• Eesti
  • English
  • Võro

kasityy_logo_varviline_v Käsitöö on üks Vana-Võromaa kultuuripiirkonna eripära.  Vana-Võromaal on palju heade oskustega käsitöömeistreid, kes loovad ja teevad omanäolisi esemeid.

Koostöö annab võimaluse üksteist toetada, üheskoos  on lihtsam korraldada nii müüki kui kaupade reklaami.

Vaata  Vana-Võromaa käsitöö veebipoodi Uma Puut

Küsi meilt  infot Vana-Võromaa käsitöö  ja -meistrite kohta, teadmisi Vana-Võromaa käsitöötavade  kohta.

Leiame  Sulle tellimuse täitja(d), tuleme näitama ja müüma oma käsitöö, korraldame kursusi ja töötubasid.

Vaata  FB:  MTÜ VANA-VÕROMAA KÄSITÜÜ

Tegevusi Vana-Võromaa käsitöövõrgustiku arendamisel toetab 2020. aastal Rahandusministeerium, perioodil 2016-2019 toetas Maaeluministeerium. 

KÄSITÖÖTSÕÕRI  INFO

Järgmine ümarlaud  toimub 10. novembril  Dr. Fr. R. Kreutzwaldi muuseumi tsäimajas. 

Oktoobri ümarlaua 13.10.2020 kokkuvõte

Kavandatud kokkusaamised  2020 sügispoolaastal on 23.09, 13.10, 10.11

ja 2021 aasta esimesel poolel  12.01, 9.02, 9.03, 13.04  ja 4.05.

 

MTÜ VANA-VÕROMAA KÄSITÜÜ

Ühingu eesmärk on Vana-Võromaa kaheksa kihelkonna (Räpina, Põlva, Kanepi, Vastseliina, Hargla, Rõuge, Urvaste ja Karula) ajalooliste käsitöötavade uurimine, hoidmine, edasi andmine ja traditsioonilisel käsitööl põhineva ettevõtluse arendamine. Selts on loodud 18. aprillil 2018.  Loe Seltsi põhikirja.

Seltsi arengukava aastateks 2019-2023.

Vaata  toimetamisi FB: MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü

Selts kutsub  käsitöölisi ühinema

Ühingu liikmeteks võivad olla Vana-Võromaal elavad, käsitöö valdkonnas tegutsevad era- ja juriidilised isikud, aga ka isikud väljastpoolt piirkonda, kes tegutsevad vabatahtlikkuse alusel Vana-Võromaa käsitöö edendamise huvides.

Seltsi juhatuse liikmed on Karille Bergmann, Külli Eichenbaum, Vilve Oja (esimees). 

Avalduse vorm (rtf, arvutis täidetav, fail laetakse teie arvutisse)

Avalduse vorm (pdf) 

Avaldus esitage kas 

e-kujul saates  digiallkirjastatuna aadressile vilve.oja@gmail.com 

või paberil allkirjastatuna. 

Täiendav info:

Vilve Oja

tel 5541999

vilve.oja@gmail.com

Seltsi tegevusteks on 2020. aastal rahalist tuge andnud  Vana-Võromaa pärimuskultuuri toetusmeede.

KÄSITÖÖ MÜÜK

 Vana-Võromaa käsitöö veebipood Uma Puut

VANA-VÕROMAA KÄSITÖÖ ESINDUS LAATADEL JA ÜRITUSTEL  2020:

5. septembril    Seto Kuningriigis
16. august       Ökofestivali laat Karilatsi külas
19. oktoober  üle-eestiline üritus „Käsitöökojad üle maa“
28. oktoober  Lindora laat JÄÄB ÄRA
6.-8. november XXII Mardilaat TOIMUB VIRTUAALSELT
12.-13. detsember ERM jõululaat
7.- 19. detsember jõulueelne käsitöömüük Võrus

 

VARASEMATE ÜMARLAUDADE INFO:

