkääntäv tita“ kõnõlõs elost nii, nigu tuu titadõlõ paistus. Tita om parajahe vigurinõ, a timä pere kannahtas kõik tita ullusõ rõõmsa meelega är! No ja tegeligult om tita armsa ka. Nii titast ku suurõskasunust pääst.“

Raamadu and vällä kirästüs Hea Lugu ja Võro Instituudi abiga saava taa raamatu kingis kõik Võro ja Põlva sünnütüsmaiun sündünü tita. Ku ettelugõmisõst viländ saa, või siist raamatu latsõlõ kullõmisõs ette mängi. Lugõ raamatu autor Triinu Laan.

Kullõ:

 

Kullõ jutu kaupa:

1. Tita imä pissihädä:

2. Titaga juhtu-ui mitte midägi:

3. Titaga nakkas midägi juhtuma:

4. Tita ja tsolgipang:

5. Tita peris- ja mänguasa’:

6. Tita ja ahuruup:

7. Tita om kuri susi:

8. Tita ja pudsunudsija:

9. Tita om potsataja:

10. Tita ja baranka:

11. Tita om nigu poliitik:

12. Tita vällälülitämise pult:

13. Tita kõgõ ilosamb unõnägo:

14. Tita ja Ehhee:

15. Tita om armsa:

 

Jagamine