Jutuvestmispäeva mõte on meenutada Sänna mõisas sündinud Võrumaa kirjanikku Juhan Jaiki (1899–1948), kelle sünnist möödus tänavu jaanuaris

120 aastat. Jaigi looming põhineb paljuski rahvalikul jutuvaral. Võrukeelne jutuvestmispäev aitab lihvida ajaloolises emakeeles eneseväljendusoskust, samuti on jutuvestmispäeva sihiks näidata, kuidas lugu, selle esitamise ja kuulamise oskus on oluline ka praegusel (infotehnoloogia)ajastul.

Jutuvestmispäevale on oodatud Vana-Võrumaa lasteaedade ja koolide kasvandikud. Iga osaleja esitab ükskõik millise võrukeelse autori ühe jutu, ette võib kanda ka enda loodut. Jutustamise pikkus ei tohiks ületada 4 minutit. Parimad jutuvestjad valib välja publik, hääletades oma lemmiku poolt.

Ootame osalema lasteaia/kooli parimaid üksikesinejaid või kuni 3-liikmelisi rühmi.

JUTUVESTMISPÄEV TOIMUB
neljapäeval, 9. MAIL  2019 kell 12
Sänna mõisas.

Palume osavõtt (osavõtja nimi, klass/vanus ja kool/lasteaed ning juhendava õpetaja nimi, kontakt; esitatava jutu pealkiri, autor) registreerida Võru Instituudis (tel 782 8753/5691 6281 või meiliaadress tiia.allas@wi.ee) hiljemalt 3. mail 2019.

Sänna küla ja selle lähiümbrus on kultuuriliselt rikas koht – on ju Sännast pärit ka võru kirjanduse klassik Artur Adson (1889–1977), kelle auks seni 18 korda peetud võrukeelne luulelugemisvõistlus toimub vaheldumisi jutuvestmispäevaga. Tänase päeva tunnustatud kirjanikest elab Sänna kandis Lauri Sommer (snd 1973), kelle loodud juttudes on sageli põimunud Juhan Jaigi, kirjaniku esivanemate ja looja enda ettekujutuse ja väljenduse lumm.  2018. aasta lõpus ilmusid Lauri Sommeri koostatuna kogumikud Jaigi vähetuntud loomingust –  ”Tundmata palu” ja ”Võrumaa joogi julgustükid”, mille andis välja Kaarnakivi selts.

Päeva korraldajad: Võru Instituut
MTÜ Sänna Mõisakeskus
Ettevõtmist toetavad: Eesti Kultuurkapital
Rõuge vald
MTÜ Sänna Kultuurimõis

Jagamine