 

Oktoobri ümarlaua 13.10.2020 kokkuvõte

Septembri  tsõõriklaua 23.09 kokkuvõte

 

Aprilli tsõõriklaua asemel teavitus infost  15. 04.2020

 

Ümarlaua 11.03.2020 kokkuvõte

Ümarlaua 11.03.2020 kutse

 

Ümarlaua 12.02.2020 kutse

Ümarlaua 12.02.2020 kokkuvõte

Vilve Oja esitlus  “Vaseliste ajaloost”

Käsitööpäevad Saaremaal infoleht

 

Ümarlaua 15.01.2020 kutse

Ümarlaua 15.01. 2020 kokkuvõte

Ümarlaua 05.12.2019 kutse

Ümarlaua 05.12. 2019 kokkuvõte

 

Ümarlaua 14.11.2019 kutse

Ümarlaua 14.11.2019 kokkuvõte

Ümarlaua 8.10.2019 kutse

Ümarlaua 8.10.2019 kokkuvõte

 

Ümarlaua 17.09.2019 kutse

Ümarlaua 17.09.2019 kokkuvõte

Suitsusauna teemal toodete ideede nimekiri

 

Ümarlaua 08.05.2019 kutse

Ümarlaua 08.05.2019 kokkuvõte

 

Ümarlaua 10.04.2019 kutse

Ümarlaua 10.04.2019 kokkuvõte

Esitlus-ettekanne: Ideid käsitöökaupadeks Vana-Võromaa muuseumide varasalvedest. Külli Eichenbaum

 

Ümarlaua 13.03.2019 kutse

Ümarlaua 13.03.2019 kokkuvõte

 

Ümarlaud 13. veebruaril 2019 Võru Instituudis.

Ümarlaua 13.02.2019 kutse

Ümarlaua 13.02.2019 kokkuvõte

Slaidiesitlus Vana-Võromaa suitsusaunakombestikust. Külli Eichenbaum

SUIDSUSANNA MEELYSSE JA SANNAKRAAMI_IDEID_2019

Saunasõnad – vanema pärimuse järgi.

 

Ümarlaud  16. jaanuaril  2019  Võru Instituudis

Ümarlaua 16.01.2019 kutse

Ümarlaua 16.01.2019 kokkuvõte

 

Ümarlaud  5. detsembril   2018  Võru Instituudis

Mentorkoolituse 5. 12. 2018  kutse

 

Ümarlaud  14. novembril   2018  Võru Instituudis

Ümarlaua 14.11.2018 kutse

Ümarlaua 14.11.2018 kokkuvõte

 

Ümarlaud  11. oktoobril  2018  Võru Instituudis

Ümarlaua 11.10.2018 kutse

Ümarlaua 11.10.2018 kokkuvõte

 

Ümarlaud  19. septembril 2018  Võru Instituudis

Ümarlaua 19.09.2018 kutse

Ümarlaua 19.09.2018 kokkuvõte

 

Ümarlaud  16. mail  2018  käsitüütarõn Aila man

Ümarlaua 16.05.2018 kutse

Ümarlaua 18.04.2018 kokkuvõte

 

Ümarlaud  18. aprillil  2018  käsitüütarõn Aila man

Ümarlaua 18.04.2018 kutse

Ümarlaua 18.04.2018 kokkuvõte

 

Ümarlaud  7. märtsil  2018  käsitüütarõn Aila man

Ümarlaua 07.03.2018 kutse

Ümarlaua 07.03.2018 kokkuvõte

 

Ümarlaud  6. veebruaril  2018  käsitüütarõn Aila man

Ümarlaua 06.02.2018 kutse

Ümarlaua 06.02.2018 kokkuvõte

 

Ümarlaud  17. jaanuaril  2018  käsitüütarõn Aila man

Ümarlaua 17.01.2018 kutse

Ümarlaua 17.01. 2018 kokkuvõte

 

Ümarlaud  5. detsembril  2017 käsitüütarõn Aila man

Ümarlaua 5.12.2017 kutse

Ümarlaua 7.11. 2017 kokkuvõte

 

Ümarlaud  7. novembril  2017 käsitüütarõn Aila man

Ümarlaua 7. 11. 2017 kutse

Ümarlaua 7.11.2017 kokkuvõte

 

Ümarlaud  10. oktoobril  2017 käsitüütarõn Aila man.

