kasityy_logo_varviline_v Käsitöö on üks Vana-Võromaa kultuuripiirkonna eripära.  Vana-Võromaal on palju heade oskustega käsitöömeistreid, kes loovad ja teevad omanäolisi esemeid.

Koostöö annab võimaluse üksteist toetada, üheskoos  on lihtsam korraldada nii müüki kui kaupade reklaami.

Vaata  Vana-Võromaa käsitöö veebipoodi Uma Puut

Küsi meilt  infot Vana-Võromaa käsitöö  ja -meistrite kohta, teadmisi Vana-Võromaa käsitöötavade  kohta.

Leiame  Sulle tellimuse täitja(d), tuleme näitama ja müüma oma käsitöö, korraldame kursusi ja töötubasid.

Vaata  FB:  MTÜ VANA-VÕROMAA KÄSITÜÜ

Tegevusi Vana-Võromaa käsitöövõrgustiku arendamisel toetab 2022. aastal Rahandusministeerium. 

KÄSITÖÖTSÕÕRI  INFO

Järgmine ümarlaud  toimub 2023. aasta alguses. 

Novembri ümarlaua 15.11.2022 kokkuvõte

Kokkusaamised 2022. aasta esimesel poolaastal olid 8. veebruaril, 8. märtsil, 5. aprillil ja 5. mail, teisel poolaastal 21. septembril, 11. oktoobril ja 15. novembril.

MTÜ VANA-VÕROMAA KÄSITÜÜ

Ühingu eesmärk on Vana-Võromaa kaheksa kihelkonna (Räpina, Põlva, Kanepi, Vastseliina, Hargla, Rõuge, Urvaste ja Karula) ajalooliste käsitöötavade uurimine, hoidmine, edasi andmine ja traditsioonilisel käsitööl põhineva ettevõtluse arendamine. Selts on loodud 18. aprillil 2018.  Loe Seltsi põhikirja.

Seltsi arengukava aastateks 2022-2027.

Vaata  toimetamisi FB: MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü

Selts kutsub  käsitöölisi ühinema

Ühingu liikmeteks võivad olla Vana-Võromaal elavad, käsitöö valdkonnas tegutsevad era- ja juriidilised isikud, aga ka isikud väljastpoolt piirkonda, kes tegutsevad vabatahtlikkuse alusel Vana-Võromaa käsitöö edendamise huvides.

Seltsi juhatuse liikmed on alates 9.06.2021  Külli Eichenbaum, Liilia Tann ja Vilve Oja (esimees). 

Avalduse vorm (rtf, arvutis täidetav, fail laetakse teie arvutisse)

Avalduse vorm (pdf) 

Avaldus esitage kas 

e-kujul saates  digiallkirjastatuna aadressile vilve.oja@gmail.com 

või paberil allkirjastatuna. 

Täiendav info:

Vilve Oja

tel 5541999

vilve.oja@gmail.com

Seltsi tegevusteks on 2022. aastal rahalist tuge andnud  Vana-Võromaa pärimuskultuuri toetusmeede.

KÄSITÖÖ MÜÜK

 Vana-Võromaa käsitöö veebipood Uma Puut

VANA-VÕROMAA KÄSITÖÖ ESINDUS LAATADEL JA ÜRITUSTEL  2022:

18.-19. juuni      Vahtseliina maarahva laadal

6. augustil Seto Kuningriigis Luhamaal

21. augustil        Ökofestivalil Karilatsis

8. oktoobril    Uma Meki laadal Võrus

28. oktoobril     Lindora laadal

3.-6. novembril  Mardilaadal Tallinnas

10.-11. detsember        jõululaat ERM-s Tartus

6.-20. detsember  tööpäevadel jõulueelne käsitöömüük Võrus Tartu tn 48.

