Vana-Võromaa on põline kultuuripiirkond, mida sümboliseerivad lihtsus, maalähedus, alalhoidlikkus ja tugev pärimuslikkus, isegi arhailisus. Piirkond seostub eheda käsitöö, koduste maitsete, looduslähedase maaelu, eripärase keelepruugiga. Vana-Võromaaga seostuvad sümbolid ja värvid tulenevad kultuuripärandist ja tavadest. Hall, punane ja roheline on Võromaa värvid: soe hall (ahk) viitab esivanemate tarkusele ja oskustele, punasel (verev) on kaitsev jõud, roheline (hal´as) on looduse ja ka järjepidevuse hoidja. Hall ja punane on Võrumaa suursuguse rahvarõiva suur-särgi värvid, roheline on Vana-Võromaa lipu värv. Vana-Võromaale on läbi aja olnud omased geomeetrilised mustrid, millega on kirjatud nii pidulikke rahvarõivaid, kindaid kui tarbeesemeid.

Vana- Võromaa pärandkultuuri märk

Vana-Võromaa kultuuripärandit ning seega ka piirkonda tervikuna esindavaks sümboliks sobib hästi rombiline kiri: kaks omavahel seotud rombi, millede sees on kaheksaharulised tärnid (katsaharolise kirä). Sümbolis on edasi antud kultuuriruumi moodustavad Vana-Võromaa kaheksa kihelkonda, see haakub ka Vana-Võromaa lipu kaheksakannaga. Rombide ühendav, viljakust ja edenemist kaitsev jõud hoiab Vana-Võromaa kõigi kihelkondade kultuuripärandit.

Märgiga koos saab edastada tekstilist sõnumit, mis rõhutab seotust Vana-Võrumaaga ja on suunatud siinse käsitöö, toidukultuuri või muu paikkondliku eripära tutvustamiseks.

Kultuuriruumi kui terviku sümboolika ei vähenda kuidagi olemasolevate kaubamärkide ning mainemärkide mõju vaid annab võimaluse veel üht piirkonna tugevust paremini esile tuua selleks sobival võimalusel.

VAATA TÄPSEMALT: VANA-VÕROMAA SÜMBOOLIKA  STIILIRAAMAT

MÄRGI FAILID KASUTAMISEKS

VAATA LISAKS: SÜMBOOLIKA ESITLUS

VAATA LISAKS: VÕROKÕISI LIPP

 

Vana-Võromaa sümboolika kasutamine

Sümboolikat kasutatakse Vana-Võromaa päritolu rõhutamiseks ning siinse traditsioonidest tuleneva eripära visuaalseks esiletoomiseks piirkonna toodete, teenuste, tegevuste või sündmuste puhul. Märki saab kasutada toodete etikettidel, pakenditel, teavitustöös, reklaamis. Vaata kasutusnäiteid allpool piltidelt.

Vana-Võromaa tunnusmärke võib kasutada, kui tegemist on eheda, ausa ja tõepoolest võromaise kaubaga. Toode või teenus peab olema seotud kas Võromaa tavade, pärimuse, elulaadi või piirkonna loodusrikkustega. Koos tunnusmärkidega on soovitatav kasutada võro keelt, mis on üldtuntud Võromaa eripära.

Sümboolikat võivad kasutada ettevõtted, asutused, organisatsioonid, kes tegutsevad Vanal Võromaal, aga ka need väljaspool piirkonda tegutsevad ettevõtjad, kes on oma tegevusaladel seotud võro kultuuripärandiga. Vana-Võromaa märgi järgi on kujundatud Võru maakonna tunnus-sümboolika, millega saad tutvuda  Võrumaa Arenguagentuuri kodulehel: vaa.ee

Selleks et saavutada Vana-Võromaa sümboolika kasutamisel parim tulemus, on soovitatav lahendusi enne arutada Võru Instituudiga. Nõustamine ja sümboolika kasutamine on tasuta. Kui aga soovitakse erilahendust, mida stiiliraamatust ei leia, tuleb arvestada kunstniku töökulu tasumisega.

Võru Instituudi kontakt:

wi@wi.ee

Külli Eichenbaum, tel 5661 1924

Näiteid, kuidas on märki pruugitud:

      lounapiim_silt_pudelil_vpyhajoe_kats_olut_v      kaabsoo_kyynlakarp

 

 

tsentri_kraamitopsid_mitu     tsentri_kraamitops_yksik

      ruumi-omwerrowool_antsla_keskliinan2016-suvi_v

 

vanaema-aed symboolika bussidel symboolika voromaa bussidel    

  

   

veinisilt  

  

      

    

    

   

 

 

 

Jagamine