Ümarlaua 10.10.2017 kokkuvõte

Ümarlaua 10.10.2017 kutse

Ülevaade suvistest laatadest

 

Ümarlaud  9. mail  2017 käsitüütarõn Aila man.

 Ümarlaua 9.05.2017 kutse

Ümarlaua 9.05.2017 kokkuvõte

Tootearenduseks: Tamula luumehikese kohta lühidalt

Tootearenduseks:  Arheoloogiline info Tamula asulakohast ja luumehekesest 

 

 

Ümarlaud  11. aprillil  2017 käsitüütarõn Aila man.

 Ümarlaua 11.04.2017 kutse

Ümarlaua 14.03.2017 kokkuvõte

 

Ümarlaud  14. märtsil 2017  käsitüütarõn Aila man.

Ümarlaua 14.03.2017 kokkuvõte

Ümarlaua 14.03.2017 kutse

 

Ümarlaud  15. veebruaril 2017  käsitüütarõn Aila man.

Ümarlaua 15.02.2017 kokkuvõte

Ümarlaua 15.02.2017 kutse

 

Ümarlaud  17. jaanuaril 2017  käsitüütarõn Aila man.

Ümarlaua 17.01.2017 kokkuvõte

Ümarlaua 17.01.2017 kutse

 

Ümarlaud  13. detsembril  2016 käsitüütarõn Aila man.

Ümarlaua 13.12.2016 kokkuvõte

Ümarlaua 13.12.2016 kutse

 

Ümarlaud  15. novembril  2016 käsitüütarõn Aila man.

Ümarlaua 15.11.2016 kokkuvõte

Ümarlaua 15.11.2016 kutse

 

Ümarlaud  25. oktoobril 2016 käsitüütarõn Aila man.

Ümarlaua 25.10.2016 kokkuvõte

Ümarlaua 25.10.2016 kutse 

 

Ümarlaud  20. septembril 2016 käsitüütarõn Aila man.

Ümarlaua 20. september kokkuvõte

Ümarlaua 20.september kutse

 

Kokkusaamine 11. mail  2016 Süvahavva Loodustalus

Mai tsõõriklaua kokkuvõte 

Mai kokkusaamise kutse

 

Kokkusaamine 13. aprillil 2016 käsitüütarõn Aila man

Aprilli tsõõriklaua kutse

Aprilli tsõõriklaua kokkuvõte

Võromaa rahvarõivad. Külli Eichenbaumi koostatud ülevaade. 

 

Kokkusaamine 16. märtsil 2016 käsitüütarõn Aila man

Märtsi tsõõriklaua kokkuvõte

Märtsi tsõõriklaua kutse

 

Kokkusaamine 10. veebruaril  2016  käsitüütarõn Aila man

Veebruari tsõõriklaua kutse

Veebruari tsõõriklaua kokkuvõte

 

Kokkusaamine 13. jaanuaril  2016  Kreutzwaldi muuseumis (Kreutzwaldi tn 31 Võru)

 Jaanuari tsõõriklaua kutse

Jaanuari tsõõriklaua kokkuvõte

 

Kokkusaamine 16. detsembril 2015 käsitüütarõn Aila man (Näpustuudios)

Jõulukuu kokkusaamise kutse

Jõulukuu tsõõriklaua kokkuvõte

 

Detsembri III nädala õpitubade info

Detsembri II nädala õpitubade info

1.-18. detsembril toimus Vana-Võromaa käsitöö jõulumüük aadressil Jüri 19A, Võru (Polikliiniku majas) Aila Näpustuudio ruumides.