 

VARASEMATE ÜMARLAUDADE INFO:

2022 AASTA

Novembri ümarlaua 15.11.2022 kokkuvõte

Oktoobri ümarlaua 11.10.2022 kokkuvõte

Septembri ümarlaua 21.09.2022 kokkuvõte

Lisainfo: Taaskasutuspäev Põlvas 15. oktoobril

Lisainfo: Kihnu ettevõtlusepäev  7. oktoobril

Mai ümarlaual võtsime kokku käsitöökonkursi 2022 tulemused

Aprilli ümarlaua 05.04.2022 kokkuvõte

Märtsi ümarlaua 08.03.2022 kokkuvõte

Veebruari ümarlaua 08.02.2022  kokkuvõte

2021 AASTA

Detsembri ümarlaua 7.12.2021  kokkuvõte 

Koostööseminari ettekannete kokkuvõte

Link ettekannete järelvaatamiseks

Koostööseminari võro ettekande tõlge 19.11.2021

Oktoobri ümarlaua 29.09.2021  kokkuvõte

Septembri ümarlaua 29.09.2021 kokkuvõte

Aprilli ümarlaua 13.04. 2021  kokkuvõte

Märts 2021 ümarlaua 9.02. 2021  kokkuvõte

Veebruar 2021 ümarlaua 9.02. 2021  kokkuvõte

Jaanuar 2021 ümarlaua 12.01. 2021  kokkuvõte

2020 AASTA

Novembri ümarlaua 10.11. 2020  kokkuvõte

Oktoobri ümarlaua 13.10.2020 kokkuvõte

Septembri  tsõõriklaua 23.09 kokkuvõte

Aprilli tsõõriklaua asemel teavitus infost  15. 04.2020

Ümarlaua 11.03.2020 kokkuvõte

Ümarlaua 12.02.2020 kokkuvõte

Vilve Oja esitlus  “Vaseliste ajaloost”

Käsitööpäevad Saaremaal infoleht

Ümarlaua 15.01. 2020 kokkuvõte

2019 AASTA

Ümarlaua 05.12. 2019 kokkuvõte

Ümarlaua 14.11.2019 kokkuvõte

Ümarlaua 8.10.2019 kokkuvõte

Ümarlaua 17.09.2019 kokkuvõte

Suitsusauna teemal toodete ideede nimekiri

 

Ümarlaua 08.05.2019 kokkuvõte

 

Ümarlaua 10.04.2019 kokkuvõte

Esitlus-ettekanne: Ideid käsitöökaupadeks Vana-Võromaa muuseumide varasalvedest. Külli Eichenbaum

 

Ümarlaua 13.03.2019 kokkuvõte

Ümarlaud 13. veebruaril 2019 Võru Instituudis.

Ümarlaua 13.02.2019 kokkuvõte

Slaidiesitlus Vana-Võromaa suitsusaunakombestikust. Külli Eichenbaum

SUIDSUSANNA MEELYSSE JA SANNAKRAAMI_IDEID_2019

Saunasõnad – vanema pärimuse järgi.

Ümarlaud  16. jaanuaril  2019  Võru Instituudis

Ümarlaua 16.01.2019 kokkuvõte

2018. aasta

Ümarlaua 14.11.2018 kokkuvõte

Ümarlaua 11.10.2018 kokkuvõte

Ümarlaua 19.09.2018 kokkuvõte

Ümarlaua 18.04.2018 kokkuvõte

Ümarlaua 18.04.2018 kokkuvõte

Ümarlaua 07.03.2018 kokkuvõte

Ümarlaua 06.02.2018 kokkuvõte

Ümarlaua 17.01. 2018 kokkuvõte

2017. AASTA 

Ümarlaua 7.11. 2017 kokkuvõte

Ümarlaua 7.11.2017 kokkuvõte

Ümarlaua 10.10.2017 kokkuvõte

Ülevaade suvistest laatadest

Ümarlaua 9.05.2017 kokkuvõte

Tootearenduseks: Tamula luumehikese kohta lühidalt

Tootearenduseks:  Arheoloogiline info Tamula asulakohast ja luumehekesest 

Ümarlaua 14.03.2017 kokkuvõte

Ümarlaua 14.03.2017 kokkuvõte

Ümarlaua 15.02.2017 kokkuvõte

Ümarlaua 17.01.2017 kokkuvõte

2016. AASTA

Ümarlaua 13.12.2016 kokkuvõte

 

Ümarlaua 15.11.2016 kokkuvõte

Ümarlaua 25.10.2016 kokkuvõte

Ümarlaua 20. september kokkuvõte

Kokkusaamine 11. mail  2016 Süvahavva Loodustalus

Mai tsõõriklaua kokkuvõte 

 

Aprilli tsõõriklaua kokkuvõte

Võromaa rahvarõivad. Külli Eichenbaumi koostatud ülevaade. 