30. novembril oli  Kadi Pajupuu mentorkoolitus teemal „Käsitöötoodete esitlemine ja väljapanekute kujundamine”

 

Kokkusaamine 18. novembril 2015 käsitüütarõn Aila man (Näpustuudios)

Kümnenda kokkusaamise kokkuvõte

Kümnenda kokkusaamise kutse

 

 

Kokkusaamine 21. oktoobril 2015 käsitüütarõn Aila man (Näpustuudios)

Üheksanda kokkusaamise kokkuvõte

Imbi Kruuv Paikkondliku toote arendamine. Koolituse materjalid.

Üheksanda kokkusaamise kutse

 

 

Kokkusaamine 30 septembril 2015 käsitüütarõn Aila man (Näpustuudios)

Kaheksanda kokkusaamise kokkuvõte

Vana-Võromaa käsitöö kleepsud

Vana-Võromaa kultuuripärandi sümboolika esmased kavandid

Ülevaade suveperioodi tegemistest

Kaheksanda kokkusaamise kutse

 

 

Kokkusaamine 13. mail 2015 Võru Instituudis.

Arutelu 13.05.2015 kokkuvõte

Seitsmenda kokkusaamise kutse

Võrokõisi esindustelgi nimetus

Laadalise meelespea

 

 

Kokkusaamine 15. aprillil 2015 Võru Instituudis.

Arutelu 15.04.2015 kokkuvõte

Kuuenda kokkusaamise kutse

Ettekanne Kultuuriruumide omanäoline käsitöö

Käsitöö müük Võru maksimarketis. Esmane ideekirjeldus

 

 

Kokkusaamine 18. märts 2015 Võru Instituudis.

Arutelu 18.03.2015 kokkuvõte

Viienda kokkusaamise kutse

Epp Margna ettekanne Kiri, märgid ja värvid

 

 

Kokkusaamine 11. veebruaril 2015 Võru Instituudis.

Arutelu 11.02.2015 kokkuvõte

Neljanda kokkusaamise kutse

Vilve Oja ettekanne Käsitöötoodete pakendist

Külli Eichenbaumi ettekanne Võru keele kasutamine kauba reklaamimisel ning pakendil

 

 

Kokkusaamine 11. detsembril 2014 Võru Instituudis.

Arutelu 11.12.2014 kokkuvõte

Kolmanda kokkusaamise kutse

Vana-Võromaa käsitööliste koostöövõrgustiku edasised tegevused

Külli Eichenbaumi ettekanne Põhja-ja Lõuna-Eesti erisustest

Külli Eichenbaumi ettekanne võro kultuuri eripäradest

 

 

Kokkusaamine 13. novembril 2014 Võru Instituudis.

Arutelu 13.11.2014 kokkuvõte

Teise kokkusaamise kutse

Evar Saare ettekanne Kagu-Eesti kultuuripiirkondadest muinasajast tänase päevani

Vilve Oja ettekanne Milliseid meeneid turistid ostavad

 

 

Koostöö esimene arutelu oli 16. oktoobril 2014 Võru Instituudis

Kõneldi:

Milline on Vana-Võromaa käsitöö hetkeseis ja millised mured on käsitöö tegijatel.

Võro värgi e-kaubamaja planeerimine. Kihnu e-poe näide.

Milles vajaksid käsitöölised esmalt abi? Milliseid probleme lahendada üheskoos esmalt?

Võro kultuuriruumi eripäradest, nende võimaluste kasutamisest ettevõtluses, sh käsitöös.

Arutelu kokkuvõte

Uma programmi lühikokkuvõte

Käsitöö-uuringu aruanne

E-poe esmased plaanid

Väike lingikogu juhatuseks võro kultuuri kirjalike allikate juurde

Vana-Võromaa kultuuriline eripära