Märtsi tsõõriklaua kokkuvõte

 

Veebruari tsõõriklaua kokkuvõte

Jaanuari tsõõriklaua kokkuvõte

2015. AASTA

Jõulukuu tsõõriklaua kokkuvõte

Kokkusaamine 18. novembril 2015 käsitüütarõn Aila man (Näpustuudios)

Kümnenda kokkusaamise kokkuvõte

Kokkusaamine 21. oktoobril 2015 käsitüütarõn Aila man (Näpustuudios)

Üheksanda kokkusaamise kokkuvõte

Imbi Kruuv Paikkondliku toote arendamine. Koolituse materjalid.

Kokkusaamine 30 septembril 2015 käsitüütarõn Aila man (Näpustuudios)

Kaheksanda kokkusaamise kokkuvõte

Vana-Võromaa käsitöö kleepsud

Vana-Võromaa kultuuripärandi sümboolika esmased kavandid

Ülevaade suveperioodi tegemistest

Kokkusaamine 13. mail 2015 Võru Instituudis.

Arutelu 13.05.2015 kokkuvõte

Võrokõisi esindustelgi nimetus

Laadalise meelespea

Kokkusaamine 15. aprillil 2015 Võru Instituudis.

Arutelu 15.04.2015 kokkuvõte

Ettekanne Kultuuriruumide omanäoline käsitöö

Käsitöö müük Võru maksimarketis. Esmane ideekirjeldus

Kokkusaamine 18. märts 2015 Võru Instituudis.

Arutelu 18.03.2015 kokkuvõte

Epp Margna ettekanne Kiri, märgid ja värvid

Kokkusaamine 11. veebruaril 2015 Võru Instituudis.

Arutelu 11.02.2015 kokkuvõte

Vilve Oja ettekanne Käsitöötoodete pakendist

Külli Eichenbaumi ettekanne Võru keele kasutamine kauba reklaamimisel ning pakendil

2014. AASTA

Kokkusaamine 11. detsembril 2014 Võru Instituudis.

Arutelu 11.12.2014 kokkuvõte

Vana-Võromaa käsitööliste koostöövõrgustiku edasised tegevused

Külli Eichenbaumi ettekanne Põhja-ja Lõuna-Eesti erisustest

Külli Eichenbaumi ettekanne võro kultuuri eripäradest

Kokkusaamine 13. novembril 2014 Võru Instituudis.

Arutelu 13.11.2014 kokkuvõte

Evar Saare ettekanne Kagu-Eesti kultuuripiirkondadest muinasajast tänase päevani

Vilve Oja ettekanne Milliseid meeneid turistid ostavad

Koostöö esimene arutelu oli 16. oktoobril 2014 Võru Instituudis

Kõneldi:

Milline on Vana-Võromaa käsitöö hetkeseis ja millised mured on käsitöö tegijatel.

Võro värgi e-kaubamaja planeerimine. Kihnu e-poe näide.

Milles vajaksid käsitöölised esmalt abi? Milliseid probleme lahendada üheskoos esmalt?

Võro kultuuriruumi eripäradest, nende võimaluste kasutamisest ettevõtluses, sh käsitöös.

Arutelu kokkuvõte

Uma programmi lühikokkuvõte

Käsitöö-uuringu aruanne

E-poe esmased plaanid

Väike lingikogu juhatuseks võro kultuuri kirjalike allikate juurde

Vana-Võromaa kultuuriline eripära

 

 

 

Jagamine